Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Риторичний аспект на уроках української мови. 8 клас

Т. Г. Мороз, учитель української мови та літератури Ріпкинської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, Чернігівська обл.


У програмі з української мови протягом кожного навчального року акцентують риторичний аспект вивчення мови. Найбільш прийнятним способом реалізації цього завдання без особливих переструктурувань усталеної системи навчання та залучень додаткових ресурсів слід визнати практику активного використання елементів риторикив процесі вивчення мови. Пропонуємо методичні рекомендації, у яких вміщено систему вправ та завдань, спрямованих на реалізацію риторичного аспекту.

 

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація.

 

Риторичний аспект. Удосконалення вмінь складати й поліпшувати висловлювання на основі використання власного досвіду

1. Написати твір-роздум на основі власного досвіду(2-3 аргументи).

Орієнтовні теми: «Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова», «Ми вивчаємо рідну мову, бо…», «Українська мова — духовне надбання нашого народу».

 

2. Пояснити подані прислів’я, використовуючи аргументи із власного досвіду:

 • Птаха пізнають по пір’ю, а людину — по мові.
 • Слово — не горобець, вилетить — не впіймаєш.
 • Слово може врятувати людину, слово може і вбити.
 • Від теплого слова і крига скресне.
 • Холодним словом серце не запалиш.

 

3. Скласти усне повідомлення з лінгвістичної теи:«Розділові знаки у простому та складному реченнях».

 

4. Метод «Мікрофон»

Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

 

5. Скласти лінгвістичний діалог між учителем і учнем

Орієнтовні теми: «Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях», «Функції мови».

 

6. Запишіть речення, продовжуючи їх. Одне з них перебудуйте у розлоге висловлювання.

1)Розвиток мовлення дитини не можна було б уявити без…

2)Першим джерелом прекрасного є…

3) Напившись води, не забувайте…

4) Природа стає потужним виховним фактором тоді…

 

7. Доберіть і запишіть 3-4 аргументи, щоб підтвердити або спростувати такі думки:

 • Мобільний телефон — потрібна річ.
 • Заздрити — шкодити своєму здоров’ю.
 • Читати книжки корисніше, ніж дивитися телевізор.
 • Поступливість— риса слабкої людини.

 

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення. Речення.

 

Риторичний аспект. Удосконалення вмінь стисло формулювати теми й мікротеми усних і письмових висловлювань у формі словосполучень. Риторичні запитання, виклад за допомогою запитань і відповідей

1. Скласти рекламу будь-якому предмету, використовуючи риторичні запитання (робота у групах).

 

2. Написати твір-мініатюру, використовуючи різні види речень за метою висловлювання.

Орієнтовні теми:«Легенди рідного краю», «А в серці тільки ти, єдиний мій, коханий рідний краю»,«Опустили берізки зелені коси», «Ріка заснула в берегах», «У саду в нас заплакали квіти».

 

3. Скласти усне повідомлення з лінгвістичної теми.

Орієнтовні теми: «Риторичні запитання як засіб виразності мовлення», «Роль інверсії та логічного наголосу у мовленнєвій діяльності людини» (індивідуальне завдання).

 

4. Побудувати діалог між учнем, який не відвідував школу, і учнем, який був присутнім на уроці.

Орієнтовні теми: «Види речень за метою висловлювання, емоційним навантаженням, граматичною основою», «Інверсія та логічний наголос як засоби виразності мовлення».

 

5. Ви лектор, складіть план виступу перед аудиторією на тему «Словосполучення.Речення»

 

6. У школі проходитиме мовна прес-конференція «Словосполучення. Речення». Ви журналіст, складіть запитання на конференцію.

 

7. Рольова гра. Імітація телефонної розмови у формі запитань і відповідей (я і батьки, я і класний керівник, я і поштове відділення).

 

8. Вас попередили про зустріч з улюбленим актором. Підготуйте і запишіть оригінальні запитання, які ви хотіли б поставити своєму гостеві.

 

9.Технологія «Взаємні запитання»:

— учні придумують максимально можливу за відведений час (3-5 хвилин) кількість запитань до теми «Словосполучення Речення», щоб по черзі задати їх один одному;

— школярі формулюють запитання до вчителя, записують їх, а на зворотному боці карток дають письмові відповіді. Словесник, перемішавши картки, витягає з них одну й відповідає на запитання сам та зіставляє свою відповідь із записаною на звороті.

 

10.Дослідити текст, визначити тему, мікротеми, скласти поширений план до тексту, стисло записати його у формі словосполучень.

 

Просте речення. Головні і другорядні члени речення.

 

Риторичний аспект. Удосконалення будови і зв’язності розповідного і описового тексту. Використання означень і порівняльних зворотів

1.Підготувати і виголосити промову на захист означення, обґрунтувавши його роль у мові.

 

2. Побудувати твір-опис:

 • «Білі вітрила бабиного літа»,
 • «Дихання осінньої прохолоди»,
 • «Очі розкрила конвалія біла…»,
 • «Чарівні принади літа», «Обличчя осені».

 

3. «Упізнай однокласника».Описати зовнішність однокласника, використовуючи порівняльні звороти.

 

4.Написати твір-розповідь за темою: «Наше родинне свято», «Традиції і звичаї мого народу».

 

5. Мовний турнір. Дві команди: «Знавці означень», «Знавці порівняльних зворотів».

Учасники команд готують та виголошують наукову доповідь про означення та порівняльні звороти, Учні-експерти оцінюють їх виступи, звертають увагу на стиль, культуру мовлення, вміння донести інформацію, чіткість, послідовність викладу, зміст доповіді.

 

6. З’ясуйте, яка роль у нашій мові відводиться порівнянню. Чи часто ви використовуєте їх? Доберіть порівняння до поданих слів: дитина, бджоли, страх, дівчина, земля.

 

7.Висловіться образно одним реченням про зиму, літо, весну, осінь, використовуючи означення та порівняльні звороти.

 

8. Робота в парах. Складіть невеликий текст із 4-5 речень (або окремі речення). Запропонуйте товаришу по парті поширити речення за допомогою означень та порівняльних зворотів.

 

Односкладні речення. Неповні речення

 

Риторичний аспект. Використання ключових слів для підготовки усного висловлювання

1. Складіть та розіграйте лінгвістичний діалог за ключовими словами: односкладні прості речення, означено-особові, неозначено-особові, безособові, узагальнено-особові, називні, повні та неповні речення, присудок, тире.

 

2.Опрацювати теоретичний матеріал підручника з поданої теми. Виписати ключові слова-терміни.

Підготувати усне повідомлення на лінгвістичну тему «Односкладні прості речення», використовуючи виписані ключові слова.

 

3.Дослідити текст. Визначити тип, стиль мовлення, мікротеми, тематичні речення, тематичні слова (ключові) у кожному тематичному реченні. Виписати односкладні та неповні речення:

Сірий горбик землі. Солдатська могила…

На одній видніється ім’я. На другій — маленька п’ятикутна зірка. А ця без жодного знака. У центрі височить братська, по боках — одинокі вояцькі могили. Тихо.Денним блідим огнем пломеніють квіти. В узголов’ї шепоче листям юна берізка. Хто посадив її, чиї теплі руки? Раптом з’явиться літак у небі. Прореве, прошугоне з півночі на південь і розтане у безвісті блакитній. Який бездоганний льот!.. А тут — вічна нерухомість…

Може стертися горбик землі. Час та сонце виснажать квіти. Дощ заплеще биті стежки сюди. Впадуть пам’ятники кам’яні і дерев’яні. Згадку ж людську не знищить ніщо! Найдорожчий скарб нації — дума народна герою…

 

4.Дібрати до картини (опис природи) ключові словосполучення для опису зображеного. Скласти із цими словосполученнями невеликий текст, увівши до нього односкладні та неповні речення.

 

5. Технологія «Ґронування». Дібрати до слова «весна» прикметники та дієслова, поєднати їх між собою логічними зв’язками, скласти невеликий текст, використовуючи дібрані ключові слова.

 

6. Гра «Створи словом настрій». Кожен її учасник має сказати кілька слів, аби створити присутнім гарний настрій.

 

Речення з однорідними членами речення

 

Риторичний аспект. Використання однорідних членів речення в текстах офіційно-ділового, наукового і художніх стилів

1. Написати твір-міркування у публіцистичному стилі за темою: «Екологія природи й екологія душі», «Знання тільки тоді знання, коли воно здобуте зусиллям думки, а не самою пам’яттю».

Використати у своєму мовленні однорідні члени речення.

 

2. Написати твір-образок у художньому стилі з використанням однорідних членів речення: «Веселка воду п’є», «Тополина заметіль», «Шумить дрімучий темний бір».

 

3. Підготувати усне або письмове повідомлення у науковому стилі з використанням однорідних членів речення: «Філософи розмірковують про мову…», «Походження і розвиток мови».

 

4. Робота в парах. Один учень складає основне речення, а інший ускладнює його однорідними членами речення.

 

5. Описати фрагмент футбольного матчу або виступу естрадного співака, використовуючи однорідні члени речення.

 

6. Виразно прочитати тексти, визначити тип, стиль мовлення. З’ясувати стилістичну роль однорідних членів речення у поданих текстах:

 

Текст№1

Після фонологічного, граматичного, лексико-семасіологічного та синтаксичного опису певної мови уявлення про увесь комплекс її структури, національну специфіку, контакти і взаємодію з іншими мовами, про її виразові багатства і можливості, а також про функціонування мови в різних сферах суспільного життя дає стилістика цієї мови.

 

Текст №2

Запорізьке педагогічне училище проводить набір учнів на 2008-2009 навчальний рік за спеціальностями: «Вчитель початкових класів», «Вихователь дошкільних закладів».

Адреса педучилища: 330097, Запоріжжя,

вул. Запорізького козацтва, 6.

Телефон: 41-11-41.

 

Текст №3

Краса — це радість нового життя. Людина стала людиною, тому що побачила глибину блакитного неба, мерехтіння зірок, рожевий розлив вечірньої зорі, безмежну далину степів, сині тіні в заметах березневого снігу, журавлиний ключ у небесній блакиті. Побачила і вражена пішла по землі, створюючи нову красу. Зупинись і ти в здивуванні перед красою, і в твоєму серці розквітне благородство. Дорожи красою, бережи її.

 

Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями,реченнями).

 

Риторичний аспект. Використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловлюваного

1. Скласти рекламу предмету, використовуючи звертання та вставні синтаксичні конструкції.

 

2. Скласти діалог-спростування за темою:

 • «Гроші — найголовніше у житті»,
 • «Найголовніше в людині — її зовнішність».

Використати у своєму висловлюванні звертання та вставні слова.

 

3. Зверніться з трибуни до аудиторії:

а) учнівського колективу школи;

б)гостей під час родинного свята;

в) учительського колективу;

г)іноземної делегації.

 

4. Дайте відповіді на компліменти, використовуючи звертання і вставні слова:

Яка ви чарівна сьогодні! Ви — гостинний господар. Яка ви добра людина! Вам личить ця зачіска. З вами приємно спілкуватись. У вас золотий характер.

 

5.Зробіть комплімент: а) незнайомій дівчині; б) мамі, яка приготувала смачний десерт; в) сестрі, яка перемогла в конкурсі бальних танців; г) футболісту після останнього матчу, на якому ви були присутні.

 

6. Уявіть, що ви журналіст, який отримав завдання взяти інтерв’ю у відомої особи (на ваш вибір).Складіть і запишіть вашу розмову у формі діалогу (10-12 реплік), використавши звертання та вставні слова чи словосполучення.

 

Речення з відокремленими членами речення

 

Риторичний аспект. Використання виражальних засобів фразеології та відокремлених членів речення у мовленні

1. Скласти твір-розповідь, заголовком до якого є фразеологізм: «Піймати облизня», «Не один пуд солі з’їсти», «Як корова язиком злизала», «Пам’ятати до нових віників».

 

2. Пояснити значення поданих фразеологізмів. Скласти змістовний діалог, використавши деякі з них.

Мав баняк розуму в голові. Зробити з лемеша швайку. По самісіньку зав’язку. Голова набита вітром. Має голову на плечах.

 

3. Мовна прес-конференція Клас ділиться на групи. Кожна група обирає вид відокремлених другорядних членів речення. Готує вступне слово, розповідь про особливості та роль свого виду відокремлених членів речення, а також 4-5запитань до учасників інших груп.

 

4. Переказати сюжет одного із фільмів, використавши відокремлені другорядні члени речення.

 

5.Скласти і записати діалог(10-12 реплік) на основі телепередачі, використавши другорядні члени речення.

 

6.Побудувати й записати висловлювання у публіцистичному стилі, використавши другорядні члени речення.

Орієнтовні теми: «Хто для мене є взірцем?», «Шукайте папороті цвіт у своїй душі».

Dounload PDF

Відгуки читачів