Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Конференція «Педагогіка здоров’я»

2015 року кафедра здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди планує провести V Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Педагогіка здоров’я», яка буде присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.

Міністерство науки і освіти України
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Інститут педагогіки та психології
Центр здоров’язбережувальної педагогіки
Природничий факультет
Кафедра здоров’я людини та корекційної освіти
 
 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 
2015 року кафедра здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди планує провести V Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Педагогіка здоров’я», яка буде присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.
 
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, співшукачі, аспіранти, докторанти, учителі загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.
 
Випуск та розсилку збірки матеріалів конференції буде приурочено до 15 травня — 170-річчя з дня народження видатного вченого, Нобелівського лауреата І. І. Мечникова.
 
Оргкомітет приймає матеріали за такими напрямами:
 • сучасний розвиток учень І. І. Мечнікова проімунітет, ортобіоз, теорії старіння та їх значення для відновлення, збереження та розвитку здоров’я людини;
 • здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;
 • шляхи ноосферного розвитку України та стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді;
 • еколого-валеологічна культура як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної поведінки особистості в навколишньому середовищі;
 • методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я;
 • сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі;
 • фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація в збереженні здоров’я;
 • біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;
 • психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД);
 • здоров’язбережувальні освітні технології;
 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;
 • методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін;
 • досвід діяльності шкіл, що входять до Всеукраїнської мережі «Школа сприяння здоров’я» та «Школа сталого розвитку»;
 • актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології;
 • медико-психолого-педагогічний супровід сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
 
Матеріали для опублікування можна подавати українською, російською або англійською мовами.
 
Обсяг матеріалів, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити від 3 до 10 повних сторінок формату А4. Електронна версія тексту готується у текстовому редакторі Microsoft Word 6.0/7.0/97 (for Windows). Кегль — Times New Roman; міжрядковий інтервал — 1,0; розмір шрифту — 14; поля: верхнє і нижнє — 20 мм, ліве — 30 мм, праве — 20 мм; вирівнювання — по ширині; абзацний відступ — 0,95. Сторінки не нумеруються. Переноси слів не допускаються. По тексту використовувати однакові лапки, а саме: “” та апостроф: ’.
 
Під час оформлення рукопису в правому куті першої сторінки ставиться прізвище та ініціали автора (авторів) і повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка — заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті — інтервал 1,5.
 
Усі рисунки мають бути чорно-білими і подаються в форматі jpeg або tiff. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунка подається короткий підпис, а до таблиці заголовок. Необхідно уникати дублювання графічного матеріалу і довгих заголовків таблиць. Фотографії до друку не приймаються.
 
Відповідні посилання на використані джерела наводяться у квадратних дужках, наприклад [3, с. 7]. Список використаних джерел під назвою “Література” подається після тексту і повинен не перевищувати більше 5 джерел. Список має містити лише роботи, що згадуються у статті, які розташовують в алфавітному порядку та оформляють за загальноприйнятими вимогами.
 
Матеріал для публікації має бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагований. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів.
 
На окремій сторінці додається довідка про автора: прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання та ступінь, місце роботи та посада (без скорочень), контактний телефон та електронна скринька. Матеріали для участі в конференції приймаються до 31 грудня 2014 року.
 
Організаційний внесок на видавничі потреби cтановить 25 грн за одну сторінку тексту. Публікацію статті можна оплатити в будь-якому відділенні КБ “Приватбанк” в Україні через термінал самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет за допомогою Приват24. Знайти найближчий до вас термінал самообслуговування можна тут: http://privatbank.ua/info/index1.stm?url=/info/bass/cityes.ssc.
 
Номер рахунку, найменування банку та отримувача: ПАТ КБ “Приватбанк” Поповнення карткового рахунку № 4405 8823 0497 5117.
 
Будь ласка, надішліть електронний варіант статті, скан- або фотокопію квитанції про оплату публікації на e-mail: apion1@meta.ua. Оплата вважається зарахованою в разі отримання вами підтверджувального листа.
 
Першому автору гарантується один примірник опублікованого збірника матеріалів конференції. Розсилка буде здійснюватися через службу експрес-доставки «Нова пошта» за рахунок авторів. Для отримання збірника вкажіть найбільш зручне для вас відділення цієї служби.
 
Телефон для довідок: 068-6000-147, Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти.
 
Матеріали для участі в конференції та кошти готівкою приймаються також на кафедрі здоров’я людини та корекційної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, кімн. 222-Б, телефон (057) 268–42–34. 
 
Просимо максимально поширити інформаційний лист серед зацікавлених осіб.
Dounload PDF

Відгуки читачів