Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Підприємство і підприємництво

С. А. Багнюк, Київська обл.


Мета:

- сформувати в учнів знання про підприємство і підприємництво, з’ясувати їх функції;

- розвивати економічне мислення;

- виховувати культуру спілкування, інтерес до економіки.

 

Обладнання: зошит, лінійки, олівці.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент (підготовка дітей до уроку)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

  • Гра «Не перерви ланцюг»

Учитель. Назвіть по черзі поняття, пов’язані з виробництвом.

Якщо учень не називає поняття, черга переходить до іншого учня. Перемагає той, хто останнім назве поняття.

 

  • Бесіда

Учні визначають, що таке, на їхню думку, підприємство і які функції воно виконує.

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Учитель. Колись більшість товарів виготовляли окремі працівники. У кожної речі був свій творець. У зв’язку з розвитком потреб людей процес виробництва поступово ускладнювався. Робітники не могли виготовляти товари самостійно, почала зароджуватисzспеціалізація.

 

1. Що таке спеціалізація? (Виробництво окремого виду товару в кількості більшій, ніж потрібно для задоволення потреб людей)

Але на ринку можна продавати лише готову продукцію. Тож працівники мали об’єднувати свої трудові зусилля, кооперуватися.

2. Що таке кооперування?

3. Що таке підприємство?

 

ІV. Новий матеріал

Учитель. Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність із метою одержання прибутку.

 

1. Що, на вашу думку, означає здійснює виробничу діяльність? (Виробляє товари та послуги) А комерційну? (Отримання прибутку)

Учитель. Нерідко підприємство ототожнюють із фірмою. Однак поняття «фірма» та «підприємство» не збігаються.

 

2. Як ви думаєте чому? (Більшість фірм мають одне підприємство, але багато фірм володіють і управляють кількома підприємствами.)

 

Учитель. Усі підприємства можна класифікувати за певними ознаками:

1) за організаційно-правовою формою (одноосібне, партнерство, корпорація);

2) за формою власності (приватні, державні, кооперативні);

3) за розміром (великі, середні, малі).

 

Учитель. Головна функція підприємства ? максимально можливий випуск продукту для задоволення потреб споживачів за найменших витрат.

 

Функції поділяють на такі групи:

  • виробничо-технологічні;
  • економічні;
  • соціальні;
  • зовнішньоекономічні.

 

Понад двадцять років тому в нашій країні слово «підприємництво» було мало знайоме. Сьогодні ситуація суттєво змінилася. Будь-яке підприємство здійснює певну господарську діяльність. Особливим видом господарської діяльності є підприємництво. Цивілізоване підприємництво ґрунтується на двох засадах:

- приватній власності (діти пригадують яка власність є приватною);

- ринкових відносинах (пригадують, що таке ринкові відносини).

 

3.Що таке підприємництво? (Самостійна, ініціативна діяльність підприємця, спрямована на створення сприятливих умов господарської діяльності з метою одержання прибутку)

 

4. А хто такий підприємець? (Це людина, яка організовує виробництво товарів та послуг і забезпечує діяльність підприємства)

 

5. На вашу думку, якими якостями наділена така людина? (Схильність до ризику; лідерство й уміння об’єднати людей для досягнення мети; наполегливість і гнучкість; здатність до точних розрахунків)

Учитель. Підприємницький хист мають 5-7 % населення.

 

6. Хто може займатися підприємницькою діяльністю? (Фізичні та юридичні особи)

Учитель. Види підприємництва:

- виробниче (виробництво);

- комерційне (торгівля);

- посередницьке (біржі товарні, брокерські контори);

- фінансове (приватні банки);

- страхове (забезпечення привласнення прибутків, захист бізнесу і населення від втрат).

 

V. Закріплення нового матеріалу

 

  • Вправа «Гроно»

Посередині аркуша записують слово. Навколо нього записують слова, які спадають на думку з теми. Коли запас ідей вичерпано, потрібно встановити зв’язки між поняттями. Таким чином утворюють гроно.

 

 

 

VІ. Підсумки уроку

  • Підприємство — економічна одиниця, у якій поєднуються фактори виробництва.
  • Основна функція підприємства — максимально можливий випуск продукції для задоволення потреб споживачів.
  • Підприємець — людина-новатор.

 

VІІ. Домашнє завдання

Підготувати виступи про різні види підприємницької діяльності.

Dounload PDF

Відгуки читачів