Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Острови творчості для обдарованих

Т. О. Свінцицька, Семисотська ЗШ, Ленинський р-н, АР Крим


Діти тим талановитіші та розумніші,
чим більше можливостей бути талановитими
й розумними ми їм надамо.
О. Грединарова
 
Сьогодні можна спостерігати підвищений інтерес до проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей і, відповідно, до проблем підготовки педагогів для роботи з ними. Далеко не кожна людина здатна реалізувати свої здібності. Багато залежить від сім’ї і школи. Тому завдання сім’ї полягає в тому, щоб вчасно побачити, розгледіти здібності дитини, завдання школи — підтримати і розвинути її здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності були реалізовані, щоб дитина в майбутньому була успішною. Завдання вчителя — створити атмосферу творчості, допомогти учневі знайти себе в житті. Система розвитку обдарованості дитини повинна бути ретельно вибудувана, суворо індивідуалізована і її реалізація повинна припадати на сприятливий віковий період. Уже в початковій школі трапляються учні, яких не задовольняє тільки робота зі шкільним підручником, їх мало цікавить робота на уроці, вони читають спеціальну літературу, ставлять постійно запитання з різних галузей знань, такі собі є «чомучки». Саме тому вчителю слід допомогти дитині розкрити здібності й спрямувати її на правильний шлях.
 
Дітей, які мають потенційні здібності, у школі достатньо. Якщо не розгледіти їх, не розвинути, цей дар природи так і залишиться незатребуваним.
 
Обдарованих дітей відрізняє виняткова успішність у навчанні. Ця риса пов’язана з високою швидкістю переробки та засвоєння інформації, але одночасно з цим такі діти можуть швидко втрачати інтерес до щоденних занять. Їм важливо те, що іншим не принципово. Працювати з такими дітьми цікаво і важко; у класі, на уроці вони вимагають особливого підходу, особливої системи навчання. Саме тому впродовж багатьох років своєї педагогічної діяльності я звертаю увагу саме на розвиток обдарованих дітей. Постійна і копітка робота не тільки з учнями, а й над собою приносить свої плоди, мої учні є переможцями районних, обласних, олімпіад, успішно вступають і навчаються у вишах Автономної Республіки Крим та України.
 
Як досягти таких результатів?
 
Система моєї роботи з обдарованими дітьми містить такі компоненти:
1. Формування навчально-методичної бази кабінету для роботи з обдарованими дітьми.
2. Виявлення обдарованих дітей.
3. Розвиток творчих здібностей на уроках.
4. Розвиток здібностей у позаурочній діяльності (олімпіади, конкурси).
5. Створення умов для розвитку обдарованих дітей.
 
Навчально-методична база кабінету географії містить дидактичний, роздатковий матеріал як на паперових носіях, так і в електронному варіанті. Уся база систематизована. Матеріально-технічна оснащеність кабінету достатня для проведення уроків, на яких обов’язко проводжу роботу і з обдарованими дітьми.
 
Насамперед, обдарованих дітей треба вміти виявити. Вони мають певні особливості: допитливі, наполегливі в пошуках відповідей, часто ставлять глибокі питання, схильні до роздумів, відрізняються гарною пам’яттю. Діагностику обдарованості я проводжу за класичними тестами Г. Айзенка, Р. Беннета, Р. Амтхауера, використовую у своїй практиці унікальну систему вивчення особистості — психогеометрію.
 
Починається моя робота в початкових класах. Читаючи в 4 класі курс «Я і Україна», уже починаю проводити індивідуальну діагностику. Обов’язково консультуюся з практичним психологом школи, який під час дослідження виявляє домінантні здібності учнів, передусім інтелектуальні і художньо-зображальні, які дуже важливі у вивченні географії. Починаючи з 6 класу, на перших уроках під час розгляду тем проводжу географічні міні-тренінги «Творчість», «Зоряна карта», де визначаю здібності учнів. Виявивши таких дітей, я визначаю основні моменти своєї роботи.
 
Обов’язково на кожному уроці проводжу індивідуалізацію і диференціацію в навчанні, при цьому складаю індивідуальні картки з теми уроку для дітей, які мають високий рівень навчальних досягнень з предмета. Розробляю систему розвивальних сигнальних загадок за темами уроків, які пропоную учням для розминки, різноманітні міні-завдання, проблемні ситуації та питання, практичні тренінги.
 
Використовую прийоми «Географічний алфавіт», «Понятійна хвилинка», де використовую не тільки матеріали, які вимагає державна програма, а й поняття більш складні, розраховані на дітей з високим рівнем знань і дітей, у яких є інтерес до предмета і здібності. Провівши інтелектуальну розминку, планую завдання на наступний урок, зробивши відповідні висновки. На уроках практикую формування творчих груп учнів. На кожному уроці відводжу час на «хвилинку творчості», де показую і оцінюю творчі роботи. В оцінюванні беруть участь і самі діти. Кращі роботи вивішую на стенд «Творчі роботи учнів». Крім оцінювання учнів балами високого рівня, заохочую обдарованих і здібних дітей свідоцтвами: «Кращому знавцеві географічної номенклатури», «Кращому знавцеві географії», «Творча знахідка», «Кращий проект», грамотами «За допитливість і кмітливість».
 
