Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Інтерактивні ігри як складова проектної діяльності сучасного уроку

Є. А. Афонін, учитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії, ЗОШ I–III ступенів № 6 імені М. Я. Ільїна, м. Дебальцеве, Донецька обл.


В умовах сучасної школи найважливішою складовою педагогічного процесу стає особисто-орієнтована взаємодія вчителя з учнями, за якої особливого значення набуває духовне виховання особистості, становлення морального обличчя людини.

 

Разом з цим зазнає змін і підхід до трудового навчання та виховання учнів. Адже цей предмет сприяє створенню повноцінного навчального й розвивального середовища, яке дозволяє сформувати в учнів життєво-важливі основи технологічних знань і вміння застосовувати їх у різних видах практичної діяльності з урахуванням економічної, екологічної і підприємницької доцільності, соціального досвіду.
 
 
Трудове навчання покликане:
 • озброїти учнів досвідом самостійної практичної діяльності, прагненням до творення, самореалізації;
 • забезпечити опанування політехнічних і загально трудових знань і вмінь в галузі технології, економіки, організації та екології сучасного виробництва;
 • формувати уявлення про перспективи його розвитку;
 • виховувати етично-трудові якості, суспільно-значимі мотиви вибору професії та працьовитості.
 
Виникає питання: як зацікавити учня навчанням на уроці, як навчити самостійно мислити й приймати рішення під час виконання практичної роботи?
 
Упродовж десяти років я працюю над проблемою створення умов для ефективного засвоєння учнями знань та вмінь на уроках трудового навчання. Велику роль відіграє інтерес учня до предмета.
 
Є багато методів, покликаних розвивати інтерес учнів до предмета. На мою думку, деякі з них є найбільш ефективними.
 
По перше, у кожному з класів (з 5 по 9) на перших заняттях я проводжу дослідження з метою виявити інтереси учнів до об’єктів праці.
 • 50 % учнів завжди вибирають об’єкти праці, пов’язані з домашнім начинням (підсвічники, кухонні лопатки, дощечки).
 • 30 % учнів вибирають творчі об’єкти праці — це сувеніри, вази тощо.
 • 15 % учнів вибирають моделі машин і механізмів — це учні, які мислять неординарно, вони планують свою роботу на весь термін виготовлення виробу.
 • 5 % учнів вибирають нескладні вироби, які не потребують глибокого розміркування.
 
Щоб не допустити «зростання кількості» пасивних учнів, я запрошую всіх охочих на заходи з позакласної роботи (гурток «Технічне моделювання»), де проводжу майстер-клас із виготовлення виробів (дерево, метал, лоза, папір тощо) від простих до складніших.
 
Починаючи з 5-х класів, на теоретичних уроках я використовую ігрові технології, де мотив полягає не в результаті, а в самому процесі.
 
 • Гра «Відгадай термін»
Я або учень пальцем у повітрі повільно пише кілька слів (термінів) з досліджуваної теми, наприклад оздоблення, станина, різець, двигун. Учень повинен «прибрати» зайвий термін.
 
 • Гра «Дорисуй» (креслення)
Я проводжу на дошці певні лінії, під кожною з яких уписую назви декількох інструментів або матеріалів. Учень на дошці повинен докреслити лінії. Так він учиться креслити і запам’ятовує будову інструмента.
 
У 5-му класі я починаю давати учням ази основ проектної діяльності на прикладі простих об’єктів праці, де вони, спираючись на власний досвід, визначають послідовність у роботі.
 
 • Дидактичні ігри (блок-ігри)
Під час практичних робіт я проводжу дидактичні ігри (блок-ігри), спрямовані на формування вмінь учнів самостійно аналізувати представлену конструкцію, бачити шляхи її вдосконалення, визначати технологію виконання, вибирати раціональні трудові операції, планувати майбутню роботу і свідомо її реалізовувати («Чарівний шаблон», «Клей-невидимка», «Ножиці художниці», «Роблю сам» тощо).
 
 • Блок-гра «Економія»
Блок-гра «Економія» спрямована на формування вмінь учнів якісно виконувати трудові операції: розмітку за шаблоном, кресленням, рисунком; вирізання заданих фігур, деталей; складання виробів та їхнє оформлення. Однією з умов проведення цієї гри є те, що учні отримують певну кількість матеріалу, якого достатньо для заготовки потрібної кількості деталей.
 
Наприкінці роботи я проводжу блок-гру, спрямовану на формування вмінь учнів дотримувати порядок на робочому місці впродовж усього уроку («Я почну, а ти продовж», «Хто швидше?», «Хвилинка чистоти», «Усе по порядку», «Кращий із чистоти» тощо);
 
 • Урок-гра «Брейн-ринг»
У 5-х класах проводжу урок-гру «Брейн-ринг». Його доцільно проводити в кінці вивчення теми «Проектування та виготовлення виробів з деталей призматичної форми з циліндричними отворами» (модуль «Проектування та виготовлення виробів з деревини»).
 
Один з найулюбленіших в учнів 5-х класів — це проект, у якому задіяні механічні верстати, зокрема робота на свердлильному верстаті.
 
Під час виконання практичної роботи основним завданням є постійне привчання до самостійної трудової діяльності, доступної і посильної для дітей. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу.
 
 • Гра «Правильно розстав слова»
У 6-му класі під час виконання складніших робіт учні об’єднуються в групи (2–3 учні).
 
