Залишилося не так багато часу!

Передплату можна оформити до 5 червня!

 

Оформити передплату

Перші уроки в другому класі

І. В. Табарчук, м. Харків

 

Продовження. Початок у № 8 (56).

 

Цілі:

- навчальна: формування знань про різні режими введення літер; формування уявлень учнів про ергономічне розташування пальців на клавіатурі, про особливості введення спеціальних знаків та символів; формування вмінь набирати текст, який містить великі літери та спеціальні знаки;

- розвивальна: розвиток наочного та практичного мислення; розвиток механічної та зорової пам’яті, уяви;

- виховна: виховування уважності під час виконання завдань на комп’ютері; виховування працьовитості; вміння планувати власні дії; виховування інформаційної культури.


Dounload PDF

Відгуки читачів