Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Драматизація в навчанні іноземної мови

Кузнєцова Н. Ю., політехнічний коледж, м. Хмельницький


«Неможливо навчити іншомовної мовленнєвої діяльності, її можна лише навчитись», — зазначають спеціалісти. Які б сучасні методики навчання не використовували на заняттях, як би не намагались викладачі створити атмосферу спілкування в навчальному процесі — якщо студент сам не захоче опанувати іноземну мову, результати всього цього будуть незначними. І одним із засобів підвищення мотивації до навчання, на наш погляд, є прийом драматизації.
 
Драматизація як методичний прийом для навчання іноземної мови була уперше застосована в Англії. Родоначальниками використання цього прийому в навчальних закладах уважаються Пітер Слейд та Брайан Вей. За їхнім переконанням, традиційні вправи «руйнують безпосередність і творчість дітей». Драматизація ж змушує пропускати ситуацію через себе, надаючи їй особистісного характеру. Позаяк в цьому випадку до інтелекту підключені емоції, то це значно підвищує ефективність засвоєння іноземної мови.
 
Прийом драматизації розвиває комунікативну, творчу та культурну компетенції, сприяючи формуванню в студентів навичок соціального спілкування.
 
Театральні постановки є важливим і необхідним елементом у процесі вивчення іноземної мови, позаяк завдяки йому легко долають таку перешкоду, як «мовний бар’єр». Виникає ситуація гри, рольової взаємодії, всі залучені в загальний творчий процес. Спільна робота розвиває вміння слухати партнера, створює умови для взаєморозуміння і взаємовиручки, закріплює відповідальність за успіх загальної справи, створює сприятливий психологічний клімат.
 
У ході роботи над п’єсою метод драматизації дозволяє продуктивно працювати над лексикою, граматикою, вимовою та інтонацією. Робота над твором є не самоціллю, а є природним процесом мовленнєвої передачі його змісту.
 
У ході репетицій студенти мимоволі запам’ятовують не лише свої слова, але й практично всю п’єсу від початку до кінця. Під час постановки вистав нема місця «механічному зубрінню», драматизація спонукає розвиток навичок спілкування іноземною мовою, розширює світогляд, студенти стають емоційно багатшими, впевненішими в собі. Процес драматизації активізує навіть неуважних та зазвичай неактивних студентів.
 
Актуальність та результативність інсценувань дозволяє використовувати їх як під час занять, так і в позаурочній діяльності на різних етапах вивчення іноземної мови та в різних вікових групах, так як на всіх ступенях навчання забезпечується високий рівень мотивації.
 
Однак, слід зазначити, що за всіх переваг драматизації цей прийом не повинен бути єдиним засобом підвищення мотивації. Оптимальним варіантом є розумне поєднання драматизації з іншими традиційними й нетрадиційними формами і прийомами роботи з урахуванням задач уроку, особливостей учбової групи, змісту навчального матеріалу.
 
Література
  1. Белянко Е. А. Драматизация в обучении английскому языку. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013.
  2. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. — М. : Просвещение, 1991.
  3. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М. : Просвещение, 1980.
Dounload PDF

Відгуки читачів