У класі є поставлені окремо парти, які утворюють «острів творчості» для виконання завдань не тільки творчого характеру, а й ускладнених завдань.
 
Обов’язково використовую для обдарованих і здібних дітей домашні завдання творчого характеру, «особливі» домашні завдання, домашні завдання «сніжний ком». Творчий характер домашніх завдань проявляється у складанні міні-проектів: сигнальних загадок за темами уроку, географічних піктограм, кросвордів, віршів, малюнків-понять, рефератів, логічних схем, сінквейнів, географічних газет, фліпчартів і т. д. У зв’язку з підвищенням значення інформаційно-комунікаційних технологій у своїй практиці використовую можливості інтерактивного комплексу як на уроках, так і в позакласній роботі, при цьому привертаю до цієї роботи учнів. Діти створюють електронні проекти — презентації. Щоб презентація вийшла вдала, даю консультації та рекомендації. Результатом такої роботи є сформована база електронних творчих проектів учнів, які в подальшому можуть бути застосовані на уроках як дидактичний, інформаційний та краєзнавчий матеріал.
 
У системі проводжу інтегровані уроки: географія та інформатика, географія та хімія, географія та екологія, географія і художня культура.
 
Реалізацію роботу з обдарованими учнями і в профільних 10-их і 11-их класах. Особистісно-орієнтований підхід дозволяє на курсі за вибором «Країнознавство», факультативі «Географічне краєзнавство. Крим» максимально розвивати здібності учнів, готувати їх до зовнішнього незалежного тестування, участі в районній та республіканській краєзнавчих олімпіадах.
 
Роботу з підготовки до олімпіад шкільного та районного рівнів проводжу протягом усього року: вирішуємо нестандартні завдання, створюємо дослідні проекти, поглиблено працюємо з картою. Дуже тішить, що учні можуть разом з педагогами брати участь у різних географічних конкурсах. Популярним в учнів школи є Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок». Діти щорічно беруть участь і показують відмінні та добрі результати.
 
Значну увагу надаю залученню обдарованих дітей під позаурочну роботу з географії. Проводимо спільно з дітьми тижні, заходи, на яких учні можуть проявити себе в різних вікторинах, конкурсах: географічні змагання, брейн-ринги, вікторини, інтелектуальні КВК і т. ін. Особливою подією є тиждень географії, на якому оформлюють географічний вернісаж з творчими роботами учнів для всіх дітей школи.
 
У 10, 11-их профільних класах стало традицією проводити спільно з учнями зустрічі — «творчі калейдоскопи», де діти представляють свої проекти, роботи про свою діяльність як на уроках, так і в позакласній роботі. На такі заходи запрошуємо учнів школи, вчителівпредметників, класних керівників, а учні 4–5 класів завжди виступають у ролі експертів і оцінюють їхню роботу.
 
Активно беручи участь у реалізації районної програми «Обдаровані діти», річного плану роботи з обдарованими учнями в школі, на республіканському рівні та на всеукраїнському, необхідно багато працювати над собою, постійно підвищувати свій професійний рівень. У нашому районі вже не один рік працює творча група географів. У ній разом з колегами виробляємо рекомендації іншим з питань роботи з учнями в контексті нових інноваційних технологій, для стимулювання їхньої творчої активності, пізнавальної діяльності.
 
Багато розмовляю не тільки з обдарованими дітьми, але й їхніми батьками. Пропоную батькам для виявлення обдарованості своїх дітей проводити тест «Не проґав вундеркінда». Намагаюся навчати дітей прийомів регулювання своєї розумової діяльності, допомагаю у визначенні своїх пізнавальних якостей, в оцінці їхніх слабких і сильних сторін, у виявленні та використанні способів розвитку свого інтелекту, зміни стратегій, переробленні інформації. Неодноразово їм нагадую: «Талант — це 1 % здібностей, а 99 % потіння» і «Десять умов успішного навчання», весь час раджу: «Будь самостійним у навчанні. Не чекай, коли вчитель вкладе в твою свідомість
навчальний матеріал. Шукай, працюй, читай все сам, проникай у суть явищ, пам’ятай слова поета М. Риленкова:
 
„Хоть выйди ты не в белый свет,
А в поле за околицу,
Пока идёшь за кем-то вслед,
Дорога не запомнится.
Зато куда б ты ни попал
И по какой распутице,
Дорога та, что сам искал,
Вовек не позабудется”».
 
Я розумію, що саме нам, учителям, треба стежити, щоб потенціал нашого покоління не був розтрачений даремно, а лише тільки примножувався, для цього треба бачити в кожній дитині особистість і розкривати у ній радість пізнання та успіху в системі і цілеспрямовано, і тоді буде результат.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів