Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Розвиток професійної ідентичності педагогів «Круглий стіл» практичних психологів ЗНЗ

Н. М. Мануйленко, РМК, смт Нижні Сірогози, Херсонська обл.,


Мета: розкрити поняття «професійна ідентичність» як психологічний аспект професійного становлення педагога; описати складові компоненти, які входять у структуру професійної ідентичності педагога, визначити шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 
Учасники семінару: практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів.
 
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
 
І. ВСТУП
 
Методист. Сьогодні дуже непростий час. Ми поступово втрачаємо стійкі орієнтири й цінності соціальних категорій, за допомогою яких педагогічний працівник визначає себе та своє місце в суспільстві. Тож маємо констатувати, що зараз триває криза ідентичності на рівні самосвідомості як окремої особистості.
 
Необхідною умовою розвитку професійної ідентичності вчителя є:
 • власне особистість вчителя;
 • особистісний і професійний потенціал;
 • спеціальні знання, уміння і навички.
 
Тема «круглого столу»: «Розвиток професійної ідентичності педагогів як шлях підвищення ефективності навчально-виховного процесу».
 
Мета: розкриття професійної ідентичності педагога, визначення складових компонентів структури професійної ідентичності та шляхів підвищення навчально-виховного процесу.
 
 • Вправа «Знайомство»
Кожен з учасників називає себе та характеризує найкращі риси свого характеру.
 
 • Вправа «Професійна ідентичність»
Кожному з учасників роздають аркуші паперу, на яких пропонують продовжити фразу «Професійна ідентичність — це …». Потім кожен учасник має подати свій варіант визначення та фіксує його на дошці.
 
«Професійна ідентичність» — це динамічна система, яка формується в процесі професійної освіти та активного розвитку професійної компетентності і впливає на ціннісно-смислову сферу, удосконалення професійної майстерності майбутнього спеціаліста.
 
Складовими професійної ідентичності педагогічного працівника є комунікативний, емоційно-вольовий та емпатійний компоненти, які, взаємодіючи, формують ядро професійної ідентичності — образ професійного «Я».
 
Комунікативний компонент — сприяє розвитку комунікативності та формуванню професійного «Я» (спільність діяльності, взаємовідносини та спілкування у колективі).
 
Емпатійний компонент — передбачає суб’єкт-суб’єктивні взаємовідносини, рівноправність між педагогом і учнем (прагнення співчуття, переживань, готовність визначити думку іншої сторони).
 
Емоційно-вольовий компонент — емоції і воля тісно пов’язані між собою, доводиться долати різні емоційні, екстремальні, стресові ситуації. (Спрямованість до себе та інших та вираженість мотивації до успіху.)
 
 
ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу»
 
Удосконалення змісту освіти
 
З погляду його науковості, доступності, світоглядної, трудової спрямованості через стандартизацію навчальних предметів, розробляння та використання навчальних планів, програм, варіативних удосконалених підручників.
 
Інтенсифікація процесу навчання
 • Мотивація навчання шляхом формування в учнів пізнавального інтересу, почуття обов’язку, відповідальності за навчання;
 • підвищення інформативності навчання, тобто збільшення обсягу знань, які застосовують упродовж однакового періоду;
 • прискорення темпу навчання, усунення непродуктивних затрат часу;
 • впровадження активних методів навчання (групових, проблемних, дослідницьких, самостійної роботи тощо);
 • раціоналізація навчальної діяльності учнів, формування у них уміння вчитися, розвиток читання, письма, обчислення;
 • використання нових технічних засобів навчання, включаючи комп’ютери.
 
Оптимізація навчально-виховного процесу
 
Вибір його найкращих варіантів для конкретних умов з метою отримання найкращих результатів без перевантажень вчителів і учнів.
 
Способи вибору навчання:
 • стереотипний, коли віддають перевагу якомусь певному варіантові навчання;
 • шлях спроб і помилок, коли шляхом стихійних спроб припускаються помилок без наукового обґрунтування вибору;
 • оптимальний шлях, який обирає педагог за допомогою науково обґрунтованого вибору найбільш раціонального для певних умов варіанта навчання.
 
Розвиток професійної майстерності, ініціативи і творчості вчителів
 
Керівники методичних органів повинні:
 • створити умови для підвищення педагогічної майстерності вчителів, більш сміливо заохочувати передовиків і новаторів, високо цінувати педагогічний талант;
 • постійно поліпшувати якість методичної літератури для вчителів, забезпечувати психолого-педагогічне вивчення учнів;
 • використовувати все багатство методів, форм, засобів навчання і виховання, одночасно вести пошук нових підходів до навчального процесу, розвивати методичне винахідництво вчителів.
 
Уся ця робота забезпечить ефективність і якість у вирішенні завдань, які стоять перед освітянами.
 
ІІІ. ПІДСУМКИ
 
 • Вправа «Враження та побажання»
Кожен учасник висловлює свої враження та побажання від семінару, потім їх записують на стикерах та чіпляють на дошку.
 
 • Завершальне слово методиста
— Шановні колеги! Я бажаю вам досягнень у вашій роботі, адже вона полягає в тому, що шлях до вдосконалення пролягає через терня зіткнень різних думок і поглядів, пошуку і знаходження оптимальних рішень щодо форм і методів роботи.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів