Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Ринок землі. Земельна рента

Ж. І. Лазорик, Житомирська обл.


Мета:

 

 

 

 • сформувати в учнів знання про ринковий принцип формування доходу від використання ресурсу земля
 •  

   

   

   

 • рентуякдохідвласника, видиренти, механізмформування ренти;
 •  

   

   

   

 • сформуватипервинніпрактичнівміннязрозв’язування задач;
 •  

   

   

   

 • розвиватилогічнейекономічнемислення;
 •  

   

   

   

 • сприятирозвиткуінтересуучнівдоекономікияк науки.
 •  

   

   

  Обладнання: підручники, таблиці.
   
  Тип уроку: комбінований урок.
   
  Структура уроку
   
  I. Організаційний момент
  II. А ктуалізація опорних знань
  III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності
  IV. В ивчення нового матеріалу
  V. Закріплення нових знань і вмінь
  VI. Підсумок уроку
  VII. Д омашнє завдання
   
  Хід уроку
   
  I. Організаційний момент
   
  II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
   
  Економічний диктант
  1. Наука, яка розв’язує проблему про те, як за обмежених ресурсів задовольнити свої необмежені бажання або потреби. (Економіка)
  2. Назвати основні економічні суб’єкти економічного кругообігу. (Домашні господарства, підприємства, держава)
  3. Сума коштів, отриманих економічними суб’єктами за повний проміжок часу внаслідок використання ресурсів, якими вони володіють. (Доходи)
  4. Фінансово-кредитні установи, які обслуговують рух капіталів і грошей. (Банки)
  5. Зобразити криву пропозиції.
  6. Зобразити криву попиту.
  7. Банківські операції, спрямовані на залучення коштів. (Пасивні)
  8. Штатний працівник біржі, діяльність якого полягає в обслуговуванні членів і гостей біржі, тобто в оформленні угод між продавцями і покупцями цінних паперів. (Маклер)
  9. В инагорода за людську працю, виконану в певний період. (Заробітна плата)
  10. Дохід, отриманий від коштів вкладених до банку. (Відсоток)
   
  III. Мотива ція навчал ьної та пізнавал ьної діяльності
   
  У процесі господарювання економічних суб’єктів підприємств і домашніх господарств кожен з них прагне отримати винагороду (прибуток) за продані або здані в оренду ресурси, якими вони володіють. Конкретний ресурс приносить конкретний вид доходу. Наймана праця робітників приносить заробітну плату, капітал (інвестиційні ресурси) створює відсоток, земля — ренту, а підприємницькі здібності — підприємницький дохід (прибуток).
   
  IV. Вивчення нового матеріалу
   
  1. Економічні процеси на ринку землі
  Розгляньмо, які економічні процеси відбуваються на ринку землі. Однією з найважливіших характеристик землі є її обмеженість. Площу земельних ресурсів на нашій планеті збільшити практично неможливо. Отже, пропозиція їх залишається незмінною навіть за умови зростання на неї ціни. Це визначає криву пропозиції землі як абсолютно нееластичну. Чинниками, які впливають на пропозицію землі, є родючість і місце розташування. Оскільки пропозиція землі є абсолютно нееластичною, то на встановлення рівноваги на ринку землі впливає лише попит на неї.
   
  Попит на землю неоднорідний. Він поєднує попит на землю з метою виробництва сільськогосподарської продукції (сільськогосподарський попит) і несільськогосподарський попит, який виникає з метою видобутку корисних копалин, спорудження промислових об’єктів, магістралей, житлової забудови тощо.
   
  Ціною рівноваги попиту і пропозиції землі та доходом є рента. Розгляньмо це на малюнку.
   
  Рента — плата за використання ресурсу, пропозиція якого жорстко обмежена (найчастіше землі).
   
  R — земельна рента; позначення ренти, економічний символ.
   
  2. Види ренти
  Обмеженість і невідтворюваність землі породжує виникнення двох видів монополії на землю: монополії на землю як на об’єкт господарювання та монополії на землю як на об’єкт власності. Що є основою існування трьох видів ренти: диференційної, абсолютної та монопольної.
   
  Монополія на землю як на об’єкт господарювання полягає в тому, що кожна земельна ділянка перебуває в монопольному розпорядженні певного підприємця та не дає можливості господарського використання іншим економічним суб’єктам. Це є причиною утворення диференційної земельної ренти. Розрізняють диференційну земельну ренту I і диференційну земельну ренту II.
   
  Диференційна рента I — дохід, який отримують власники найкращих і посередніх земель унаслідок відмінностей у родючості та розташуванні земельних ділянок.
   
  Диференційна рента II — дохід, який виникає внаслідок штучного підвищення родючості землі за рахунок додаткових вкладень капіталу (внесення добрив, використання прогресивних технологій тощо).
   
  Монополія на землю як на об’єкт власності заважає вільному переливанню капіталу з промисловості в сільське господарство й не дає можливості сільському господарству брати участь у вирівнювання індивідуальних норм прибутку в середню. Сільськогосподарська продукція продається за ціною, яка містить надлишок над середнім прибутком, що дає можливість землевласникам отримувати його у формі абсолютної ренти.
   
  Абсолютна рента — надлишок суспільної вартості сільськогосподарської продукції над ціною виробництва (витрати виробництва плюс середній прибуток), що створюється в сільському господарстві незалежно від якості оброблюваних земельних ділянок.
   
  Існує ще один вид ренти — монопольна рента. Монопольна рента — дохід, який утворюється на землях особливої якості або в особливих кліматичних умовах. Унікальність продукції (наприклад, особливі сорти рослин), обмеженість виробництва певними землями або певними природно-кліматичними умовами дає можливість реалізувати продукцію цих земель за монопольно високими цінами, які є джерелом монопольної ренти власників особливих земельних ділянок.
  (Робота з таблицею 1.)
   
   
  Таблиця 1
  Ділянки
  землі
  Витрати
  виробництва
  Вироблено
  продукції
  (овочів, ц)
  Ціна
  за
  одиницю
  Виручка від
  реалізації
  товару
  Рента
  Краща 500 80 10 800 200
  Середня 500 70 10 700 100
  Гірша 500 60 10 600
   
  Підприємці обробляють орендовану землю і вирощують на ній овочі. Зрозуміло, що з найкращої за якістю земельної ділянки буде одержано більший врожай, ніж із середньої чи гіршої. Витрати на вирощування овочів можуть бути однаковими. Оскільки на овочевому ринку овочі певного виду продаються за приблизно однаковою ціною, то з середньої та найкращої ділянки можна мати більшу виручку, ніж із гіршої ділянки. Різниця між цими доходами і складатиме ренту, яка пов’язана з якістю землі. Механізм її формування представлений у таблиці.
   
  3. Розрахунок ренти
   
  Ринкові відносини дають можливість не лише здавати землю в оренду, а й продавати її. На відміну від інших благ, земля — особливий об’єкт купівлі-продажу, за своїм походженням вона є природним фактором виробництва, а не продуктом людської праці. А тому ціна цього товару базується не на вартості, а на доході, який земля дає своєму власникові, — ренті. Ціна землі прямо залежить від величини ренти й обернено — від позичкового відсотка. Власник землі згодний  родати землю за таку суму, яка за умови покладення до банку принесла б йому річний дохід у вигляді відсотка, не нижчого за той, який він отримував би у вигляді ренти. Інакше йому вигідніше віддавати землю в оренду й одержувати рентну плату. На підставі цього розраховують ціну землі, тобто капіталізована земельна рента. Формула її така:
  
   Ціна землі = (Рента/Відсоток за банківськими вкладами) * 100 %
   
  або
  Р = (R/i)*100 %
   
  Отже, ціна землі залежить від норми відсотка, який надає банк своїм вкладникам.
   
  Задача
  Власник земельної ділянки здав її в безстрокову оренду зі щорічною рентою 8000 грн. Відсоткова ставка — 10 %.
   
  Визначте ціну землі.
   
  Розв’язання
  R = 800 грн; i = 10 %
   
  Р = (R/i) * 100 %; (8000/10) * 100 = 80 000 грн.
   
   
  Отже, ціна землі становить 80 000 грн.
   
  Економічна гра «Розпродаж землі»
  Учні об’єднуються в групи і купують ділянку землі. Потрібно порахувати, який прибуток можна отримати від використання цієї землі й у яких цілях (7 хв).
   
  VI. Підсумок уроку
  Заключне слово вчителя
  • Основними формами доходів у ринковій економіці є рента, зарплата і прибуток.
  • Рента — плата за користування землею або іншими природними ресурсами.
  • Види ренти: диференційна, абсолютна, монопольна.
   
  Dounload PDF

  Відгуки читачів