Доцільність використання психотерапії в педагогіці

В. Ф. Калошин, кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, старший науковий співробітник лабораторії виховання і професійної орієнтації

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України За будь-якої взаємодії люди впливають одне на одного — свідомо чи несвідомо, вербально (за допомогою слів) чи невербально (за допомогою міміки, поглядів, жестів тощо).


   
Dounload PDF

Відгуки читачів