Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Здоров’язбережувальні технології на уроках основ здоров’я

Н. М. Васильєва, Харківська обл.


Робота ґрунтується на принципах особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання, що сприяє, з одного боку, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, з іншого — створенню в закладі умов для самовиховання, самореалізації учнів. Автор подає власну інтерпретацію цілісної системи, спрямованої на формування здорової особистості. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони розширюють і поглиблюють наукове уявлення про реалізацію головної мети гармонійного розвитку дитини, що є основою для впровадження здоров’язбережувальних технологій у викладанні предмета. Матеріали можуть бути використані вчителями основ здоров’я з метою визначення оптимальних шляхів підвищення позитивної мотивації в учнів на здоровий спосіб життя.
 
Головним завданням у діяльності закладу на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учителів, учнів та їхніх батьків.
 
Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язбережувальної педагогіки.
 
Я вважаю, що під здоров’язбережувальними освітніми технологіями треба розуміти всі педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю учнів. Певний час учні проводять у школі, тому слід організувати роботу вчителів так, щоб були:
  • сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);
  • оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог);
  • необхідний достатній та раціонально організований руховий режим.
 
Для досягнення мети здоров’язбережувальних освітніх технологій я застосовую такі форми роботи:
  • рухової спрямованості (фізичні вправи, фізкультхвилинки, динамічні перерви, рухливі ігри тощо);
  • гігієнічні (виконання санітарно-гігієнічних вимог; особиста й загальна гігієна, дотримання режимів дня та рухової активності, харчування та сну тощо).
 
Методи навчання, які я використовую на уроці, такі: оповідання, лекція, демонстрування, ілюстрація, відеометод вправи, практичний, ситуативний, ігровий.
 
Звісно, розв’язання проблеми збереження здоров’я дітей і підлітків потребує уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце й відповідальність в оздоровлювальній діяльності відводять освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язбережувальним.
 
Колектив закладу працює за моделлю здоров’язбережувального середовища, найбільш значимими компонентами якої є:
  • створення комфортних умов навчання (розклад уроків, перерв, режимні моменти);
  • використання оздоровлювальних методик, які регулюють рухову активність, і прийомів реабілітації розумової та фізичної працездатності.
 
У режим роботи закладу в обов’язковому порядкові введені ранкова зарядка з музичним супроводом, фізкультхвилинки, динамічні паузи на кожному уроці, дві 20-хвилинні рухливі перерви. Також розроблено вправи для психологічного розвантаження учнів на уроках.
 
Організацію здорового відпочинку дітей сплановано так, щоб кожен учень знайшов собі цікаве й змістовне заняття. Тому пропонують вечори відпочинку, засідання клубів за інтересами, дебати, змагання ерудитів, «круглі столи» активних читачів, шкільні вистави та чимало інших цікавих заходів. Але найбільш корисним є відпочинок на спортмайданчиках або в спортивному залі.
 
Традиційними в закладі стали конкурси захисту екологічних робіт, плакатів, фотомонтажів.
 
Учні вивчають вплив підприємств на екологічний стан селища, господарської діяльності на дозвілля. Для охорони птахів виготовляють і розвішують шпаківні, годівниці. У кожному класі ведуть листи здоров’я. Розроблені правила для учнів, що сприяють формуванню здорового способу життя.
 
Результативність — це система закладених життєвих цінностей молодої людини, спрямованість її на активну соціальну позицію в просвітницькій роботі серед однолітків і здатність вести здоровий спосіб життя та власним прикладом доводити його переваги.
 
Наприкінці кожного навчального року проводять традиційну загальношкільну конференцію за участі батьків, дітей і вчителів, фахівців «Ми й наші діти: обираємо здоровий спосіб життя».
 
ВИСНОВКИ
Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу життя, виховання здорової людини — це процес досить складний і суперечливий. Орієнтація і стан сімейного виховання не завжди допомагають педагогам у цій роботі. Збільшення кількості проблемних родин, зайнятість батьків, звідси — несумлінне виконання ними виховних функцій. До того ж, за результатами моніторингових досліджень, багато дітей саме в родині здобувають перший негативний життєвий досвід. Тому слід не один рік працювати над тим, щоб кожна дитина усвідомила, що стан здоров’я і творчих можливостей людини майже на 70 % залежить від неї самої, рівня і стилю її життя, її власної культури здоров’я і тільки на 30 % — від чинників зовнішнього середовища, а також те, що здоров’я є основною життєвою цінністю людини.
 
ЛІТЕРАТУРА
1. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. — К. : «Радянська школа», 1985.
2. Ареф’єв В. Г. та ін. Концепція національної системи фізичного виховання учнів, учнівської і студентської молоді України // Початкова школа. — 1994. — № 8. — С. 50–54.
3. Киричук О. В. Концепція виховання підростаючого покоління // Рідна школа. — 1995. — № 5.
4. Кравченко Л. Вплив різнобічного фізичного виховання на розвиток фізичних і моральних якостей учнів // Здоров’я та фізична культура. — 2009. — № 9 (141). — С. 1–6.
5. Рябченко С. Здоров’я школярів // Здоров’я та фізична культура. — 2007. — № 26 (86). — С. 10–20.
6. Шиян Б. М. Теорія і методика виховання школярів. — Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2001. — Ч. 1. — 272 с.
7. Кійло О. Шлях до здоров’я // Завуч. — 2011. — № 18. — С. 3–12.
8. Таранова О., Челах Г. Система роботи здоров’язбережувального навчального процесу. Організація здоров’язбережувального навчального процесу // Завуч. — 2008. — № 19–20. — С. 4–5.
9. Никифоренко О. Робота школи, спрямована на позитивну мотивацію до здорового способу життя // Завуч. — 2008. — № 19–20. — С. 15–16.
10. Кійло О. Здоров’язбережувальні технології формування здорового способу життя учнів // Завуч. — 2012. — № 24. — С. 12–25.
11. Лавренова Т. Застосування здоров’язбережувальних
технологій у початковій школі //
Завуч. — 2012. — № 19. — С. 42–45.
Dounload PDF

Відгуки читачів