Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Мовознавчий турнір. 6 клас

Т. П. Лукавенко, учитель української мови та літератури ЗОШ I−III ст. № 80, м. Харків


Мета: узагальнити й систематизувати мовні знання, розвивати увагу, мовленнєву діяльність, логічне мислення, творчі здібності; виховувати повагу до мови.

 

Перебіг уроку-турніру

 

І. Аукціон знань.

Семеро учнів, які першими дали правильну відповідь, переходять до II туру.

 

Питання до аукціону

 • Відгадати, про яку частину писав російський лінгвіст Олександр Реформатський: «Вони, як запасні гравці на футбольному полі чи «дублери» в театрі, виходять на поле, коли вимушено «звільняють» гру повнозначні слова». (Займенник)
 • Мати одержала листа від улюбленого сина. Скільки синів у матері? (Кілька, бо слово улюблений слід ужити, якщо у жінки не один син, і вона одержала листа від того з них, якого любить дужче за інших).
 • Яке слово з 11 букв люди пишуть неправильно? (Неправильно)
 • Як правильно сказати: «Не бачу білий жовток», чи «Не бачу білого жовтка»? (Жовток не буває білим)
 • Назвати найпасивнішу, тобто найрідше вживану букву в українському алфавіті. (Буква д. Звук, що позначається цією буквою зустрічається тільки в запозичених словах)
 • Скільки слів у сучасній українській мові? (Одинадцятитомний «Словник української мови» (найбільше на сьогодні лексикографічне видання), фіксує 135 тис. слів. Половина з них припадає на іменник.)

 

ІІ. «Тема»

Учні по черзі обирають тему і дають відповіді. Якщо дитина дала неправильну відповідь, то далі в цьому конкурсі вона участі не бере. За всі правильні відповіді їй дають бонус (10 балів). І тільки в темі «Сюрприз» учень дає відповіді на всі питання, але не має бонусу.

 

Питання за темами

Синтаксис і пунктуація

1. Що становить собою граматичну основу речення? (Підмет і присудок)

2. Назвіть другорядні члени речення. (Додаток, означення, обставина)

3. Як називаються речення за метою висловлювання? (Розповідні, питальні, спонукальні)

4. Як називаються речення, у яких є тільки головні члени речення? (Непоширені)

5. Із яких слів складається словосполучення? (Нерівноправних; одне головне, а друге залежне)

6. Як називаються слова, які в реченні відповідають на одне і те ж питання і належать до одного і того самого слова? (Однорідними)

7. Яке речення називається складним? (У якому дві або більше граматичних основ)

 

Лексика

1. Що значить лексичне значення слова? (Увесь зміст слова)

2. Як називається слово, що має одне значення? (Однозначним)

3. Слова можна вживати в прямому значенні, а можна... (в переносному)

4. Слова, однакові за звучанням, але різні лексичним значенням, називаються... (омонімами)

5. Що таке антоніми? (Слова протилежного значення)

6. Чи належать до омонімів однозвучні слова — різні частини мови? (Ні)

7. Як перекласти з грецької «однойменний»? (Синонім)

 

Морфологія

1. Частини мови бувають самостійними і... (службовими)

2. Ця частина мови дає назву всьому, що нас оточує. (Іменник)

3. Цю частину мови зазвичай використовують у загадках, адже вона характеризує предмет, не називаючи його. Використання цієї частини мови у мовленні робить його образним, емоційним. (Прикметник)

4. Яка частина мови приводить у рух все, що нас оточує? (Дієслово)

5. Яка частина мови з успіхом замінює іменники, прикметники, числівники? (Займенник)

6. Сполучник — це самостійна чи службова частина мови? (Службова)

7. З яких двох коренів грецьких слів походить термін «морфологія»? (Morpho («морфо») — вид, форма і logos («логос») — слово, вчення)

 

Орфографія

1. Назвіть слова з префіксом прі. (Прірва, прірвистий, прізвище, прізвисько)

2. У яких словах не відбувається спрощення? (Кістлявий, хвастливий, шістнадцять, зап’ястний, пестливий, Хворостняк)

3. У якому дієслові пишеться дві букви л? (Ллє)

4. Перед якими буквами пишеться префікс с? (К, п, т, ф, х)

5. Після яких букв не пишеться м’який знак? (Б, п, в, м, ф,ж, ч, ш, щ, р)

6. Перед якими буквами пишеться апостроф? (Я, ю, є, ї)

7. Які префікси пишуться з буквою з? (Роз-, без-)

 

Будова слова

1. Як називається частина слова, що змінюється? (Закінчення)

2. Для чого служить закінчення? (Для зв’язку слів у реченні)

3. Як називається спільна звукова частина споріднених слів? (Корінь)

4. За допомогою чого утворюються нові слова? (Суфіксів префіксів)

5. Сонце, сонцю, сонця — це спільнокореневі слова, чи щось інше. Якщо інше, то що саме?

6. Як називається частина слова без закінчення? (Основа)

7. Що містить у собі основа? (Лексичне значення)

 

Фонетика й орфоепія

1. За чим розміщені слова в словниках і енциклопедіях? (За алфавітом)

2. Скільки у слові складів? (Стільки, скільки голосних звуків)

3. Як називаються склади, що закінчуються на голосний? (Відкритими)

4. Посилення голосу на одному із складів слова називається... (наголосом).

5. Чи завжди буквосполучення дж, дз позначає один звук? Якщо ні, то коли два? (Ні. Д — закінчується префікс, з, ж — починається корінь)

6. Які два знаки, крім букв, вживаються в українській мові? (Апостроф і дефіс)

7. Яке буквосполучення не може стояти на початку слова або складу? (Ьо)

 

ІІІ. Конкурс «Сюрприз»

 

Запитання-жарти.

