Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Риси сучасного уроку. Есе

Т. Б. Перепелиця, Донецька обл.

Майже 70 % освітян особливу увагу приділяють розвитку вміння самостійно здобувати нові знання. Тобто такі важливі компоненти якісної освіти, як самостійність, самоосвітні навички, усе ще сповільнено сприймаються деякими вчителями.


Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна

 

Як театр починається з гардеробу, так школа починається з уроку. Від уроку залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями і батьками. Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, методи й засоби навчання, однак авторитет самого заняття настільки високий і міцний, що не підлягає сумнівам навіть найсміливіших критиків.

 

Урок починається з учителя. Яким має бути вчитель, щоб його урок був сучасним? Відразу уявляю собі молоду, енергійну, привабливу вчительку, яка заходить до класу й діти завмирають від передчуття радості спілкування з нею, любимою вчителькою. Чи тільки молодість, енергія та привабливість зробили її такою? Звісно ж, ні.

 

Сучасний вчитель повинен сприймати й розуміти складові якісної освіти. Моніторингові дослідження довели, що більшість учителів надають перевагу знанням, умінням, навичкам і вважають, що у своїй повсякденній діяльності вони найбільш успішні саме в цій сфері. Друге місце посідають педагоги, переконані, що компетентність учителя має важливе значення в системі складових якісної освіти; вони досягають успіхів саме в розвитку педагогічної компетентності. Третє місце посідають учителі, які вважають, що вони забезпечують особистісний інтелектуальний розвиток учня.

 

Майже 70 % освітян особливу увагу приділяють розвитку вміння самостійно здобувати нові знання. Тобто такі важливі компоненти якісної освіти, як самостійність, самоосвітні навички, усе ще в зоні сповільненого розвитку в деяких учителів.

 

Як наявність цих складових відображається в роботі вчителя?

 

Бездоганне знання предмета, уміння неформально довести зміст матеріалу до дітей, навички нестандартного підходу до викладання предмета — це основні риси, які притаманні сучасному вчителю. На жаль, не на першому місті знаходиться питання самоосвіти. Хоча я вважаю, що сучасний учитель повинен займатися самоосвітою з першого до останнього уроку у своїй діяльності. Чому це так? Тому що тільки сучасний учитель може досконало оволодіти сучасними інтерактивними технологіями й доцільно їх використовувати у викладанні свого предмета, вільно працювати в Інтернеті, створювати освітні сайти, використовувати освітні комп’ютерні програми.

 

А що ж робити якщо ти вже немолодий и не такий привабливий? Я запевняю вас, що це не головне. І не дуже молоді вчителі, які мають бажання постійно вчитися та йти в ногу з сучасністю, теж користуються великим авторитетом серед учнів і батьків.

 

Сучасний урок. Основні риси

 

Усе найголовніше та найважливіше для школяра відбувається на уроці, оскільки за роки свого навчання він відвідає майже десять тисяч занять.

 

Форма уроку творчого педагога повинна не заважати, а допомагати в праці, підвищенні якості навчання.

 

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — ці питання хвилюють не тільки вчителів, а й випускників, їх обговорюють батьки, роботодавці, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти.

 

Ми, вчителі, маємо усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду розв’язання проблем, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

 

Педагоги усвідомлюють, що процес, у якому поєднується, накопичення знань і саме пізнання, творить людину, яка вміє діяти, співчувати, розуміти свою причетність до того, що відбувається навколо неї, розуміти інших, бути толерантною, відповідальною, знаходити компроміс. Уроки в умовах співробітництва вчитель — учень потребують титанічної праці, великих знань, якщо хочете, готовності душі. Учити дитину пізнавати свій внутрішній світ, свої потенціальні можливості, пізнавати світ іншої людини, вживатися в оточення, пізнавати реальність — це стало невід’ємною складовою освітньої діяльності вчителів. Інноваційні підходи до організації навчально-пізнавального процесу допоможуть нам подолати розрив між освітою та вимогами життя, дозволять істотно активізувати розумову та пізнавальну діяльності учнів, підвищать інтерес до навчальних предметів.

 

Вітчизняні та зарубіжні науковці поряд із традиційними уроками пропонують й інші форми організації навчального процесу: інтегрований урок, лекційно-семінарські або лекційно-практичні заняття, проектні заняття, творчі майстерні, автономне навчання та творчу роботу учнів.

 

 

Так що ж таки головне, а що другорядне на уроці? Я вважаю, що всі складові сучасного уроку важливі. Кожен учитель повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності.

 

Література

  1. Пентилюк М. І. Особливості технології уроку. — Дивослово. — 1998. — № 4. — С. 17-18.
  2. Гуманітарні технології. — К. : КМ Academia, 1994. — С. 35.
  3. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник. — К. : Видавництво «А. С. К.», 2004. — С. 9.
  4. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / за ред. С. О. Сисоєвої. — К., 2001. — С. 44.
  5. Фахові журнали ВГ «Основа», «Шкільний світ».
  6. Інтернет ресурси.
Dounload PDF

Відгуки читачів