Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Проект «Мій калькулятор»

О. А. Чепурін, м. Рівне


Про проект

Проект розрахований на виконання учнями 11-х класів, які навчаються за програмою академічного або профільного рівня. Тема проекту має назву «Основи структурного програмування (ч. 1)», на виконання якого відводиться 12 годин. Метою цього проекту є опанування учнями теоретичного матеріалу зі структурного програмування, зокрема організація розгалужень, підпрограм, циклічних структур, що закріплюється поетапним виконанням завдань у вигляді практичних робіт. Результатом має бути повноцінна робоча програма з файлами проекту під назвою «Мій калькулятор».

 

Завдання спрямовані на здобуття практичних навичок з програмування, закріплення теоретичного матеріалу, розвиток умінь пошуку, аналізу й виправлення помилок; вдосконалення роботи в середовищі візуального програмування Delphi; розвиток логічного і творчого мислення, графічної уяви, уміння шукати різні шляхи до досягнення поставленої цілі, обґрунтовувати й етично відстоювати свою позицію; виховання уважності, особистості як індивідуума, культури спілкування, морально-етичних цінностей.

 

Проект складається з трьох етапів, кожен з яких завершується виконанням практичної роботи, що потребує певної теоретичної і практичної підготовки.Теоретичний матеріал і форми його подання вчитель добирає самостійно відповідно до теми уроку. Учні повинні бути достатньо теоретично підготовлені, тому на уроці слід подавати ключові моменти, а решту матеріалу — на самостійне опрацювання вдома. Щодо практичної частини, то на кожному уроці доцільно виконувати частину завдань практичних робіт. Наприклад, слід заздалегідь створити і налаштувати всі необхідні об’єкти проекту програм, що дозволить зекономити час на виконання робіт. У практичній частині передбачені завдання різних рівнів: із детальним описом дій, без опису дій, із явно допущеними помилками, які учням потрібно віднайти і виправити, і завдання підвищеної складності, що позначені знаком «*», для учнів із високим рівнем знань.

 

Учитель виконує роль не карателя, а наставника і помічника, який сприяє кращому засвоєнню практичних навичок в учнів.

 

Проект «Мій калькулятор»

 

Практична робота № 8 «Складання програм з розгалуженнями»

Задача. Організувати вхід у програму за допомогою введення логіну і паролю, який зберігається в окремому файлі (без використання шифрування).

 

Хід роботи

 

I. Створення і налаштування першої форми

1. Створіть папку на робочому столі, яку назвіть за шаблоном: ПР 08 К-К ПП І, де К-К — клас, у якому навчаєтесь, наприклад: 11 — якщо відсутня літера класу, 11-А, 11-Б, 11-В — якщо літера класу є, ПП — прізвище, І — ініціал імені, наприклад: Майстренко С.

 

2. Запустіть Делфі, після запуску одразу збережіть проект у свою папку.

 

3. Винесіть на форму об’єкт GroupBox, підпис замініть на «Введіть логін і пароль», задайте ширину не менше ніж 300 (властивість Width), а висоту — не менше ніж 150 (властивість Height).

 

4. Винесіть на об’єкт GroupBox1 такі об’єкти і вкажіть підписи:

а) два об’єкти Label, Label1, повинні мати підпис Логін:, Label2 — «Пароль», розмістіть їх один під одним — вище Label1;

б) біля об’єктів Label1 і Label2 розташуйте об’єкти Edit1 і Edit2 відповідно, підписи яких очистіть;

в)під цими об’єктами винесіть кнопку, яку підпишіть Увійти;

г) між кнопкою та полем пароля вставте прапорець із написом «пароль відображується», змініть розмір ширини так, щоб підпис було видно повністю.

 

5. Для об’єкта Edit2 задайте символ приховування паролю (властивість PasswordChar), наприклад: *.

 

6. Змініть розмір висоти і ширини форми, підганяючи під розміри зайнятої області форми.

 

7. Змініть підпис форми на Вхід у програму.

 

8.* Активуйте форму. Змініть значення властивості Positionна poDesktopCenter, вимкніть кнопки Згорнути і Розгорнути, забороніть зміну розмірів форми.

 

9.Збережіть внесені зміни.

 

II. Створення другої форми та її налаштування

10. На панелі інструментів знайдіть кнопку NewFormі натисніть на ній ЛКМ. Буде створено нову форму. Змістіть її трохи вліво і вниз, щоб побачити першу форму. Підпишіть Form2написом «Мій калькулятор. Версія 2.0».

 

11. * Змініть значення властивості Positionна poDesktopCenter, вимкніть кнопки Згорнути і Розгорнути, забороніть зміну розмірів форми.

 

12. Збережіть зміни, а також нову форму (unit2.pas) у свою папку.

 

III. Програмування обробників першої форми

13. Перейдіть на першу форму Вхід у програму (Form1).

 

14. Активуйте кнопку Увійти (у мене це BitBtn1). Створіть обробник події OnClickдля цієї кнопки та внесіть відповідні зміни, щоб обробник виглядав так:

 

15.* Замість «user» і «112233» вкажіть свої логін і пароль.

 

16. Поверніться на форму.

 

17. Активуйте прапорець «пароль відображується» (CheckBox1). Створіть обробник події OnClickдля цього прапорця і внесіть зміни до вигляду:

 

18. Замість «*» вкажіть свій символ.

 

IV. Програмування обробників другої форми

 

19.Перейдіть на форму «Мій калькулятор. Версія 2.0» (Form2).

 

20. Створіть обробник події форми OnClose, у якому допишіть такий код:

form1.visible:=true;

 

21. Збережіть внесені зміни.

 

V. Виконаня проекту та дослідження програми

22. Запустіть проект на виконання (Runабо F9). Делфі видасть запит, на який надайте ствердну відповідь. Повторно запустіть проект на виконання і на ще один запит надайте погодження, після чого ще раз запустіть проект на виконання.

 

23. Проекспериментуйте зі своєю програмою, дослідіть її можливості.

 

24. Закрийте вікно програми, повторно збережіть проект і закрийте Делфі. Знайдіть свій exeфайл, виконайте його, переконайтесь, що програма працює правильно.

 

25. Закрийте всі вікна. Про завершення виконання роботи повідомте вчителя.

 

VI. Додаткове завдання

26. Прикрасьте свою програму, наприклад задайте колір форми чи вставте зображення тощо.

 

VII. Очікуваний результат

27. Ось який наближений вигляд повинна мати ваша програма.

 

Практична робота № 9 «Використання підпрограм»

Задача. Розробити форму калькулятора для здійснення простих арифметичних операцій з дійсними числами (цілі числа і дроби) з використанням підпрограм.

 

Хід роботи

 

VIII. Створення і налаштування форми калькулятора

28.Доробіть завдання практичної роботи № 8. Закрийте Делфі.

 

29.Створіть папку на робочому столі, яку назвіть за шаблоном: ПР 09 К-К ПП І, де К-К — клас, у якому навчаєтесь, наприклад: 11 — якщо відсутня літера класу, 11-А, 11-Б, 11-В — якщо літера класу є, ПП — прізвище, І — ініціал імені, наприклад: Майстренко С.

 

30.Скопіюйте файли з папки практичної роботи № 8 у створену папку.

 

31.Запустіть Делфі.

 

32.Натисніть кнопку Openна панелі інструментів та виберіть у діалоговому вікні, яке відкриється, для відкриття файли з вашої папки — Project1.dpr, Unit1.pas, Unit2.pas.

 

33.Активуйте форму калькулятора. Винесіть на форму такі об’єкти та підпишіть їх:

а) RadioButton— підпис «Арифметичні операції», властивість Checked— Змінити значення на True;

б) GroupBox— без підпису, об’єкт розташуйте під RadioButton1.

 

34.Змініть розміри об’єктів так, щоб підписи були видно.

 

35.На об’єкт GroupBox1 винесіть і розташуйте в один рядок по порядку об’єкти: Edit(Edit1), ComboBox(ComboBox1), Edit(Edit2), BitBtn(BitBtn1), Edit(Edit3).

 

36.Задайте висоту і ширину об’єктів:

а) GroupBox1 — 65 і 393, підпис порожній;

б) Edit1 та Edit2 — 21 і 65, підпис порожній;

в) ComboBox1 — 21 і 49;

г) BitBtn1 — 25 і 75, властивість Top— 22, підпис — «=»;

д) Edit3 — 21 і 81, підпис порожній.

 

37.Налаштуємо об’єкт ComboBox1: активуйте об’єкт ComboBox1, знайдіть властивість Itemsта активуйте рядок властивості — у стовпці значення властивості з’явиться кнопка з підписом «…», натисніть на цю кнопку — з’явиться діалогове вікно StringListEditor, у полі введення у стовпчик введіть: «+», «–», «*», «/»; натисніть кнопку ОК; для властивості Styleвиберіть значення csDropDownList, а значення властивості ItemIndexзмініть на «0».

 

38. Змініть розміри форми на оптимальні.

 

39. Збережіть зміни.

 

IX.  Програмування подій форми калькулятора

40. Активуйте кнопку BitBtn1, створіть обробник події OnClickдля цієї кнопки, внесіть зміни в код обробника так, щоб він мав такий вигляд:

 

41. Оскільки я допустив дві помилки в коді, то знайдіть і усуньте їх.

 

42. Протягніть повзунок вертикальної смуги прокручування догори, поки не побачите uses Unit1;, після коду {$R *.dfm} допишіть код, якого не вистачає:

 

43. Я не дописав у коді ще кілька рядків, які мають бути до «end;». Допишіть код, якого не вистачає.

 

44. Збережіть зміни. Запустіть на виконання проект. Проекспериментуйте з програмою, переконайтесь, що всі дії виконуються правильно.

 

45. Закрийте Делфі та всі вікна.

 

Практична робота № 10«Програмування циклічних обчислень»

Задача. Вдосконалити форму калькулятора для знаходження суми цілих чисел від Nдо Mвключно.

 

Хід роботи

 

X. Вдосконалення і налаштування форми калькулятора

46. Доробіть завдання практичної роботи № 9. Закрийте Делфі.

 

47. Створіть папку на робочому столі, яку назвіть за шаблоном: ПР 10 К-К ПП І, де К-К — клас, у якому навчаєтесь, наприклад: 11 — якщо відсутня літера класу, 11-А, 11-Б, 11-В — якщо літера класу є, ПП — прізвище, І — ініціал імені, наприклад: Майстренко С.

 

48. Скопіюйте файли з папки практичної роботи № 9 у створену папку.

 

49. Запустіть Делфі.

 

50. Натисніть кнопку Openна панелі інструментів та оберіть у діалоговому вікні, яке відкриється, для відкриття файли з вашої папки — Project1.dpr, Unit1.pas, Unit2.pas.

 

51. Змініть підпис форми калькулятора на «Мій калькулятор. Версія 3.0».

 

52. Активуйте форму калькулятора і змініть її висоту до 97 пунктів. Винесіть на форму такі об’єкти та підпишіть їх:

а) RadioButton— розташуйте під GroupBox2, підпис «Сума цілих з Nпо M»;

б) GroupBox— без напису, об’єкт розташуйте під RadioButton2.

 

53. Змініть розміри об’єктів так, щоб написи були видно.

 

54. На об’єкт GroupBox2 винесіть і розташуйте в один рядок за порядком об’єкти: Label(Label1) з написом «Сума з:», Edit(Edit4) з порожнім написом, Label(Label2) — «по:», Edit(Edit5) з порожнім написом, BitBtn(BitBtn2) — «=», Edit(Edit6) з порожнім написом.

 

55.Задайте для нових об’єктів оптимальні висоту і ширину, налаштуйте їх розташування також оптимально, за потреби змініть розміри та розташування створених об’єктів на попередніх етапах, змініть розміри форми.

 

XI. Налаштування і програмування подій об’єктів RadioButton

56. Для RadioButton1 створіть обробник події OnClickта допишіть код до такого вигляду:

За встановлення першого перемикача (клацання ЛКМ по перемикачу чи його активація в будь-який інший спосіб) встановлюється доступною перша група («Арифметичні операції»), а друга — «Сума цілих від Nдо M» встановлюється недоступною.

 

57. Аналогічно виконайте дії для програмування об’єкта RadioButton2 (подумайте, яка група повинна стати доступною, а яка — ні).

 

XII. Програмування подій форми калькулятора

58. Яка кнопка лишається незапрограмованою? Створіть обробник події OnClickдля цієї кнопки, внесіть зміни в код обробника так, щоб він мав такий вигляд:

 

59. Оскільки я допустив кілька помилок у коді, то знайдіть і усуньте їх.

 

60. Збережіть зміни. Запустіть на виконання проект. Проекспериментуйте з програмою, переконайтесь, що всі дії виконуються правильно.

 

61.* Удоскональте код так, щоб обчислення суми відбувалося навіть у випадку, коли початкове значення більше за кінцеве (подумайте, яку умову і який цикл доцільно використати для розв’язання такої задачі; чи можливо з використанням умови обійтися без використання ще одного циклу; скількома способами можна розв’язати цю задачу?).

 

62.* Збережіть зміни ще раз. Запустіть на виконання проект. Проекспериментуйте з програмою, переконайтесь, що всі дії виконуються правильно.

 

63. Закрийте Делфі та всі вікна.

64. Подумайте і подайте пропозиції щодо вдосконалення свого проекту.

 

XIII. Очікуваний результат

65. Ось який наближений вигляд повинна мати ваша програма.

Dounload PDF

Відгуки читачів