1. Які ключі до неба добирають? (Журавлині)

2. У якому слові сорок голосних? (Сорок-а)

3. З якого крана не набереш води? (З підйомного)

4. Який займенник складається з двох звуків, але однієї букви? (Я)

5. Назвіть слово, у якому сім займенників. (Сім’я)

6. На яке запитання не можна відповісти «Так»? (Ти спиш?)

7. На яке запитання не можна відповісти «Ні»? (Ти мене чуєш?)

 

ІV. Конкурс «Оратор»

Дано 30 с на обмірковування і 30 с на висловлення своєї думки.

— К. Паустовський говорив: «Людина, яка байдужа до рідної мови — дикун».

Як ви ставитесь до цієї думки? (Оцінки від 1 до 4 виставляють самі учасники)

— А ми з вами переходимо до практикуму. І завдання буде таке: відредагувати речення. (Відповіді дають на аркушах)

— Скажіть, скільки зараз годин. (Скажіть, будь ласка, котра зараз година.)

— Ви сходите на слідучій зупинці? (Ви виходите на наступній зупинці?)

(Оцінки від 1 до 4 виставляє хтось із запрошених вчителів української мови)

 

V.  Конкурс «Канікули»

— Я пропоную вам історію походження слова, а ваше завдання дізнатись, про яке саме йдеться мова. На обмірковування 30 с. Правильна відповідь — 1 бал.

 

1. Це слово запозичене з латинської мови і означає «собачка». Цим словом стародавні римляни називали Сіріус — найяскравішу зорю в сузір’ї Пса. Люди помітили, що з’являється вона на небі у період з 22 липня по 23 серпня. Саме у цей час у Римі починалася найбільша спека («собачі дні»). Тому римський сенат робив перерву у своїх засіданнях. Пізніше почали робити перерву в заняттях навчальні заклади. (Канікули)

 

2. Перші відомості про цю модель трапляються у творах письменників Давньої Греції. Згадують прізвище Кратеса, який виготовив цю модель понад дві тисячі років тому. Однак ніяких зображень її не збереглося. Перша модель, яка дійшла до нас (так зване «земне яблуко»), виготовив німецький географ Мартин Бехайм (1492 рік). На ній не зображено Америки. Справа в тому, що на той час її ще просто не відкрили.

 

Колись давно мореплавці брали цю модель із собою у далеке плавання. Моделі-«моряки» всього надивилися на своєму довгому шляху. Були і так звані моделі-«чепурухи». Їхнє життя проходило у розкішних королівських палацах, часто прикрашали їх золотом-сріблом.

 

На сьогодні теж існує чимало видів моделей: одні з них зображають країни світу, інші — гори, долини, виготовлені моделі Місяця, Марса та інших планет. (Глобус)

 

3. У перекладі з латинської мови воно означало «білий». На столах з побіленою поверхнею стародавні римляни писали різні повідомлення. Стояли ці білі столи на великих площах, де було особливо багатолюдно. Така свого роду дошка оголошень називалася «альбум».

 

В Англії в середні віки слово album означало журнал або список, і ця назва була пов’язана з білим кольором сторінок.

 

Тепер це слово не завжди асоціюється з білим папером, адже сторінки в ньому не обов’язково білі: вони можуть мати будь-який інший колір. (Альбом)

 

— Ось і дійшли ми з вами до передостаннього конкурсу. Хто з вас гратиме в фіналі, як раз і вирішить це змагання. Ви разом зі своїми друзями повинні будете відгадати 10 картинок за 1 хв.

 

До фіналу виходять 2 учні, які набрали найбільшу кількість балів протягом цієї гри.

 

Додаткове завдання на випадок, якщо у кількох учасників однакова кількість балів: учитель показує портрет будь-якого письменника, хто перший відповість, той і виходить до фіналу.

 

VІ. Фінальна гра

 

— Коли хочеш ти читати, То мене повинен знати. А коли мене не знаєш,

То нічого не вгадаєш.

(Буква)

 

— Ми, звичайно, не хитруєм:

Нас і бачать, нас і чують —

Це зовсім не дивина.

Як же наші імена?

(Букви і звуки)

 

— Це усі повинні знати:

Нас не можна роз’єднати.

Відрізняємось ми чим?

Літер дві, а звук — один.

(Дж, дз)

 

— У вимові завжди чисті

Звуки ми ще й голосисті.

Небагато нас, а все ж

Без нас слова не складеш.

(Голосні звуки)

 

— Наче лицарі казкові,

Вірно служать рідній мові.

Так слова єднати вміють,

Що усі їх розуміють.

(Відмінки)

 

— Якщо в слові неодмінно

Є його частина змінна,

То є й та, що не зникає.

Як її ми називаєм?

(Основа слова)

 

— Нас слова міняють часто,

І, звичайно, це — на щастя,

Бо якби ми не мінялись,

То слова б не поєднались.

(Закінчення)

 

— Ми віддавна і віками

Чесно дружимо з майстрами,

Які вміють нас так вжити,

Щоб нові слова створити.

(Суфікси і префікси)

 

— Маленька, менша від мачини,

Ні з ким не стану на борню.

А як читаєш, коли треба.

Й людини мову зупиню.

Що це таке?

(Крапка)

— Злита з хвостиком ця крапка,

Невелика, власне, лапка.

Робить паузу, всім знайома.

Як же зветься вона?

(Кома)

 

— Що за знак стрункий, мов спис?

Він над крапкою завис.

Спонука до поклику.

Хто ж бо він?

(Знак оклику)

 

Підбиття підсумків.

Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Надія

  10 квітня 2018

  Дякую!!!