Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Будова речовини. 7 клас

І. Л. Каулавічуте, ЗОШ № 108, м. Донецьк


Цілі: сприяти формуванню зацікавленості предметом, заохочувати до самостійної навчальної діяльності, виховувати відповідальність, розвивати вміння працювати в групах.

 

Тип уроку:узагальнення та систематизації знань

 

Форма проведення:гра-змагання.

 

Правила гри

 

У грі беруть участь 2 команди.

І гейм. За 2–3 хв кожна команда має дати найбільшу кількість правильних відповідей. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

 

ІІ–ІІІ гейми. Ведучий пропонує командам по черзі діставати фішки з діжки, номер на фішці відповідає номеру запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 3 бали, за неповну відповідь — 1–2 бали. Якщо перша команда не може відповісти на запитання, це робить друга.

 

IVгейм. Команди розв’язують задачі, правильність яких оцінює вчитель, максимальна кількість балів — 3.

 

V гейм. Відгадати за описом явище, властивість або речовину (2бали).

 

VI гейм. Умови такі самі, як у першому геймі, але час скорочується до1 хвилини.

Щоб визначити, хто починає першим, командам пропонується заповнити таблицю.

  • У якому стані перебувають за кімнатної температури такі речовини: вода, цукор, повітря, олово, крига, кисень, ртуть, алюміній, молоко, азот.

Твердий

Рідкий

Газоподібний

 

 

 

 

І гейм

Запитання для першої команди

1. Усі тіла складаються з...  (Молекул чи атомів.)

2. З чого складається молекула води? (З двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.)

3. Яким приладом вимірюють масу? (Терезами.)

4. Як називаються тіла, які після припинення зовнішньої дії зберігають змінену форму? (Пластичні.)

5. Як рухаються молекули у твердих тілах? (Коливаються навколо певних положень рівноваги.)

6. Назвіть властивості газів. (Не зберігають ні форми, ні об’єму, легко стискаються.)

7. Які сили існують між молекулами? (Сили взаємодії — притягання й відштовхування.)

8. Де найшвидше відбувається дифузія? (У газах.)

9. Як називається перехід речовини з твердого стану в рідкий? (Плавлення.)

10. Чи змінюються розміри тіла за його нагрівання? (Вони збільшуються.)

 

Запитання для другої команди

1. Молекула — це… (найменша складова речовини, яка зберігає її властивості.)

2. З чого складається молекула вуглекислого газу? (З двох атомів Оксигену та одного атома Карбону.)

3. Що вимірюють мензуркою? (Об’єм рідини або твердого тіла.)

4. Як називаються тіла, які після припинення зовнішньої дії відновлюють свою форму чи об’єм? (Пружні.)

5. Як рухаються молекули в рідинах? (Більшість коливається, найбільш «швидкі» можуть переміщатися на нове місце.)

6. Які властивості мають тверді тіла? (Зберігають форму та об’єм.)

7. Що створює тиск газів? (Удари молекул.)

8. Унаслідок чого здійснюється дифузія? (Унаслідок хаотичного безперервного руху частинок.)

9. Види твердих тіл. (Кристалічні та аморфні.)

10. З чого складається атом? (З ядра та електронів.)

 

ІІ гейм

1. Чому зменшується довжина рейки за охолодження? (Зменшуються проміжки між молекулами.)

2. Чому взуття, змащене жиром, не промокає? (Вода не змочує жирні поверхні.)

3. Чому засохлу гілку легше зламати, ніж зелену? (У першій є  меншою взаємодія між молекулами.)

4. У чому швидше розчиниться цукор — у холодній чи в гарячій воді? Чому? (У гарячій, бо в ній швидше рухаються молекули.)

5. Чому яблука в компоті спочатку спливають, а потім тонуть? (Змінюється їхня густина.)

6. Чи однакові молекули води в гарячому чаї та в холодній газованій мінералці? (Так.)

 

ІІІ гейм. Експериментальний

Командам пропонують завдання на картках та прилади, з яких їм треба вибрати потрібні. Учні виконують завдання, відповідь записують і віддають журі.

1. Визначити густину твердого тіла правильної форми. Що для цього потрібно і як це зробити? (Потрібні терези та лінійка. За допомогою терезів вимірюють масу тіла, а за допомогою лінійки — розміри. Визначають об’єм за формулою , густину розраховують за формулою .)

2. Визначити густину твердого тіла неправильної форми. Що для цього потрібно і як це зробити? (Потрібні терези та мензурка. За допомогою терезів визначають масу тіла, а за допомогою мензурки  —  об’єм. Густину розраховують за формулою .)

 

IV гейм. Теоретичний

Командам пропонують для розв’язання задачі:

1. Маса криги — 4050 кг, її об’єм — . Чи є в цій кризі порожнеча? (Ні.)

2. Маса сталевої деталі — 4 кг, об’єм — . Цільна ця деталь чи ні? (Є порожнечі.)

 

V гейм. «Темна конячка»

1. Якщо розколоти це тіло, його злам буде гладеньким. За нагрівання воно поступово розм’якшується, починає розтікатися, доки не стане по-справжньому рідким. Не має певної температури плавлення. Що це за тіло? (Аморфне тіло.)

2. Про цю речовину відомо, що вона зберігає об’єм та не зберігає форми. Що це? (Рідина.)

 

VI гейм. «Гонка за лідером»

1. Чи можна заповнити посудину газом на 80 %? (Ні.)

2. Чи можна отримати рідкий азот? (Так.)

3. Чому легко перегортати сторінки книжки мокрими пальцями? (Завдяки взаємодії між молекулами.)

4. Чому в мороз під ногами скрипить сніг? (Руйнуються кристали криги.)

5. Чому зламаний олівець неможливо з’єднати так, щоб він знову став цілим? (Недостатня відстань між молекулами для прояви сили протягування між ними.)

6. Чи можна отримати ртуть у газоподібному стані? (Так.)

7. Чим пояснюється мала стисливість рідин? (Малою відстанню між молекулами.)

8. Для чого потрібен ареометр? (Для вимірювання густини рідин.)

9. Яка рідина має найбільшу густину? (Ртуть.)

10. Чи змінюється діаметр залізного дроту за нагрівання? (Так, збільшується.)

11. За яких умов відбувається дифузія у твердих тілах? (За підвищення температури.)

12. Вода випарувалася. Чи змінилися при цьому її молекули? (Ні.)

13. На якому явищі заснована дія спиртового чи ртутного термометра? (На залежності розмірів тіл від температури.)

14. Молекули речовини притягуються між собою. Чому вони не злипаються? (Між ними за зменшення відстані починають діяти сили відштовхування.)

 

Підсумки гри.

Dounload PDF

Відгуки читачів