Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Підручник — надійний путівник у світі знань

Г. Д. Довгань, співавтор підручника «Географія. 7 клас»

Важко не погодитися зі словами Міністра освіти і науки України Сергія Квіта, що освіта — це «основа для всебічного гармонійного розвитку держави і суспільства… Тут закладаються основи для інноваційного розвитку економіки. А одним із головних завдань сучасної освіти стає створення умов для формування повноцінної розвиненої особистості».


А яка вона — ця «повноцінно розвинена особистість»?
 
Для того щоб створити умови для її розвитку, насамперед слід відійти від думки, що учень — це ємність, яку слід ущерть наповнити знаннями. Дитину потрібно навчити вчитися, зробити її активним учасником навчального процесу.
 
Як бачимо, сьогодні в освіті України відбуваються докорінні зміни. Кроки до дебюрократизації школи, курс на утвердження принципів свободи педагогічної думки, початок антикорупційних дій, перегляд принципів відбору й замовлення підручників та інші перетворення вселяють надію на реальні, а не паперові реформи.
 
Від чого залежить якість освітнього процесу? 
 
Якість сучасного освітнього процесу значною мірою залежить від змісту й рівня його методичного забезпечення, у першу чергу — підручників.
 
До сьогодні вчитель був обмежений у виборі цієї важливої складової навчального процесу. Крім того, зміст і структура деяких підручників навіть змушували вчителя відмовля тися від них або штовхали до пошуку інших методичних засобів.
 
Проте сучасний шкільний підручник на уроках географії повинен бути не струмочком у величезному океані інформації, а важливим елементом, який утворить гармонійний дует з учителем і стане провідником, наставником та «мотиватором» до навчання.
 
Що таке нова система відбору підручників для навчальних закладів?
 
У створенні нової системи відбору підручників було визначено три ключові завдання: розроблення електронного порталу для розміщення версій підручників, створення незалежної агенції з експертизи підручників, а також розроблення змін до нормативних документів, санітарних норм і правил тощо. Ці кроки дозволяють забезпечити якість підручників, прозорість їхнього відбору та право шкіл і вчителів самостійно обирати, за яким підручником навчати дітей.
 
Такі реформаційні зміни спонукали мене, учителя географії з двадцятип’ятирічним досвідом та автора багатьох методичних посібників, до створення підручника з географії для 7 класу та участі в конкурсі.
 
Яким має бути сучасний шкільний підручник?
 
Прийнявши рішення, я поставила перед собою низку завдань, які відобразили моє бачення щодо структури й змісту сучасного підручника з географії, а саме:
  • відповідність вимогам чинної навчальної програми;
  • доступність, цікавість та зручність подання матеріалу й оформлення для учнів, батьків і вчителів;
  • самодостатність (підручник є інструментом для самостійного навчання, що спонукає до пізнавальної активності та саморозвитку);
  • формування світогляду дитини з урахуванням загальнолюдських цінностей.
 
Якою є структура нового підручника?
 
Підручник — це навчальний комплекс, що складається з текстового (основного, додаткового та пояснень) і позатекстового (ілюстрації, методичний апарат, апарат орієнтування) структурних компонентів. Вони підібрані та впорядковані в параграфах відповідно до особливостей навчального матеріалу.
 
Параграфи в підручнику розподілені за розділами та темами відповідно до вимог навчальної програми. Кожний параграф розпочинається з рубрик «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте» та вступного тексту. Ці елементи мають на меті підготувати учня до сприйняття нового навчального матеріалу та мотивувати до його опанування.
 
Основний текст у формі діалогу з учнем створює необхідну основу для реалізації поставлених у Державному стандарті та навчальній програмі мети й завдань. Додаткові тексти та пояснення містять цікаві факти, відомості про наукові досягнення, відображають реальні життєві події, орієнтують до застосування знань у повсякденному житті тощо.
 
Ілюстративний матеріал унаочнює та доповнює текст параграфів, надає можливість здійснювати низку завдань, спрямованих на опанування учнями прийомів розумової та практичної діяльності. Серед ілюстрацій є багато карт, що створює умови для розвитку картографічної грамотності учнів.
 
Розвиток яких навчальних компетентностей реалізований у підручнику?
 
Розвиток географічних компетентностей учнів 7 класу передбачає не лише формування знань про природні компоненти та комплекси материків і океанів, а й умінь працювати із джерелами географічної інформації, аналізувати, описувати, пояснювати, порівнювати, будувати гіпотези, презентувати й аргументувати свої погляди, оцінки, ставлення.
 
Підручник не лише вимагає це від учнів, але й навчає, як це робити. Коли вчитель пропонує учням проаналізувати текст або карту, навряд чи учень розуміє, що конкретно від нього вимагають. А якщо й розуміє то не знає, як це зробити, сформулювати та правильно оформити. Тому в тексті є чимало пояснень та рекомендацій, як, наприклад: «для того щоб дізнатися…, зіставимо, порівняємо, з’ясуємо, зробимо висновки…».
 
Також у підручнику створений методичний апарат, який є реальним інструментом організації навчальної діяльності учнів на уроці. Це запитання та завдання різних рівнів, у тому числі такі, що пропонують учням висловити власну точку зору, спонукають до пошуку нестандартних рішень, активізують пізнавальну діяльність.
 
Які нові елементи використано в підручнику?
 
Принципово новим елементом є наявність «Порадника» — своєрідного помічника, який підказує, що та в якій послідовності треба зробити для виконання практичної роботи, завдання або дослідження. Ще однією цікавою особливістю є застосування мережі Інтернет під час роботи з підручником. На спеціально розробленому сайті «Електронний освітній ресурс» міститься додаткова інформація до параграфів, до якої за бажанням можуть звернутися допитливі учні.
 
Отже, якими є переваги підручника?
 
Підручник уникає: авторитарного стилю викладання; складних і незрозумілих наукових термінів: завдань, що неможливо розв’язати; непідтверджених фактів.
 
Отже, у підручнику є все для:
  • школяра та його активної участі в навчально-виховному процесі;
  • учителя та його бажання провести якісний урок;
  • батьків, які хочуть змінити свій світогляд;
  • всіх, хто вважає географію найцікавішою наукою.
 
Шановні колеги! Будь ласка, ознайомтеся з нашим підручником та зробіть свій вибір. Не чекайте, що його зроблять інші, як це було раніше!
Dounload PDF

Відгуки читачів