Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Формування стилю корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу

С. Б. Мисюк, заступник директора з навчально-виховної роботи Корецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1, Рівненська обл.


Корпоративна культура — потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всіх працівників навчального закладу на спільні цілі. Головний показник розвиненої корпоративної культури закладу — це переконаність усіх учителів, батьків, учнів у тому, що їхня школа найкраща. Коли різні за характером, віком, переконаннями люди об’єднуються для досягнення єдиної мети й при цьому ототожнюють себе з установою, тоді лише можна говорити про корпоративний дух.

 

Корпоративну культуру створюють усі учасники навчально-виховного процесу. Вона визначає реакції на зовнішні та внутрішні виклики й стандартні шляхи розв’язання поточних завдань.

 

Основна мета корпоративної культури нашої школи — сприяння ефективній діяльності закладу освіти; корпоративна культура має розвиватися разом зі школою і бути такою, якою вона потрібна саме зараз.

 

Наука і практика уже довела, що корпоративна культура сприяє підвищенню якості освіти набагато ефективніше, ніж будь-які сучасні інноваційні педагогічні технології. Але при цьому варто враховувати, що елементи корпоративної культури освітньої установи мають бути прийняті не тільки працівниками школи, але, у першу чергу, учнями й батьками школи.

 

Важливу роль у процесі формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу відіграє наявність або відсутність яскравої, харизматичної особистості керівника школи. Дослідники наголошують на тому, що найбільш успішно корпоративна культура розвивається в освітніх установах, на чолі яких стоять люди творчі, готові до інновацій, неформально пов’язані зі своїми посадовими обов’язками, які вміють створювати команду однодумців, у якій на паритетних засадах взаємодіють педагоги, учні, батьки й усі особи, зацікавлені в розвитку школи. Колективу Корецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 у цьому пощастило, бо директор нашої школи сама постійно в пошуку, творить, адаптує, ініціює нові проекти й веде за собою колектив, як сьогодні бачимо, однодумців. Тому нам вдається досягати високого результату, створюючи єдину навчально-виховну систему в режимі функціонування Школи цінностей.

 

У процесі вдосконалення системи корпоративної поведінки для правильної її роботи, для розуміння й реалізації її норм і принципів кожним із суб’єктів освітньої діяльності, творчою групою вчителів нашої школи розроблено спеціальний документ — правила корпоративної поведінки вчителів. При цьому до роботи було залучено психолога й соціального педагога, які допомогли в розроблянні правил, упровадили основні теоретичні положення цього документу в практичну діяльність.

 

Закони школи

 1. Безперервний розвиток і вдосконалення школи.
 2. Автоматизація всіх процесів у навчальному закладі.
 3. Розвиток уміння працювати в команді.
 4. Три головні плюси гарного спеціаліста — відповідальність, творчість, спрямованість на результат.
 5. Якщо взявся за роботу, то виконуй її творчо і якісно.
 6. Кожен, хто прийшов до нас по допомогу, мусить отримати її.

 

Хочу зупинитися на роботі педагогічного колективу в Школі цінностей як інноваційному закладі, що реалізує науково-методичну проблемну тему «Формування ціннісних ставлень особистості шляхом упровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес».

 

Культура Школи цінностей ґрунтується на тому, що кожен індивід намагається якісно виконувати доручені йому обов’язки, педагоги мають більшу свободу і більшу відповідальність, колеги довіряють один одному і плідно співпрацюють.

 

Через методичну роботу школи можна простежити взаємодію, єдність і співпрацю керівництва, учителів, учнів і батьків.

 

Методична робота в школі спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня та збагачує педагогічний колектив новими ідеями, науковими пошуками тощо, а її функції полягають у визначенні системи заходів, що спрямовані на досягнення найкращих результатів.

 

Дирекція школи скоординовує всю методичну роботу на системну самоосвітню діяльність учителів, вивчення й утілення в практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів школи новими прогресивними технологіями, постійне вдосконалення навичок самоосвіти в системі функціонування Школи цінностей і формування корпоративної культури.

 

Виявити й об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності та талановитість кожного вчителя, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат — високі навчальні досягнення наших учнів, — головне завдання методичної роботи школи.

 

У загальноосвітньому навчальному закладі склалася певна система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні, групові й колективні форми, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

 

Протягом першого та другого етапів дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив цілеспрямовано підвищував рівень професійної компетенції шляхом участі в роботі методичних об’єднань, тренінгів, семінарів-практикумів, теоретичних семінарів, науково-практичних конференцій.

 

Навчально-методичною радою школи вивчено такі питання:

 • інноваційні освітні технології в системі формування цінностей;
 • технологія уроку з елементами інноваційного навчання;
 • формування в учнів бажання й уміння самостійно опановувати знання як складову ціннісного ставлення до себе;
 • творча особистість: як її формувати на уроці;
 • ціннісно зорієнтований урок: який він;
 • корпоративне управління й корпоративна культура сучасного навчального закладу.

 

Організовано практичну діяльність учителів із метою реалізації науково-методичної проблемної теми:

1)    показові інноваційні уроки глобальної орієнтації;

2)    тренінги:

 • технологія партнерства;
 • підвищення креативного потенціалу вчителів;
 • вчимося володіти собою;                              
 • я серед людей.

 

Питання формування ціннісних ставлень розглянуті на засіданнях методичного об’єднання класних керівників:

 • формування у школярів ціннісного ставлення до держави й суспільства в процесі виховної діяльності;
 • формування у школярів ціннісного ставлення до себе в процесі виховної діяльності;
 • формування у школярів ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей у процесі виховної діяльності.

 

Упродовж І та ІІ етапів реалізації загальношкільної теми проведено низку методичних заходів.

 

1.     Семінари-практикуми:

 • робота предметних гуртків, факультативів, посилення їх ролі в розвитку здібностей обдарованих учнів у системі формування ціннісного ставлення до себе;
 • вплив оптимального поєднання традиційних та інноваційних методик навчання й виховання на формування ціннісних ставлень особистості школярів;
 • розвивальне навчання в початкових класах: проблеми, пошуки, шляхи їх реалізації;
 • творчі знахідки педагогічного колективу щодо впровадження в практику роботи досягнень сучасної педагогічної науки.

 

2.     Теоретичні семінари:

 • панорама сучасних інноваційних педагогічних технологій навчання;
 • формування в учнів навчальних і самоосвітніх умінь як умова вдосконалення особистості школяра та підготовка його до життя в сучасних умовах;

 

3.     Психологічні семінари:

 • урахування психологічних аспектів у процесі активізації пізнавальних інтересів в умовах інноваційного педагогічного процесу;
 • цінності, які обирають учні;
 • як розвинути інтелект;
 • спілкування та раціональна поведінка в різних ситуаціях;
 • створення в школі соціально-психологічних передумов розвитку особистості школяра;
 • стрес і депресія: як навчитися керувати своїми емоціями.

 

4.     Науково-практичні конференції:

 • володіння інноваційними педагогічними технологіями й методиками як показник майстерності та творчості вчителів у процесі формування цінностей особистості;
 • психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу як важлива умова ціннісно орієнтованого виховання;
 • аналіз роботи педагогічного колективу щодо впровадження інноваційних технологій навчання й виховання особистості;
 • розвиток творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики.

 

Провідною серед колективних форм методичної роботи в школі є методичні об’єднання педагогічних працівників. Це та ланка, яка тісно співпрацює з адміністрацією школи й учнями.

 

Ми вважаємо, що питання розвитку корпоративної культури є актуальним і може бути використано в педагогічній галузі, оскільки корпоративна культура є частиною управлінської культури освітнього закладу, виступає основою формування установи, показником якості її педагогічної діяльності. У ході реалізації науково-методичної проблемної теми ми дійшли висновку, що розвиток корпоративної культури вчителів дає можливість підвищити рівень їхнього статусу, створити новий імідж і забезпечити якість підготовки дітей до вступу до вишів, тим самим зробити освітній заклад конкурентоспроможним, а вчителів — мобільними й успішними.

Dounload PDF

Відгуки читачів