Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя


Одним з пріоритетів освітньої політики є дебюрократизація діяльності педагогічних працівників, упровадження органами управління освітою сучасних принципів державно-громадської моделі управління. В умовах, коли Міністерство освіти і науки суттєво скоротило переліки звітності, що подаються з регіонів, обмежило кількість загальноосвітніх заходів і продовжує дебюрократизацію, досі надходять звернення від учителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо неправомірних вимог з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів) та інших організацій щодо ведення документації вчителем та примусу до виконання невластивих учителеві функцій.

 

Обов’язки вчителя регламентовані актами-законами, статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками тощо. Додаткові обов’язки покладають на педагога класне керівництво, предметна та позакласна діяльність, участь у громадській роботі.
 
При цьому на перешкоді творчій діяльності педагогічного працівника, його зосередженню на виконанні головного функціонального обов’язку і покликання — надання якісних освітніх послуг стоїть переобтяження його введенням усілякої, у багатьох випадках не передбаченої жодним нормативно-правовим актом, письмової звітності, планування та іншої документації. Відтак це поглинає значну кількість сил і часу вчителя, перетворюючи його роботу на механічну рутинну проектно-освітню діяльність, що надмірно контролюється й перевіряється керівниками різних рівнів та інстанцій.
 
Особливо обтяжливих форм така паперотворчість та позаплановий неправомірний контроль набувають наприкінці семестру та навчального року.
 
На підставі викладеного вище, у розвиток положень наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України», Листа Міністерства освіти і науки України від 11.11.2014 № 1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» наполягаємо на неухильному дотриманні принципів педагогічної свободи вчителя.
 
1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. ВстановОфіційний лення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимими. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак учитель самостійно приймає про це рішення.
 
2. Створення, наповнення та зберігання різноманітних портфоліо, папок, альбомів тощо з напрацюванням вчителя на паперових носіях, у тому числі під час підготовки його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від учителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.
 
3. Законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти надають учителеві право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем. Відтак, контроль щодо так званого «відхилення» від календарного планування чи від матеріалів підручника є неправомірним і неприпустимим.
 
4. Вибір форм та методів викладання є винятково прерогативою вчителя й не можуть регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. Вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик є неправомірним і вчитель не зобов’язаний їх виконувати.
 
Дотримання цих та інших приписів сприятиме професійній самореалізації педагогів і, як наслідок, підвищенню якості освіти.
 
Заступник Міністра
Павло Полянський
Dounload PDF

Відгуки читачів