Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Дилема розвитку фірми: прибуток чи соціальна відповідальність перед суспільством? Питання № 9

Н. М. Данильченко, М. Панасовська, м. Харків


На сьогодні за швидкого розвитку бізнесу, стрімкого зростання конкуренції, розвитку громадянського суспільства все більшого поширення набуває ідея взаємодії між бізнесом, суспільством і державою. Займаючись бізнесом, фірма мусить дотримувати певних правил, нести відповідальність перед суспільством. Отже, дедалі набирає актуальності питання вибору основних принципів ведення бізнесу, розвитку і діяльності фірми в цих умовах.

 

Тож наше завдання — з’ясувати, як саме слід розвиватися і заробляти фірмі, визначити інструменти ведення бізнесу.Це питання ми можемо розглянути в різні періоди розвитку фірми — довгостроковий чи короткостроковий. Але наша команда вважає, що доцільніше буде розглядати розвиток фірми саме у довгостроковий період.

 

Для початку розглянемо, що таке прибуток.      

Прибуток— це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності. Кількісно він становить різницю між сукупними доходами і сукупними витратами звітного періоду.

 

Тепер з’ясуймо, що таке соціальна відповідальність та її значення на сьогодні. Соціальна відповідальність бізнесу (скорочено СВБ) — це важлива тематика для бізнесу, суспільства і держави. Вони мають такі вигоди, а саме:

 

 • для бізнесу правильно впроваджена концепція СВБ може забезпечити низку конкурентних переваг для компанії: ширший доступ до капіталу та ринку, більші обсяги продажів та прибутків, покращання процесів прийняття рішень та керування ризиками, економію операційних витрат, зростання продуктивності та якості, ефективну базу людських ресурсів, міцну репутацію, більшу лояльність покупців;
 • для суспільства впровадження концепції СВБ забезпечить підвищення рівня життя громадян, рівня екологічної безпеки, ефективності й бережливого використання природних ресурсів, сприятиме співпраці бізнесу з місцевою спільнотою. Чим вища соціальна відповідальність бізнесу, тим краща якість життя в населення;
 • для держави розвиток соціальної відповідальності бізнесу сприятиме розбудові партнерства між приватним та державним секторами в межах реалізації загальнодержавних та регіональних стратегій соціально-економічного розвитку (зокрема, стратегії енергозбереження, інноваційного розвитку тощо).

 

Розгляньмо детальніше, що таке соціальна відповідальність фірми. До певного часу вона не мала чіткого визначення. 2010 року був прийнятий стандарт — міжнародне керівництво із соціальної відповідальності ISO26000, який встановив єдине тлумачення різних термінів корпоративної соціальної відповідальності.

 

Отже, за визначенням ISO 26000, соціальна відповідальність — це відповідальність компанії за вплив її рішень і дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом чесної і етичної поведінки, яка:

 • сприяє стабільному розвитку, у тому числі здоров’ю та добробуту суспільства;
 • враховує очікування різних зацікавлених сторін;
 • відповідає чинному законодавству та міжнародним нормам поведінки;
 • інтегрована в діяльність організації і практикується у її відносинах з іншими.

 

Надалі наша команда буде дотримувати цього визначення.

 

Відповідно до встановлених міжнародних принципів соціальної відповідальності, кожна компанія обирає основні шляхи своєї діяльності, так звані соціальні програми.

 

Соціальні програми компанії можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

 

Внутрішня соціально-відповідальна діяльність включає:

 • розвиток персоналу з метою залучення та утримання талановитих працівників;
 • турботу про соціальну захищеність;
 • професійний розвиток і навчання працівників;
 • безпеку та гігієну праці;
 • стабільність зарплати;
 • мотиваційні схеми оплати;
 • створення умов відпочинку та дозвілля;
 • підтримку внутрішніх комунікацій;
 • участь працівників у прийнятті управлінських рішень;
 • допомогу працівникам у кризових ситуаціях, підтримку ветеранів праці.

 

До зовнішньої соціально-відповідальної діяльності належать:

 • сумлінна ділова практика;
 • інформаційна відкритість;
 • допомога малому та середньому бізнесу;
 • посилена відповідальність перед споживачами за надані товари та послуги шляхом їх приведення до найвищих стандартів якості;
 • уведення соціально значимих продуктів і послуг;
 • просвітницька діяльність, розвиток громадянського суспільства, взаємодія з місцевими громадами і владою у розвитку територій;
 • охорона навколишнього середовища;
 • економне споживання природних ресурсів та, зокрема, енергоресурсів;
 • повторне використання та утилізація відходів;
 • організація екологічно-безпечних транспортних перевезень.

 

Усі ці заходи потребують витрат, що зменшує прибуток фірми. Тому підприємства намагаються скоротити свої витрати задля збільшення прибутку. Якщо підприємець ставить за мету отримання тільки прибутку, він може задля досягнення цього зекономити на якості ресурсів або на роботі кваліфікованих спеціалістів. Це погіршує якість товарів та послуг. Отже, попит у споживачів на продукцію цих фірм може значно зменшитися, а це призведе до зниження виручки. І тоді вже або підприємець не отримує очікуваного прибутку, або й зовсім не може відшкодувати свої витрати, що згодом призведе до негативного результату і навіть банкрутства.

