Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Формування стилю корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу

С. Б. Мисюк, заступник директора з навчально-виховної роботи Корецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1, Рівненська обл.


Корпоративна культура — потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всіх працівників навчального закладу на спільні цілі. Головний показник розвиненої корпоративної культури закладу — це переконаність усіх учителів, батьків, учнів у тому, що їхня школа найкраща. Коли різні за характером, віком, переконаннями люди об’єднуються для досягнення єдиної мети й при цьому ототожнюють себе з установою, тоді лише можна говорити про корпоративний дух.

 

Корпоративну культуру створюють усі учасники навчально-виховного процесу. Вона визначає реакції на зовнішні та внутрішні виклики й стандартні шляхи розв’язання поточних завдань.

 

Основна мета корпоративної культури нашої школи — сприяння ефективній діяльності закладу освіти; корпоративна культура має розвиватися разом зі школою і бути такою, якою вона потрібна саме зараз.

 

Наука і практика уже довела, що корпоративна культура сприяє підвищенню якості освіти набагато ефективніше, ніж будь-які сучасні інноваційні педагогічні технології. Але при цьому варто враховувати, що елементи корпоративної культури освітньої установи мають бути прийняті не тільки працівниками школи, але, у першу чергу, учнями й батьками школи.

 

Важливу роль у процесі формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу відіграє наявність або відсутність яскравої, харизматичної особистості керівника школи. Дослідники наголошують на тому, що найбільш успішно корпоративна культура розвивається в освітніх установах, на чолі яких стоять люди творчі, готові до інновацій, неформально пов’язані зі своїми посадовими обов’язками, які вміють створювати команду однодумців, у якій на паритетних засадах взаємодіють педагоги, учні, батьки й усі особи, зацікавлені в розвитку школи. Колективу Корецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 у цьому пощастило, бо директор нашої школи сама постійно в пошуку, творить, адаптує, ініціює нові проекти й веде за собою колектив, як сьогодні бачимо, однодумців. Тому нам вдається досягати високого результату, створюючи єдину навчально-виховну систему в режимі функціонування Школи цінностей.

 

У процесі вдосконалення системи корпоративної поведінки для правильної її роботи, для розуміння й реалізації її норм і принципів кожним із суб’єктів освітньої діяльності, творчою групою вчителів нашої школи розроблено спеціальний документ — правила корпоративної поведінки вчителів. При цьому до роботи було залучено психолога й соціального педагога, які допомогли в розроблянні правил, упровадили основні теоретичні положення цього документу в практичну діяльність.

 

Закони школи

 1. Безперервний розвиток і вдосконалення школи.
 2. Автоматизація всіх процесів у навчальному закладі.
 3. Розвиток уміння працювати в команді.
 4. Три головні плюси гарного спеціаліста — відповідальність, творчість, спрямованість на результат.
 5. Якщо взявся за роботу, то виконуй її творчо і якісно.
 6. Кожен, хто прийшов до нас по допомогу, мусить отримати її.

 

Хочу зупинитися на роботі педагогічного колективу в Школі цінностей як інноваційному закладі, що реалізує науково-методичну проблемну тему «Формування ціннісних ставлень особистості шляхом упровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес».

 

Культура Школи цінностей ґрунтується на тому, що кожен індивід намагається якісно виконувати доручені йому обов’язки, педагоги мають більшу свободу і більшу відповідальність, колеги довіряють один одному і плідно співпрацюють.

 

Через методичну роботу школи можна простежити взаємодію, єдність і співпрацю керівництва, учителів, учнів і батьків.

 

Методична робота в школі спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня та збагачує педагогічний колектив новими ідеями, науковими пошуками тощо, а її функції полягають у визначенні системи заходів, що спрямовані на досягнення найкращих результатів.

 

Дирекція школи скоординовує всю методичну роботу на системну самоосвітню діяльність учителів, вивчення й утілення в практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів школи новими прогресивними технологіями, постійне вдосконалення навичок самоосвіти в системі функціонування Школи цінностей і формування корпоративної культури.

