Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Розвиток професійної ідентичності педагогів «Круглий стіл» практичних психологів ЗНЗ

Н. М. Мануйленко, РМК, смт Нижні Сірогози, Херсонська обл.,


Мета: розкрити поняття «професійна ідентичність» як психологічний аспект професійного становлення педагога; описати складові компоненти, які входять у структуру професійної ідентичності педагога, визначити шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 
Учасники семінару: практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів.
 
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
 
І. ВСТУП
 
Методист. Сьогодні дуже непростий час. Ми поступово втрачаємо стійкі орієнтири й цінності соціальних категорій, за допомогою яких педагогічний працівник визначає себе та своє місце в суспільстві. Тож маємо констатувати, що зараз триває криза ідентичності на рівні самосвідомості як окремої особистості.
 
Необхідною умовою розвитку професійної ідентичності вчителя є:
 • власне особистість вчителя;
 • особистісний і професійний потенціал;
 • спеціальні знання, уміння і навички.
 
Тема «круглого столу»: «Розвиток професійної ідентичності педагогів як шлях підвищення ефективності навчально-виховного процесу».
 
Мета: розкриття професійної ідентичності педагога, визначення складових компонентів структури професійної ідентичності та шляхів підвищення навчально-виховного процесу.
 
 • Вправа «Знайомство»
Кожен з учасників називає себе та характеризує найкращі риси свого характеру.
 
 • Вправа «Професійна ідентичність»
Кожному з учасників роздають аркуші паперу, на яких пропонують продовжити фразу «Професійна ідентичність — це …». Потім кожен учасник має подати свій варіант визначення та фіксує його на дошці.
 
«Професійна ідентичність» — це динамічна система, яка формується в процесі професійної освіти та активного розвитку професійної компетентності і впливає на ціннісно-смислову сферу, удосконалення професійної майстерності майбутнього спеціаліста.
 
Складовими професійної ідентичності педагогічного працівника є комунікативний, емоційно-вольовий та емпатійний компоненти, які, взаємодіючи, формують ядро професійної ідентичності — образ професійного «Я».
 
Комунікативний компонент — сприяє розвитку комунікативності та формуванню професійного «Я» (спільність діяльності, взаємовідносини та спілкування у колективі).
 
Емпатійний компонент — передбачає суб’єкт-суб’єктивні взаємовідносини, рівноправність між педагогом і учнем (прагнення співчуття, переживань, готовність визначити думку іншої сторони).
 
Емоційно-вольовий компонент — емоції і воля тісно пов’язані між собою, доводиться долати різні емоційні, екстремальні, стресові ситуації. (Спрямованість до себе та інших та вираженість мотивації до успіху.)
 
 
ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу»
 
Удосконалення змісту освіти
 
З погляду його науковості, доступності, світоглядної, трудової спрямованості через стандартизацію навчальних предметів, розробляння та використання навчальних планів, програм, варіативних удосконалених підручників.
 
Інтенсифікація процесу навчання
 • Мотивація навчання шляхом формування в учнів пізнавального інтересу, почуття обов’язку, відповідальності за навчання;
 • підвищення інформативності навчання, тобто збільшення обсягу знань, які застосовують упродовж однакового періоду;
 • прискорення темпу навчання, усунення непродуктивних затрат часу;
 • впровадження активних методів навчання (групових, проблемних, дослідницьких, самостійної роботи тощо);
 • раціоналізація навчальної діяльності учнів, формування у них уміння вчитися, розвиток читання, письма, обчислення;
 • використання нових технічних засобів навчання, включаючи комп’ютери.
 
Оптимізація навчально-виховного процесу
 
Вибір його найкращих варіантів для конкретних умов з метою отримання найкращих результатів без перевантажень вчителів і учнів.
 
Способи вибору навчання:
 • стереотипний, коли віддають перевагу якомусь певному варіантові навчання;
 • шлях спроб і помилок, коли шляхом стихійних спроб припускаються помилок без наукового обґрунтування вибору;
 • оптимальний шлях, який обирає педагог за допомогою науково обґрунтованого вибору найбільш раціонального для певних умов варіанта навчання.
 
Розвиток професійної майстерності, ініціативи і творчості вчителів
 
Керівники методичних органів повинні:
 • створити умови для підвищення педагогічної майстерності вчителів, більш сміливо заохочувати передовиків і новаторів, високо цінувати педагогічний талант;
 • постійно поліпшувати якість методичної літератури для вчителів, забезпечувати психолого-педагогічне вивчення учнів;
 • використовувати все багатство методів, форм, засобів навчання і виховання, одночасно вести пошук нових підходів до навчального процесу, розвивати методичне винахідництво вчителів.
 
Уся ця робота забезпечить ефективність і якість у вирішенні завдань, які стоять перед освітянами.
 
ІІІ. ПІДСУМКИ
 
 • Вправа «Враження та побажання»
Кожен учасник висловлює свої враження та побажання від семінару, потім їх записують на стикерах та чіпляють на дошку.
 
 • Завершальне слово методиста
— Шановні колеги! Я бажаю вам досягнень у вашій роботі, адже вона полягає в тому, що шлях до вдосконалення пролягає через терня зіткнень різних думок і поглядів, пошуку і знаходження оптимальних рішень щодо форм і методів роботи.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів