Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Мій минулий робочий день. Робота зі щоденником

Н. П. Лимар, Сумська обл.


Тип уроку: комбінований.
 
Мета заняття
 
Навчальна:
 • учити учнів вживати лексику теми в ситуативному та повсякденному мовленні;
 • практикувати учнів у вживанні правильних і неправильних дієслів минулого неозначеного часу;
 • формувати навички правильної вимови та читання закінчення -еd;
 • учити узагальнювати й систематизувати здобуті знання шляхом складання монологічних і діалогічних висловлювань;
 • формувати навички говоріння, читання, аудіювання незнайомого тексту.
 
Виховна: виховувати пізнавальний інтерес і сумлінне ставлення до виконання поставлених завдань.
 
Основні завдання психосоціального розвитку: розвивати логічне мислення; довготривалу, образну пам’ять; навички говоріння; самостійні пошукові дії.
 
Передбачувані результати навчального заняття:
 • знати лексику, опорні кліше до теми;
 • правила побудови стверджувальних і заперечних речень у минулому простому часі; правила вимови та читання закінчення -еd у правильних дієсловах минулого часу; особливості побудови монологічних і діалогічних висловлювань у заданій ситуації.
 • Нормувати основні поняття теми у вигляді різнорівневих, творчих завдань;
 • інформацію про минулий робочий тиждень у вигляді вправ на аудіювання, діалогічне та монологічне мовлення;
 • інформацію про минулий простий час у вигляді вправ на читання, аудіювання, письмо.
 • Цінувати особисту точку зору.
 
Обладнання: підручник, ноутбук, мультимедійна дошка.
 
Організація навчальної діяльності
 
1. Загальні методи навчання:
 • монологічний;
 • діалогічний;
 • демонструвальний;
 • частково-пошуковий.
 
2. Методи викладання:
 • пояснювальний;
 • інструктивний.
 
3. Методи виявлення знань учнів:
 • усний;
 • письмовий.
 
4. Форми організації навчального процесу:
 • групова;
 • парна;
 • індивідуальна.
 
5. Методи роботи учнів:
 • частково-пошуковий;
 • творчий.
 
6. Етапи виявлення знань:
 • індивідуальний;
 • попередній;
 • самовиявлення.
 
Сценарій навчального заняття
 
I. Організація навчальної діяльності
 
1 Привітання
Stand up! Good morning, children! Say good morning to our guests!
 
2 Уведення в мовне середовище
Today we have got an unusual lesson. We have got a magic dairy. It has different tasks for you. Let’s open the first page of the diary. It says “Good morning, children! How are you?”
 
3 Рефлексія
How are you? Why?
 
4 Оголошення теми й мети
The next page of the diary is our theme “My last working day. My diary.” During the lesson we will speak, listen, write and act the working days of different people. We will practice the grammar rules of the Past Simple Tense, using it in the sentences and in the questions.
 
II. Повторення основних теоретичних моментів навчальної діяльності
 
1 Фонетична зарядка
Let’s remember, what you know about the Past Simple Tense.
 
Який час ми називаємо “the Past Simple Tense”?
 
На які 2 групи поділяють дієслова для утворення цієї часової форми?
 
Як утворюють минулий час правильних дієслів?
 
Open the next page of our diary. It’s Phonetic Drills. Have a look — the ending — ed we can read and pronouns as — [t], [d], [ed].
 
Пригадайте, у яких випадках закінчення -ed ми вимовляємо звуком [t] [d] [ed]?
 
Ok, listen and repeat after me!
 
2 Лексична зарядка
— Отже, для правильних дієслів ми додаємо закінчення -ed у минулому часі. А що ви знаєте про минулий час неправильних дієслів?
 
So, the next page of the diary is the task — “Make up the Past Simple Tense”.
 
Let’s remember the meaning of these verbs!
 
III. Виконання завдань, різних за характером пізнавальної діяльності
 
1 Діалогічне мовлення (реплікування)
Thank you, I want to ask you 1 question: “Do you like working in pairs?”
 
Ok, have a look at the next page of our diary. You can see a table with different actions which we can do in different days of the week. Your task is to make up the dialogue about your last week or working day!
 
2 Монологічне мовлення (перевірка д/з)
And what about you? What can you say about your last week, about your diary?
 
Have a look at the next page. It’s called “My diary”. What can you say? What did you do on Monday/Sunday? Describe your last week.
 
3 Фізкультхвилинка
The book says “It is time for rest”. Stand up, let’s have the rest.
 
4 Аудіювання
The next of our diary is “Listening tasks”. Open your books, find p. 27, exercise 4 
 
Let’s start task 1. Listen to the song “On the way to school” and underline the verbs in the Past
Simple Tense.
 
Let’s check the underlined verbs. Read the sentence and say the underlined verbs.
 
Have a look at the second task: listen to the song again and sing it.
 
5 Письмо
Look at the next task of our diary. It’s says “I have got a friend. His name is Tom. Help
him to write about his working day”.
 
I want to offer you to join into 2 groups. You have got a story about Toris’ weekend.
 
But there are some missing verbs in it. Complete and write the story “Toris’ weekend”.
 
IV. Узагальнення й підбиття підсумків
 
1 Підсумок уроку, д/з
We have done all tasks from our magic diary. Open your diaries and write down the home task on Monday: Ex. 4, p. 27 (learn the song); Act A, p. 22 (in writing)
 
So, the magic book says: “You are very clever and active children. I wish you good luck and excellent marks!”
 
2 Оцінювання
You marks are ...
 
3 Рефлексія
So, raise your hands — who are happy/sad/soso?
 
4 Завершення уроку
Stand up! Our lesson is over. Have a nice day!
Dounload PDF

Відгуки читачів