 

Якщо ж приділяти увагу соціальній відповідальності перед суспільством, товигоди, які одержує фірма в разі дотримання принципів соціальної відповідальності, такі:

1) поліпшення ефективності процесів виробництва, зумовлене необхідністю знаходити, наприклад, приховані важелі винайдення способів зменшення викидів в атмосферу або пристосування виробництва до технологічних, санітарних, екологічних стандартів;

2) іпідвищення мотивації та продуктивності праці працівників, оскільки всі працівники компанії водночас є громадянами, споживачами, батьками та мешканцями певного міста, а турбота про громаду, про суспільство транслюватиметься в турботу про працівників;

3) психологічні фактори мотивації, турбота про працівників обертаються формуванням стабільного соціально-психологічного клімату в організації, що сприяє ефективності праці;

4) підвищення ділової та загальносуспільної репутації компанії зменшує ризики від можливої втрати ринків, покращує доступ до нових ринків завдяки кращій репутації компаній;

5) відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти підвищує ділову репутацію;

6) можливість формування партнерських відносин із владними структурами, громадськістю та ЗМІ також працює на створення і підтримання позитивного іміджу компанії.

 

Відповідно до одного з наймасштабніших досліджень споживчих переваг, проведеного Сone/Roper, 78 % респондентів заявили, що з більшою ймовірністю куплять товар, який асоціюється з небайдужою для них соціальною ініціативою, а 66 % задля підтримки такої ініціативи готові змінити думку щодо «свого» бренда. Соціальну відповідальність бізнесу (СВБ) можна ще назвати корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ)

 

За даними дослідження «Монітор корпоративної соціальної відповідальності» КСВ фактори визначають імідж компанії на 49 %, її бренд — на 35 %, а фінансовий стан — на 10 %.

Також не слід виключати, що держава підтримує підприємства, які дотримують усіх вимог ISO 26000.

 

Як приклад можна навести законопроект «Про соціальні підприємства в Україні» (який виніс на розгляд народний депутат О. Фельдман). Згідно з проектом, статус «соціального» дає підприємству право на державну підтримку у вигляді пільг за сплати податків, ведення інвестиційної діяльності, вирішення земельних питань тощо. Достатній рівень соціальної відповідальності підтримує на сьогодні приблизно 80 % корпорацій світу.

 

Чудовою ілюстрацією СВБ може слугувати приклад діяльності лідера п’ятірки соціально-відповідальних фірм в Україні — «Київстар». Його програма «Спілкуйтесь разом» була розроблена з метою надихнути батьків спілкуватися зі своїми дітьми більш повноцінно та якісно, адже брак спілкування призводить до емоційної самотності дітей. У рамках цієї програми було проведено психологічне дослідження, спрямоване на пошуки шляхів налагодження спілкування батьків з дітьми.

 

Ще як приклад корпоративної соціальної відповідальності можна навести банк «Platinum Bank». Відповідно до принципів КСВ Platinum Bank розробив «Платинові Стандарти» — зібрання правил поведінки для всіх співробітників банку від вищого керівництва до звичайного фахівця. Це стратегія банку, яка дозволяє кожному співробітникові відчувати себе не просто частиною компанії, а й долучатися до корпоративної соціальної відповідальності всього банку. «Платинові Стандарти» — це зобов’язання, які спрямовують і регулюють діяльність усіх співробітників банку. Дотримання цих правил створює атмосферу, у якій кожен працівник отримує можливість розвиватися, удосконалюючи свої професійні навички, реалізуючи свій потенціал і водночас виконуючи свій обов’язок перед суспільством.

 

Прикладами КСВ у світі є такі програми, як, наприклад, фірма «Nestle».

 • З 1998 року «Nestle» знизила споживання води на виробництві на 28 %.
 • Клуб «Володарки харчування Nestle» популяризує принципи здорового харчування і передає досвід домоводства жінкам у Нігерії та Гані.
 • «Nestle»проводить програму «Здоровий спосіб життя на робочому місці» у всьому світу.

 

Також вражають і досягнення в цій сфері комп’ютерного гіганту «IBM», який зекономив 17,8 млн доларів завдяки програмі із заощадження електроенергії.

 

Кожна окрема особистість, прагнучи власної вигоди, незалежно від волі та свідомості, прямує до досягнення економічної вигоди та користі для всього суспільства. Це явище називають «невидимою рукою ринку». Його вперше використав Адам Сміт у своїй роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» для опису механізму впливу індивідуальних інтересів на максимізацію суспільного багатства.

 

Таким чином, кожен виробник має на меті власну вигоду, але шлях до неї лежить через задоволення чиєїсь потреби. Сукупність виробників; як ніби спонукувані «невидимою рукою», активно, ефективно й добровільно реалізують інтереси всього суспільства. І часто навіть не розуміють цього, а просто намагаються задовольнити лише власний інтерес.

 

Висновок

Отже, ми розкрили поняття «соціальна відповідальність», розглянули її класифікацію і показали вплив на бізнес, суспільство та державу. Також більш детально розглянули переваги та недоліки щодо діяльності фірми внаслідок впровадження принципів соціальної відповідальності та вплив на її прибуток. На основі проведеного дослідження наша команда робить висновок: за досягнення основної мети підприємства — прибутку, що має поєднуватись із соціальною відповідальністю підприємства перед суспільством як невід’ємною складовою діяльності сучасної фірми, у довгостроковому періоді принесе як збільшення прибутку для самої фірми, так і користь для всього суспільства і держави.

Dounload PDF

Відгуки читачів