Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Острови творчості для обдарованих

Т. О. Свінцицька, Семисотська ЗШ, Ленинський р-н, АР Крим


Діти тим талановитіші та розумніші,
чим більше можливостей бути талановитими
й розумними ми їм надамо.
О. Грединарова
 
Сьогодні можна спостерігати підвищений інтерес до проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей і, відповідно, до проблем підготовки педагогів для роботи з ними. Далеко не кожна людина здатна реалізувати свої здібності. Багато залежить від сім’ї і школи. Тому завдання сім’ї полягає в тому, щоб вчасно побачити, розгледіти здібності дитини, завдання школи — підтримати і розвинути її здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності були реалізовані, щоб дитина в майбутньому була успішною. Завдання вчителя — створити атмосферу творчості, допомогти учневі знайти себе в житті. Система розвитку обдарованості дитини повинна бути ретельно вибудувана, суворо індивідуалізована і її реалізація повинна припадати на сприятливий віковий період. Уже в початковій школі трапляються учні, яких не задовольняє тільки робота зі шкільним підручником, їх мало цікавить робота на уроці, вони читають спеціальну літературу, ставлять постійно запитання з різних галузей знань, такі собі є «чомучки». Саме тому вчителю слід допомогти дитині розкрити здібності й спрямувати її на правильний шлях.
 
Дітей, які мають потенційні здібності, у школі достатньо. Якщо не розгледіти їх, не розвинути, цей дар природи так і залишиться незатребуваним.
 
Обдарованих дітей відрізняє виняткова успішність у навчанні. Ця риса пов’язана з високою швидкістю переробки та засвоєння інформації, але одночасно з цим такі діти можуть швидко втрачати інтерес до щоденних занять. Їм важливо те, що іншим не принципово. Працювати з такими дітьми цікаво і важко; у класі, на уроці вони вимагають особливого підходу, особливої системи навчання. Саме тому впродовж багатьох років своєї педагогічної діяльності я звертаю увагу саме на розвиток обдарованих дітей. Постійна і копітка робота не тільки з учнями, а й над собою приносить свої плоди, мої учні є переможцями районних, обласних, олімпіад, успішно вступають і навчаються у вишах Автономної Республіки Крим та України.
 
Як досягти таких результатів?
 
Система моєї роботи з обдарованими дітьми містить такі компоненти:
1. Формування навчально-методичної бази кабінету для роботи з обдарованими дітьми.
2. Виявлення обдарованих дітей.
3. Розвиток творчих здібностей на уроках.
4. Розвиток здібностей у позаурочній діяльності (олімпіади, конкурси).
5. Створення умов для розвитку обдарованих дітей.
 
Навчально-методична база кабінету географії містить дидактичний, роздатковий матеріал як на паперових носіях, так і в електронному варіанті. Уся база систематизована. Матеріально-технічна оснащеність кабінету достатня для проведення уроків, на яких обов’язко проводжу роботу і з обдарованими дітьми.
 
Насамперед, обдарованих дітей треба вміти виявити. Вони мають певні особливості: допитливі, наполегливі в пошуках відповідей, часто ставлять глибокі питання, схильні до роздумів, відрізняються гарною пам’яттю. Діагностику обдарованості я проводжу за класичними тестами Г. Айзенка, Р. Беннета, Р. Амтхауера, використовую у своїй практиці унікальну систему вивчення особистості — психогеометрію.
 
Починається моя робота в початкових класах. Читаючи в 4 класі курс «Я і Україна», уже починаю проводити індивідуальну діагностику. Обов’язково консультуюся з практичним психологом школи, який під час дослідження виявляє домінантні здібності учнів, передусім інтелектуальні і художньо-зображальні, які дуже важливі у вивченні географії. Починаючи з 6 класу, на перших уроках під час розгляду тем проводжу географічні міні-тренінги «Творчість», «Зоряна карта», де визначаю здібності учнів. Виявивши таких дітей, я визначаю основні моменти своєї роботи.
 
Обов’язково на кожному уроці проводжу індивідуалізацію і диференціацію в навчанні, при цьому складаю індивідуальні картки з теми уроку для дітей, які мають високий рівень навчальних досягнень з предмета. Розробляю систему розвивальних сигнальних загадок за темами уроків, які пропоную учням для розминки, різноманітні міні-завдання, проблемні ситуації та питання, практичні тренінги.
 
Використовую прийоми «Географічний алфавіт», «Понятійна хвилинка», де використовую не тільки матеріали, які вимагає державна програма, а й поняття більш складні, розраховані на дітей з високим рівнем знань і дітей, у яких є інтерес до предмета і здібності. Провівши інтелектуальну розминку, планую завдання на наступний урок, зробивши відповідні висновки. На уроках практикую формування творчих груп учнів. На кожному уроці відводжу час на «хвилинку творчості», де показую і оцінюю творчі роботи. В оцінюванні беруть участь і самі діти. Кращі роботи вивішую на стенд «Творчі роботи учнів». Крім оцінювання учнів балами високого рівня, заохочую обдарованих і здібних дітей свідоцтвами: «Кращому знавцеві географічної номенклатури», «Кращому знавцеві географії», «Творча знахідка», «Кращий проект», грамотами «За допитливість і кмітливість».
 