 

Виявити й об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності та талановитість кожного вчителя, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат — високі навчальні досягнення наших учнів, — головне завдання методичної роботи школи.

 

У загальноосвітньому навчальному закладі склалася певна система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні, групові й колективні форми, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

 

Протягом першого та другого етапів дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив цілеспрямовано підвищував рівень професійної компетенції шляхом участі в роботі методичних об’єднань, тренінгів, семінарів-практикумів, теоретичних семінарів, науково-практичних конференцій.

 

Навчально-методичною радою школи вивчено такі питання:

 • інноваційні освітні технології в системі формування цінностей;
 • технологія уроку з елементами інноваційного навчання;
 • формування в учнів бажання й уміння самостійно опановувати знання як складову ціннісного ставлення до себе;
 • творча особистість: як її формувати на уроці;
 • ціннісно зорієнтований урок: який він;
 • корпоративне управління й корпоративна культура сучасного навчального закладу.

 

Організовано практичну діяльність учителів із метою реалізації науково-методичної проблемної теми:

1)    показові інноваційні уроки глобальної орієнтації;

2)    тренінги:

 • технологія партнерства;
 • підвищення креативного потенціалу вчителів;
 • вчимося володіти собою;                              
 • я серед людей.

 

Питання формування ціннісних ставлень розглянуті на засіданнях методичного об’єднання класних керівників:

 • формування у школярів ціннісного ставлення до держави й суспільства в процесі виховної діяльності;
 • формування у школярів ціннісного ставлення до себе в процесі виховної діяльності;
 • формування у школярів ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей у процесі виховної діяльності.

 

Упродовж І та ІІ етапів реалізації загальношкільної теми проведено низку методичних заходів.

 

1.     Семінари-практикуми:

 • робота предметних гуртків, факультативів, посилення їх ролі в розвитку здібностей обдарованих учнів у системі формування ціннісного ставлення до себе;
 • вплив оптимального поєднання традиційних та інноваційних методик навчання й виховання на формування ціннісних ставлень особистості школярів;
 • розвивальне навчання в початкових класах: проблеми, пошуки, шляхи їх реалізації;
 • творчі знахідки педагогічного колективу щодо впровадження в практику роботи досягнень сучасної педагогічної науки.

 

2.     Теоретичні семінари:

 • панорама сучасних інноваційних педагогічних технологій навчання;
 • формування в учнів навчальних і самоосвітніх умінь як умова вдосконалення особистості школяра та підготовка його до життя в сучасних умовах;

 

3.     Психологічні семінари:

 • урахування психологічних аспектів у процесі активізації пізнавальних інтересів в умовах інноваційного педагогічного процесу;
 • цінності, які обирають учні;
 • як розвинути інтелект;
 • спілкування та раціональна поведінка в різних ситуаціях;
 • створення в школі соціально-психологічних передумов розвитку особистості школяра;
 • стрес і депресія: як навчитися керувати своїми емоціями.

 

4.     Науково-практичні конференції:

 • володіння інноваційними педагогічними технологіями й методиками як показник майстерності та творчості вчителів у процесі формування цінностей особистості;
 • психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу як важлива умова ціннісно орієнтованого виховання;
 • аналіз роботи педагогічного колективу щодо впровадження інноваційних технологій навчання й виховання особистості;
 • розвиток творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики.

 

Провідною серед колективних форм методичної роботи в школі є методичні об’єднання педагогічних працівників. Це та ланка, яка тісно співпрацює з адміністрацією школи й учнями.

 

Ми вважаємо, що питання розвитку корпоративної культури є актуальним і може бути використано в педагогічній галузі, оскільки корпоративна культура є частиною управлінської культури освітнього закладу, виступає основою формування установи, показником якості її педагогічної діяльності. У ході реалізації науково-методичної проблемної теми ми дійшли висновку, що розвиток корпоративної культури вчителів дає можливість підвищити рівень їхнього статусу, створити новий імідж і забезпечити якість підготовки дітей до вступу до вишів, тим самим зробити освітній заклад конкурентоспроможним, а вчителів — мобільними й успішними.

Dounload PDF

Відгуки читачів