Під часи вивчення теоретичного курсу між групами проходять змагання, наприклад, гра «Правильно розстав слова».
 
Я пишу на дошці кілька речень з вивченої теми, у яких довільно переставлені слова. Учні вписують їх у робочі зошити в потрібному порядку. Хто швидше?
 
 • Гра «Без сантиметра»
Я пропоную учням перевірити, чи вміють вони на око проводити виміри.
 
Наприклад: визначити довжину олівця в см, скільки разів олівець укладуть на столярний верстат, визначити довжину, ширину, товщину тієї чи іншої заготовки, виробу тощо.
 
На практичних заняттях учні 6-го класу вміють складати технологічну карту; вони виготовляють виріб разом, а деталі — окремо, кожний свою. Так діти контролюють одне одного і здійснюють самоконтроль. Я намагаюся сформувати групи з двох сильних і третього слабшого учнів, щоб сильніші навчали слабших.
 
Активізувати навчання можна тільки тоді, коли активні як сам учитель, так і учні.
 
Важливу роль у розвитку пізнавальної активності учнів відіграють заняття, які проводять у формі ділових, рольових і дидактичних ігор. Адже вони збуджують мислення дітей, підводять їх до самостійних пошуків і узагальнень, удосконалюють знання. Гра, як відомо, є ефективним і випробуваним засобом активного навчання, але ні в якому разі не універсальним.
 
Так, наприклад, у 6-му класі учням пропонують самим розробити проект казки з дерев’яних іграшок. Вони самостійно розробляють ескізи і сюжет казки, розподіляють ролі між собою і самі виготовляють своїх героїв. А наприкінці роботи демонструють свою казку.
 
Завдяки емоційній насиченості уроки-ігри стають ефективним засобом виховання, навчання і розвитку дітей. Досвід показує, що в трудовому навчанні уроки-ігри доцільно проводити під час закріплення або узагальнення знань, умінь і навичок.
 
Під час виконання проекту учні 6-го класу досліджують характер виробу, його практичне значення, час, потрібний на виробництво, необхідні матеріали й інструменти.
 
Один з найулюбленіших проектів у 6-му класі — токарні роботи. Інтерес дитини до навчання позитивно впливає на всі її психічні процеси і функції: сприймання, увагу, пам’ять, мислення, волю.
 
У 7–9-х класах також розподіляю учнів на групи, вони самі розробляють процес виготовлення виробу, а потім вибираємо найкращу розробку. Зростає складність виконання виробів, учитель — це консультант. У процесі роботи діти розуміють, що без базових знань: складання технологічних карт, ескізів і т. д., їм не обійтися.
 
 • Гра «Хто краще намалює»
На етапі закріплення матеріалу в 7-му класі проводжу гру «Хто краще намалює». Пропоную учням із заплющеними очима намалювати будь-який простий інструмент або деталь з теми уроку і потім проаналізувати те, що вийшло.
 
 • Гра «Зауваж потрібне»
У 8-му класі пропоную гру «Зауваж потрібне». Пропоную учням озирнутися в майстерні й назвати якомога більше предметів, виготовлених із... (дерево, фанера, ДВП), (сталь, чавун, алюміній, мідь тощо).
 
 • Гра «Естафета»
У 9-му класі пропоную гру «Естафета».
 
Учні по черзі висловлюють судження щодо запропонованого питання. Причому необхідно вкластися в одне речення, повторення неприпустимі. Учитель підтримує хід дискусії, поки не вирішить, що сили дітей вичерпані. Предметом обговорення можуть бути основні правила обробки деревини, техніка безпеки праці час різних видів робіт тощо.
 
Наступним за значимістю завданням трудового виховання є розвиток у дітей активності, самостійності, уміння самим знаходити гідну сферу застосування власних сил. Розвиток активності й самостійності, безумовно, вимагає використання діяльнісного підходу до педагогічного процесу — створення ситуацій, коли дітям самим доводиться розв’язувати навчальні або життєві завдання.
 
Велике значення мають комп’ютерні технології. Вони розширюють можливості подання навчальної інформації: відтворюють реальну обстановку діяльності за допомогою графіки, кольору, мультиплікації та звуку. Так учні 10–11-х класів виконують проекти, пов’язані з дизайном виробів на комп’ютерах. Комп’ютер є засобом залучення учнів до активної пізнавальної діяльності.
 
Творче ставлення школярів до праці також розкривається на заняттях гуртків художньої праці. На цих заняттях залучаю школярів до вибору об’єктів праці, не нав’язуючи свої ідеї; якщо потрібно, переконую учнів у важливості й необхідності виготовлення певного виробу.
 
З педагогічної точки зору не можна виходити з того, аби діяльність учнів у шкільних майстернях була легкою й необтяжливою. Діти в будь-якому віці мають відчувати, що їхня робота потрібна людям. І тоді учні повністю розкриваються і творять на диво такі роботи, що стають справжніми шедеврами.
 
У будь-яких умовах добре організована продуктивна праця сприятливо впливає на виховання в школярів позитивних якостей, у тому числі ініціативності, кмітливості, креативності. Своєрідний модуль: мета — засоби — правила їх використання — результат є ядром будь-якої технології в освіті.
 
Технологічна компетентність учителя залежить від педагогічного досвіду, бажання і можливості педагога працювати за інноваційними освітніми моделями, бажання перейти до нової стратегії освіти, стратегії розвитку.
Dounload PDF

Відгуки читачів