Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Статеве розмноження організмів. 11 клас

С. В. Шуховцова, учитель біології вищої категорії Вознесенської ЗОШ, Золотоніський р-н, Черкаська обл.


Цілі: актуалізувати знання учнів про форми розмноження живих організмів, ознайомити зі способами статевого розмноження; розглянутироздільностатеві та гермафродитні організми; розвивати в учнівсамостійністьі пізнавальну активність; удосконалювати навичкий уміння оперувати новими поняттями.

 

Обладнання: саморобні таблиці «Кон’югація в інфузорії-туфельки», «Форми копуляції: ізогамія, анізогамія, оогамія», надруковані на папері терміни, фільм «Життя до народження», комп’ютер.

 

Основні терміни: статевий процес, гамета, яйцеклітина, сперматозоїд,кон’югація, копуляція, ізогамія, анізогамія, оогамія, роздільностатевийорганізм, гермафродитизм.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Привітання. Налаштування на роботу на уроці.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель(читає уривок із віршаВ. Симоненка)

 

Ти знаєш, що ти людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя єдина,

Мука твоя єдина,

Очі твої одні.

Бо ти на землі — людина.

 

Але перш ніж з’явиласясучасна людина, цьому передував тривалий еволюційний процес виховання, розвиткуй зародження. Тож темою нашого уроку буде «Статеве розмноження організмів».

 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Учитель. Для перевірки домашнього завдання використаємо метод «Продовжте речення».

 

1. Розмноження — це…

2. Форми розмноження організмів…

3. Вегетативне розмноження — це…

4. Одноклітинні розмножуються…

 

Для вивчення сьогоднішньої теми нам необхідно згадати логічно-опорну схему про форми розмноження організмів. Для цього об’єднаємось у три групи. Правила роботи в групах такі:

1. Тему для роботи обирайте за кольором карток.

2. ЛОСи складайте на окремих аркушах.

3. Захищатиме схему лідер групи, якого кожна група обере самостійно.

4. Час на роботу в групах —2 хвилини.

 

Завдання для складання ЛОСів

1. Нестатеве розмноження.

2. Вегетативне розмноження рослин.

3. Вегетативне розмноження тварин.

 

Учитель. На схемі ви бачите ще одну форму розмноження організмів — «статеву». Для вивчення статевого розмноження будуть потрібні ось такі терміни. (Терміни надруковані на смужках паперу, учитель вивішує їх на дошці, яка закривається.)

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Почнемо з першого терміна — «статевий процес».

Статевий процес притаманний більшості видів еукаріотів. У ньому беруть участь дві батьківські особини, кожназ яких дає по одній статевій клітині (гаметі) —яйцеклітину та сперматозоїд.

 

Зливаючись, гамети утворюють зиготу, якай дає початок новому організму. Саме процес злиття статевих клітин (гамет) називають статевим процесом. Існують такі форми статевого процесу, як кон’югація й копуляція.

 

Кон’югація (від лат. кон’югаціо — сполучення) — це форма статевого процесу, під час якого клітини організмів обмінюються спадковим матеріалом.

 

Розглянемо цю форму розмноження на прикладі інфузорії-туфельки. Перед кон’югацією велике (вегетативне) ядро руйнується, а мале (генеративне) кілька разів ділиться. Частина ядер зникає, а залишається мігруюче (чоловіче) і нерухоме (жіноче).

 

Потім дві клітини зближуютьсяй через цитоплазматичні місточки обмінюються чоловічими ядрами, а ті,у свою чергу,зливаються з жіночими. Клітини розходяться,і в кожної з них через певний час утворюються велике та мале ядра. Такий спосіб розмноження характерний для частини бактерій, водоростей, грибів та одноклітинних тварин.

 

Копуляція (від лат. копуляціо — сполучення) — це процес злиття статевих клітин (гамет)у зиготу.

