Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Здоров’язбережувальні технології на уроках основ здоров’я

Н. М. Васильєва, Харківська обл.


Робота ґрунтується на принципах особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання, що сприяє, з одного боку, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, з іншого — створенню в закладі умов для самовиховання, самореалізації учнів. Автор подає власну інтерпретацію цілісної системи, спрямованої на формування здорової особистості. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони розширюють і поглиблюють наукове уявлення про реалізацію головної мети гармонійного розвитку дитини, що є основою для впровадження здоров’язбережувальних технологій у викладанні предмета. Матеріали можуть бути використані вчителями основ здоров’я з метою визначення оптимальних шляхів підвищення позитивної мотивації в учнів на здоровий спосіб життя.
 
Головним завданням у діяльності закладу на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учителів, учнів та їхніх батьків.
 
Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язбережувальної педагогіки.
 
Я вважаю, що під здоров’язбережувальними освітніми технологіями треба розуміти всі педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю учнів. Певний час учні проводять у школі, тому слід організувати роботу вчителів так, щоб були:
  • сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);
  • оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог);
  • необхідний достатній та раціонально організований руховий режим.
 
Для досягнення мети здоров’язбережувальних освітніх технологій я застосовую такі форми роботи:
  • рухової спрямованості (фізичні вправи, фізкультхвилинки, динамічні перерви, рухливі ігри тощо);
  • гігієнічні (виконання санітарно-гігієнічних вимог; особиста й загальна гігієна, дотримання режимів дня та рухової активності, харчування та сну тощо).
 
Методи навчання, які я використовую на уроці, такі: оповідання, лекція, демонстрування, ілюстрація, відеометод вправи, практичний, ситуативний, ігровий.
 
Звісно, розв’язання проблеми збереження здоров’я дітей і підлітків потребує уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце й відповідальність в оздоровлювальній діяльності відводять освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язбережувальним.
 
Колектив закладу працює за моделлю здоров’язбережувального середовища, найбільш значимими компонентами якої є:
  • створення комфортних умов навчання (розклад уроків, перерв, режимні моменти);
  • використання оздоровлювальних методик, які регулюють рухову активність, і прийомів реабілітації розумової та фізичної працездатності.
 
У режим роботи закладу в обов’язковому порядкові введені ранкова зарядка з музичним супроводом, фізкультхвилинки, динамічні паузи на кожному уроці, дві 20-хвилинні рухливі перерви. Також розроблено вправи для психологічного розвантаження учнів на уроках.
 
Організацію здорового відпочинку дітей сплановано так, щоб кожен учень знайшов собі цікаве й змістовне заняття. Тому пропонують вечори відпочинку, засідання клубів за інтересами, дебати, змагання ерудитів, «круглі столи» активних читачів, шкільні вистави та чимало інших цікавих заходів. Але найбільш корисним є відпочинок на спортмайданчиках або в спортивному залі.
 
Традиційними в закладі стали конкурси захисту екологічних робіт, плакатів, фотомонтажів.
 
Учні вивчають вплив підприємств на екологічний стан селища, господарської діяльності на дозвілля. Для охорони птахів виготовляють і розвішують шпаківні, годівниці. У кожному класі ведуть листи здоров’я. Розроблені правила для учнів, що сприяють формуванню здорового способу життя.
 
Результативність — це система закладених життєвих цінностей молодої людини, спрямованість її на активну соціальну позицію в просвітницькій роботі серед однолітків і здатність вести здоровий спосіб життя та власним прикладом доводити його переваги.
 
Наприкінці кожного навчального року проводять традиційну загальношкільну конференцію за участі батьків, дітей і вчителів, фахівців «Ми й наші діти: обираємо здоровий спосіб життя».
 
ВИСНОВКИ
Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу життя, виховання здорової людини — це процес досить складний і суперечливий. Орієнтація і стан сімейного виховання не завжди допомагають педагогам у цій роботі. Збільшення кількості проблемних родин, зайнятість батьків, звідси — несумлінне виконання ними виховних функцій. До того ж, за результатами моніторингових досліджень, багато дітей саме в родині здобувають перший негативний життєвий досвід. Тому слід не один рік працювати над тим, щоб кожна дитина усвідомила, що стан здоров’я і творчих можливостей людини майже на 70 % залежить від неї самої, рівня і стилю її життя, її власної культури здоров’я і тільки на 30 % — від чинників зовнішнього середовища, а також те, що здоров’я є основною життєвою цінністю людини.
 
ЛІТЕРАТУРА
1. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. — К. : «Радянська школа», 1985.
2. Ареф’єв В. Г. та ін. Концепція національної системи фізичного виховання учнів, учнівської і студентської молоді України // Початкова школа. — 1994. — № 8. — С. 50–54.
3. Киричук О. В. Концепція виховання підростаючого покоління // Рідна школа. — 1995. — № 5.
4. Кравченко Л. Вплив різнобічного фізичного виховання на розвиток фізичних і моральних якостей учнів // Здоров’я та фізична культура. — 2009. — № 9 (141). — С. 1–6.
5. Рябченко С. Здоров’я школярів // Здоров’я та фізична культура. — 2007. — № 26 (86). — С. 10–20.
6. Шиян Б. М. Теорія і методика виховання школярів. — Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2001. — Ч. 1. — 272 с.
7. Кійло О. Шлях до здоров’я // Завуч. — 2011. — № 18. — С. 3–12.
8. Таранова О., Челах Г. Система роботи здоров’язбережувального навчального процесу. Організація здоров’язбережувального навчального процесу // Завуч. — 2008. — № 19–20. — С. 4–5.
9. Никифоренко О. Робота школи, спрямована на позитивну мотивацію до здорового способу життя // Завуч. — 2008. — № 19–20. — С. 15–16.
10. Кійло О. Здоров’язбережувальні технології формування здорового способу життя учнів // Завуч. — 2012. — № 24. — С. 12–25.
11. Лавренова Т. Застосування здоров’язбережувальних
технологій у початковій школі //
Завуч. — 2012. — № 19. — С. 42–45.
Dounload PDF

Відгуки читачів