Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Дебюрократизація освіти та перехід до сучасних принципів управління — один із пріоритетів освітньої політики

Міністерство освіти і науки України продовжує отримувати численні звернення від учителів про переобтяження їх паперотворчою роботою та про надмірний контроль за цією рутинною документаційною діяльністю педагогів з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою та інших інстанцій.

Міністерство освіти і науки України продовжує отримувати численні звернення від учителів про переобтяження їх паперотворчою роботою та про надмірний контроль за цією рутинною документаційною діяльністю педагогів з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою та інших інстанцій.
 
МОН наполягає припинити бюрократизацію роботи педагога й неухильно дотримуватися принципів педагогічної свободи вчителя. Це неодмінно сприятиме його професійній самореалізації та, як наслідок, підвищенню якості освіти (лист МОН №1/9-630 від 5.12.2014).
 
Окрім того, дебюрократизація освіти та перехід до сучасних принципів управління сьогодні є одним із пріоритетів освітньої політики в Україні, успішна реалізація якого можлива за спільних зусиль Міністерства, всіх місцевих органів управлінь освітою, керівників навчальних закладів та педагогів. 
 
Будемо вдячні за співпрацю і спільний рух до європейської освітньої системи, де ключовою є якісна освіта дітей.
 
 
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 р. № 1/9-630
 
Органам управління освітою
Керівникам інститутів післядипломної
педагогічної освіти
Керівникам методичних кабінетів (центрів)
Керівникам навчальних закладів
Педагогічним працівникам
 
Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя
 
Одним із пріоритетів освітньої політики є дебюрократизація діяльності педагогічних працівників, упровадження органами управління освітою сучасних принципів державно-громадської моделі управління. В умовах, коли Міністерство освіти і науки суттєво скоротило переліки звітності, що подаються з регіонів, обмежило кількість загальнонаціональних заходів і продовжує лінію на дебюрократизацію, продовжують надходити звернення від учителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо неправомірних вимог з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів) та інших організацій щодо ведення документації вчителем та примусу до виконання не властивих учителю функцій.
 
Обов’язки вчителя регламентуються багатьма актами — законами, статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками тощо. Додаткові обов’язки покладають на педагога класне керівництво, предметна та позакласна діяльність, участь у громадській роботі.
 
При цьому на перешкоді творчій діяльності педагогічного працівника, його зосередженості на виконанні головного функціонального обов’язку й покликання — надання якісних освітніх послуг — стоїть переобтяження його уведенням усілякої, у багатьох випадках не передбаченої жодним нормативно-правовим актом, письмової звітності, планування та іншої документації. Відтак це поглинає значну кількість сил і часу вчителя, перетворюючи його роботу на механічну рутинну проектно-звітну діяльність, що надмірно контролюється й перевіряється керівниками різних рівнів та інстанцій.
 
Особливо обтяжливих форм така паперотворчість і позаплановий неправомірний контроль набувають наприкінці семестру та навчального року.
 
На підставі викладеного вище, у розвиток положень наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України», листа Міністерства освіти і науки України від 11.11.2014 № 1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» наполягаємо на неухильному дотриманні принципів педагогічної свободи вчителя.
 
1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак учитель самостійно приймає це рішення.
 
2. Створення, наповнення та зберігання різноманітних портфоліо, папок, альбомів тощо з напрацюваннями вчителя на паперових носіях, у тому числі під час підготовки його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від учителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.
 
3. Законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти надають учителеві право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем. Відтак, контроль щодо так званого «відхилення» учителя від календарного планування чи від матеріалів підручника є неправомірним і неприпустимим.
 
4. Вибір форм і методів викладання є винятково прерогативою вчителя й не може регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. Вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик є неправомірними, й учитель не зобов’язаний їх виконувати.
 
Дотримання цих та інших приписів та принципів сприятиме професійній самореалізації педагогів і, як наслідок, підвищенню якості освіти. Заступник Міністра Павло Полянський 
Dounload PDF

Відгуки читачів