Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Ранній новий час (кінець ХV — перша половина ХVІІ ст.) Всесвітня історія. 8 клас

Андрущенко Т. Б., Іванівська ЗОШ, Чернігівська обл.


Після цього уроку учні зможуть:

 • визначати хронологічні межі та періодизацію Нового часу;
 • показувати на карті основні європейські держави;
 • порівнювати ознаки аграрного та індустріальногосуспільства;
 • аналізувати становище різних станів;
 • характеризувати становище католицької церквив Європі;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття: «мануфактура», «індустріальна цівілізація», «станки», «Новий час».

Обладнання: карта «Європа на початку Новогочасу».

 

Хід уроку
 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ
 
ІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛ ЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Учитель. Цього року ми з вами продовжимо вивчення всесвітньої історії. Ви дізнаєтесь про важкий і цікавий шлях, який пройшло людство від традиційного до індустріального суспільства. Це був період заперечення старих істин, руйнування звичного укладу життя, появи нових людей, титанів за силою думки та діяльності. Саме в цей час було закладено основи багатьох держав та багатьох явищ сучасного життя. Отже, вирушаймо в путь!
 
IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 
Характеристика епохи
Історія становлення сучасної цивілізації — це:
 • історія людини з антропоцентричними уявленнями про світ;
 • історія об’єднання осередкових цивілізацій в єдину світову цивілізацію під впливом євроамериканської;
 • історія зародження, розвитку і кризи європейської індустріальної цивілізації;
 • історія зміни культурно-історичних епох (Відродження, Географічних відкриттів, Реформації, Просвітництва, технічного і наукового прогресу);
 • історія формування загальнолюдських цінностей.
(Учні самостійно переглядають підручник.)
 
Бесіда з класом
1. На які основні розділи поділено навчальний курс?
2. Чи подобаються вам ілюстрації?
3. Чи є в підручнику письмові джерела?
4. Як рекомендовано з ними працювати?
5. Чи є в курсі теми про відомі вам країни?
5. Яким є науковий апарат підручника?
 
Виявлення початкових знань з курсу за методом «Мікрофон»
1. Які художні фільми з цього періоду історії ви бачили?
2. Які художні чи науково-популярні книжки читали?
3. Що вам сподобалося?
4. Що б ви порекомендували своїм однокласникам?
 
Учитель. Які ж прояви початку кризи аграрно-ремісничої цивілізації?
1. Зростання виробництва і розвиток торгівлі дещо послабили залежність людей від природної стихії.
2. Окрім доходу від землі, люди почали отримувати доходи від торгівлі та підприємницької діяльності, від продажу своїх робочих рук.
3. Господарство дедалі більше набувало товарно-грошових ознак, коли продукти праці не споживають «на місці», а призначають для продажу чи обміну.
4. Люди ширше почали використовувати енергію води та вітру, застосовувати нескладну техніку.
5. Певна частина людей у суспільстві замість виснажливої ручної праці взялась за пошук засобів існування у підприємницькій діяльності, державній службі, мистецтві, науці тощо.
6. Нарівні із походженням у людях починали цінувати також і деякі особисті якості, чесноти і заслуги.
7. Спостерігалося зростання міст і міського населення. Значного поширення набувають мануфактури, у яких існував поділ праці.
8. Поступово руйнується традиційне суспільство. Попри звичаї і традиції, люди воліють також керуватися здоровим глуздом, розрахунком, раціональними способами ведення господарства.
9. Суспільство починає прокидатись. Руйнуються старі станові перепони. Суспільство розшаровується на бідних і багатих. Загострюються взаємини між суспільними групами. Люди починають усвідомлювати свої права і вимагати від влади їх визнання.
10. Поступово формуються нації і держави на національній основі. Люди починають усвідомлювати свою належність до певної держави. Світська влада підкорює собі церковну.
 
Робота з історичною картою
1. Знайдіть на карті та у своїх атласах Англію, Францію, Іспанію, Росію, Річ Посполиту, Нідерланди.
2. Життя середньовічної Європи багато в чому було пов’язане з морями. Життя західних європейців Нового часу було вже пов’язане перш за все з океаном. Знайдіть на карті країни, які омиває Атлантичний океан.
 
Учитель. У ХVІ–ХVІІ ст. утворюється єдина євро-американська спільність людей. За способом життя та мислення вони суттєво відрізнялися від інших європейців. Цим людям були близькі і зрозумілі ідеї особистої свободи, незалежності суспільства від влади, верховенства закону, поділу влади в державі, суспільного договору.
 
У ХІV ст. Європа зазнала жахливого спустошення внаслідок епідемії чорної смерті — чуми. Протягом короткого часу чисельність населення в більшості країн зменшилася майже вдвічі. Але, починаючи з кінця ХV ст., на народи материка очікував справжній демографічний вибух. Збільшення виробництва продукції, поліпшення умов життя, вдосконалення медичних знань, переселення значної частини населення в міста призвели до зростання народжуваності та подовження тривалості життя середньостатистичного європейця.
 
ІV. РЕФЛЕКСІЯ
 
Бесіда
1. Що вивчає історія Нового часу?
2. Чому Новий час ми вважаємо початком сучасної цивілізації?
3. Як змінилося життя людей протягом ХVІ–ХVІІ ст.?
 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати відповідний матеріал у підручнику.
2. Позначити на контурній карті відомі вам країни.
3. Підготувати повідомлення про Х. Колумба, Ф. Магеллана, А. Веспуччі та Васко да Гама.
 
Література
1. 100 великих заговоров и переворотов. — М. : Вече, 2002.
2. 100 человек, которые изменили ход истории. — М. : ООО «Де Агостини», 2008.
3. Драчук В. С. Дорогами тисячоліть / В. С. Драчук. — К. : Веселка, 1978.
4. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т. В. Ильина. — М. : Высшая школа, 1983.
5. Ключевский В. О. Русская история / В. О. Ключевский, Т. В. Ильина. — М. : Эксмо, 2005.
6. Коллекция «Великие художники». — К. : ООО «Иглмосс Юкрейн».
7. Кулагина Г. А. Сто игр по истории: Пособие для учителя / Г. А. Кулагина. — М. : Просвещение, 1983.
8. Михневич Н. П. История военного искусства / Н. П. Михневич. — М. : Эксмо, 2008.
9. Новая иллюстрированная энциклопедия. 1–10 книги. — М. : Большая Российская энциклопедия, ООО «ТД “Издательство Мир книги”», 2007
10. Торопцев А. П. Мировая история крепостей и замков / А. П. Торопцев. — М. : Эксмо, 2008. — (Мировая история)
11. Эланже Ф. Епоха дворов и королей. Этикет и нравы в 1558–1715 гг. / Ф. Эланже. — Смоленськ : Русич, 2005. (Популярная историческая библиотека)
 
Електронні ресурси
1. http://www.100top.ru
2. http://www.iat.kiev.ua
3. www.KM.ru
Dounload PDF

Відгуки читачів