 

Копуляція

  • Ізогамія
  • Анізогамія
  • Оогамія

 

Ізогамія (від грецьк. — однаковий) — злиття двох однакових гамет (наприклад,у хламідомонади).

 

Анізогамія (від грецьк. анізос — нерівний) — злиття двох різних за формою, розмірамий будовою статевих клітин (наприклад,у вищих рослин і багатоклітинних тварин).

 

Оогамія (від грецьк. оон — яйце, гамос — шлюб) — злиття дрібних і рухомих (або нерухомих) чоловічих гамет із великимий нерухомими жіночими. Великі жіночі (яйцеклітини) гамети містять запас поживних речовин для розвитку зародка.

 

Саме процес оогамії ми з вами подивимось на фрагменті фільму «Життя до народження».

 

Ми розглянули статеве розмноженняй виявили, що для нього характерне запліднення. Але є живі організми, які можуть розвиватися з незаплідненої яйцеклітини. Це явище називається партеногенез (від грецьк. партенос — дівчина,генезис — народження). Поширений серед комах (бджоли, горіхотворки, попелиці), ракоподібних, найпростіших, як виняток трапляється у плазунів (деякі ящірки)і вищих спорових і насінних рослин.У людини таке явище можливе: незапліднена яйцеклітина починає ділитися, але потім вона гине, а дочірня особина не розвивається.

 

Партеногенез може бути природним (відкрив швейцарський учений Ш. Боння??ПРАВ 1762 р.) і штучним (відкрив російський зоолог М. А. Тихомиров 1885 р.). Штучний партеногенез використовуютьу селекції, наприклад,для отримання більшої кількості шовкових ниток із самок гусені шовкопряда.

 

Повернімося до термінів, які записані на нашій дошці. (Учні повторюють вивчені терміни та знімають їх з дошки.)

 

Ми ще не вивчили такі терміни: роздільностатевий організм, гермафродитизм.

 

Якщо чоловічій жіночі статеві клітини утворюються,відповідно,у чоловічих і жіночих особинах, то ці організми називають роздільностатевими. Таких організміву природі більшість, і люди не виняток.

 

Але є організми,в яких одна й та сама особина виробляє як чоловічі,так і жіночі статеві клітини. Такі організми називаються гермафродитами, а саме явище — гермафродитизм. До них належать деякі одноклітинні, дощові черв’яки, ракоподібні, молюски, а також певні квіткові рослини.

 

Повернімося до термінів і разом повторімо їх.

 

V. Рефлексія уроку

1. Чи дізналися ви щось нове, цікаве з нашого уроку?

2. З яким настроєм ви залишаєте цю аудиторію?

3. Чи потрібні уроки з такою темоюй формою проведення для учнів 11 класу?

 

VІ. Узагальнення знань

Вікторина

1. Розвиток із незаплідненої яйцеклітини… (Партеногенез)

2. Організм, здатний вироблятий жіночі, і чоловічі статеві клітини… (Гермафродит)

3. Чоловіча статева клітина… (Сперматозоїд)

4. Жіноча статева клітина… (Яйцеклітина)

5. Статеві клітини — це… (Гамети)

6. Кон’югаціяй копуляція — форми… (Статевого розмноження)

 

VІІ. Домашнє завдання

1. Вивчити відповідний параграф підручника.

2. Підготувати (за бажанням учнів) повідомлення з тем «Будова сперматозоїда» й «Будова яйцеклітини»у формі презентацій.

 

Література

1. Балан П. Г., Вервес Ю. Г. Біологія.11 клас. —К.:Генеза, 2011.

2. Біологія. — 2010. —№6 (270).

3. Полянський Ю. І., Брогун О. Д., Верзілін М. М.Загальна біологія. —К.:Радянська школа, 1988.

4. Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины. — М.:Просвещение, 1988.

5. Сало Т. О., Попович В. П. Біологіяв таблицях. — Х.:Країна мрій, 2006.

Dounload PDF

Відгуки читачів