У класі є поставлені окремо парти, які утворюють «острів творчості» для виконання завдань не тільки творчого характеру, а й ускладнених завдань.
 
Обов’язково використовую для обдарованих і здібних дітей домашні завдання творчого характеру, «особливі» домашні завдання, домашні завдання «сніжний ком». Творчий характер домашніх завдань проявляється у складанні міні-проектів: сигнальних загадок за темами уроку, географічних піктограм, кросвордів, віршів, малюнків-понять, рефератів, логічних схем, сінквейнів, географічних газет, фліпчартів і т. д. У зв’язку з підвищенням значення інформаційно-комунікаційних технологій у своїй практиці використовую можливості інтерактивного комплексу як на уроках, так і в позакласній роботі, при цьому привертаю до цієї роботи учнів. Діти створюють електронні проекти — презентації. Щоб презентація вийшла вдала, даю консультації та рекомендації. Результатом такої роботи є сформована база електронних творчих проектів учнів, які в подальшому можуть бути застосовані на уроках як дидактичний, інформаційний та краєзнавчий матеріал.
 
У системі проводжу інтегровані уроки: географія та інформатика, географія та хімія, географія та екологія, географія і художня культура.
 
Реалізацію роботу з обдарованими учнями і в профільних 10-их і 11-их класах. Особистісно-орієнтований підхід дозволяє на курсі за вибором «Країнознавство», факультативі «Географічне краєзнавство. Крим» максимально розвивати здібності учнів, готувати їх до зовнішнього незалежного тестування, участі в районній та республіканській краєзнавчих олімпіадах.
 
Роботу з підготовки до олімпіад шкільного та районного рівнів проводжу протягом усього року: вирішуємо нестандартні завдання, створюємо дослідні проекти, поглиблено працюємо з картою. Дуже тішить, що учні можуть разом з педагогами брати участь у різних географічних конкурсах. Популярним в учнів школи є Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок». Діти щорічно беруть участь і показують відмінні та добрі результати.
 
Значну увагу надаю залученню обдарованих дітей під позаурочну роботу з географії. Проводимо спільно з дітьми тижні, заходи, на яких учні можуть проявити себе в різних вікторинах, конкурсах: географічні змагання, брейн-ринги, вікторини, інтелектуальні КВК і т. ін. Особливою подією є тиждень географії, на якому оформлюють географічний вернісаж з творчими роботами учнів для всіх дітей школи.
 
У 10, 11-их профільних класах стало традицією проводити спільно з учнями зустрічі — «творчі калейдоскопи», де діти представляють свої проекти, роботи про свою діяльність як на уроках, так і в позакласній роботі. На такі заходи запрошуємо учнів школи, вчителівпредметників, класних керівників, а учні 4–5 класів завжди виступають у ролі експертів і оцінюють їхню роботу.
 
Активно беручи участь у реалізації районної програми «Обдаровані діти», річного плану роботи з обдарованими учнями в школі, на республіканському рівні та на всеукраїнському, необхідно багато працювати над собою, постійно підвищувати свій професійний рівень. У нашому районі вже не один рік працює творча група географів. У ній разом з колегами виробляємо рекомендації іншим з питань роботи з учнями в контексті нових інноваційних технологій, для стимулювання їхньої творчої активності, пізнавальної діяльності.
 
Багато розмовляю не тільки з обдарованими дітьми, але й їхніми батьками. Пропоную батькам для виявлення обдарованості своїх дітей проводити тест «Не проґав вундеркінда». Намагаюся навчати дітей прийомів регулювання своєї розумової діяльності, допомагаю у визначенні своїх пізнавальних якостей, в оцінці їхніх слабких і сильних сторін, у виявленні та використанні способів розвитку свого інтелекту, зміни стратегій, переробленні інформації. Неодноразово їм нагадую: «Талант — це 1 % здібностей, а 99 % потіння» і «Десять умов успішного навчання», весь час раджу: «Будь самостійним у навчанні. Не чекай, коли вчитель вкладе в твою свідомість
навчальний матеріал. Шукай, працюй, читай все сам, проникай у суть явищ, пам’ятай слова поета М. Риленкова:
 
„Хоть выйди ты не в белый свет,
А в поле за околицу,
Пока идёшь за кем-то вслед,
Дорога не запомнится.
Зато куда б ты ни попал
И по какой распутице,
Дорога та, что сам искал,
Вовек не позабудется”».
 
Я розумію, що саме нам, учителям, треба стежити, щоб потенціал нашого покоління не був розтрачений даремно, а лише тільки примножувався, для цього треба бачити в кожній дитині особистість і розкривати у ній радість пізнання та успіху в системі і цілеспрямовано, і тоді буде результат.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів