Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Риси сучасного вчителя. Есе

Т. Б. Перепелиця, учитель фізики, Торезька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2


Школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, учителями і батьками. Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, методи і засоби навчання, однак «авторитет» самого заняття настільки високий і міцний, що не підлягає сумнівам навіть у найсміливіших критиків.

 

Як театр починається з гардеробу, так і урок починається з учителя. Яким він має бути, учитель, щоб урок був сучасним?

 

І я відразу уявляю собі молоду, енергійну, привабливу вчительку, яка заходить у клас і діти завмирають від передчуття радості спілкування з нею. Але чи тільки молодість, енергія та привабливість зробили її такою? Звісно ж, ні.

 

 • Сучасний учитель має сприймати й розуміти складові якісної освіти. 

 

Моніторингові дослідження довели, що чимало вчителів надають найбільшого значення знанням, умінням, навичкам і вважають, що у своїй повсякденній діяльності вони найбільш успішні саме в цій сфері. Друге місце посідають педагоги, переконані, що важливе значення має компетентність учителя; вони досягають успіхів саме в розвитку педагогічної компетентності. Третє місце посідають учителі, які вважають, що вони забезпечують особистісний інтелектуальний розвиток учня. Майже 70 % освітян приділяють особливу увагу розвитку вміння самостійно здобувати нові знання. Тобто такі важливі компоненти якісної освіти, як самостійність, самоосвітні навички ще перебувають в зоні сповільненого розвитку в деяких учителів.

 

Як наявність цих складових відображено в роботі вчителя?

Бездоганне знання предмета, уміння неформально довести зміст матеріалу до дітей, навички нестандартного підходу до викладання предмета — це основні риси, які притаманні сучасному вчителю. На жаль, не на першому місці стоїть питання самоосвіти. Хоча я вважаю, що сучасний учитель має займатися самоосвітою з першого до останнього уроку у своїй діяльності. Чому це так? Тому що тільки сучасний учитель може досконало опанувати сучасними інтерактивними технологіями й доцільно їх використовувати у викладанні свого предмета, вільно працювати в Інтернеті, створювати освітні сайти, використовувати освітні комп’ютерні програми.

 

А що ж робити, якщо ти вже немолодий і не такий привабливий?

Я запевняю вас, що це не головне. І не дуже молоді вчителі, які мають бажання постійно вчитися та йти в ногу з сучасністю, теж користуються великим авторитетом серед учнів і батьків.

 

А тепер про свята святих школи — сучасний урок. Які його основні ознаки? Що головне, а що другорядне?

Усе найголовніше та найважливіше для школяра відбувається на уроці, за роки свого навчання він відвідає майже 10 тисяч занять. Форма уроку «найсправжнісінького», творчого педагога має не заважати, а допомагати підвищити якість навчання. Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — усі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, роботодавці, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти. Ми, учителі, маємо усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів навчання, на розвиток здібностей, на створення умов для розвитку самостійності та набуття досвіду розв’язання проблеми та реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

 

Ми вже давно зрозуміли, що процес, у якому поєднані накопичення знань і саме пізнання, творить людину, яка вміє діяти, співчувати, розуміти свою причетність до того, що відбувається навколо неї, розуміти інших, бути толерантною, відповідальною, знаходити компроміс. Зрозуміло, що уроки в умовах гуманізації навчання, співробітництва (учитель — учень) потребують величезної підготовлювальної праці, значних знань, якщо хочете, готовності душі. Учити дитину пізнавати свій внутрішній світ, свої потенціальні можливості, учити пізнавати світ іншої людини, уживатися в оточення, пізнавати реальність — це стало невід’ємною складовою освітньої діяльності вчителів. Ми розуміємо, що інноваційні підходи до організації навчально-пізнавального процесу допоможуть нам подолати розрив між освітою та вимогами життя, дозволять істотно активізувати розумову та пізнавальну діяльності учнів, підвищать інтерес до навчальних предметів.

 

Нині вітчизняні та зарубіжні вчені поряд із традиційними уроками пропонують й інші форми організації навчального процесу: інтегрований урок, лекційно-семінарські або лекційно-практичні заняття, проектні заняття, творчі майстерні, автономне навчання і творчу роботу учнів.

 

Підбиваючи підсумок, можна виділити основні ознаки сучасного уроку:

 • гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;
 • варіативність і гнучкість структури уроку;
 • спрямованість уроку на особливість учня;
 • системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;
 • спрямованість уроку на головне — генералізацію навчання;
 • повне засвоєння нового матеріалу на уроці;
 • оптимізація форм роботи на уроці;
 • економія часу в шкільному навчанні.

 

Так що ж таки головне, а що другорядне на уроці?

Я вважаю, що всі складові сучасного уроку важливі. Кожен учитель має намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на занятті, виховати любов до свого предмета та бажання вчитися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності.

 

Література

 1. Пентилюк М. І. Особливості технології уроку. — Дивослово. — 1998. — № 4. — С. 17-18.
 2. Гуманітарні технології. — К. : КМ Academia, 1994. — С. 35.
 3. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник. — К. : Видавництво «А. С. К.», 2004. — С. 9.
 4. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / за ред. С. О. Сисоєвої. — К., 2001. — С. 44.
 5. Інтернет-ресурси.
Dounload PDF

Відгуки читачів