Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання відео на уроках німецької мови

Криклива О. М., гiмназiя № 23, м. Харків


«Скажи мені – я забуду. Покажи мені – я запам’ятаю. Зацікав мене – я зрозумію.» (Корнелюк С.А.)

 

Відео – це відносно молода технологія. Ефективність використання відео та його незамінність для створення позитивного мовного середовища на уроках, а також, враховуючи той факт, що  відеофільми у декілька разів підвищують мотивацію учнів, ніж класичні методи навчання. Доцільність використання відео в учбовому процесі пояснюється:

 1. доступністю відеоматеріалів, які можуть бути записані з різних джерел;
 2. наявністю певного досвіду користування відеотехнікою та відео продукцією;
 3. можливістю більш активної творчої діяльності вчителя.

 

Презентація учбового матеріалу за допомогою відео характеризується певними особливостями. До таких особливостей відносяться наступні:

 1. інформація передається засобами мистецтва, що обумовлює наявність моделі введення матеріалу. Основною характеристикою цієї моделі є наявність сюжету та композиції. Даний факт підкреслює поєднання образної моделі до мистецтва з одного боку, а з іншого – відмінність такої моделі від традиційних методів навчання іноземним мовам. Використання відео на уроці сприяє виникненню «ефекту співучасті та співчуття з героями», що в свою чергу утворює умови реальної мотивованої комунікації;
 2. інформація подається динамічно, що посилює результативний аспект навчання, збільшує щільність спілкування на заняттях. Динамічність та емоційність введення матеріалу сприяє запам’ятовуванню інформації, збільшує вірогідність сприйняття і використання даного змісту в майбутньому;
 3. використання аутентичних відеоматеріалів.

З метою найбільш ефективного використання відео в процесі навчання іноземним мовам необхідно з’ясувати переваги даного засобу навчання та його обмеження в ряду інших технічних засобів навчання.

 

Дейв Уиллис (WillisD.) виділяє наступні позитивні характеристики використання відео в процесі навчання: відео надає можливість використання різних режимів роботи, наприклад, робота зі стоп-кадром, робота з відео доріжкою (при вимкненій аудіодорожці) і т.д; відеоматеріали легко використовувати для різних видів роботи: індивідуальної, парної, групової, колективної.

 

Маргарет Аллан (AllanM.) додає до вищезазначених ще одну позитивну якість: відеоапаратура дозволяє розділити цілий фільм на потрібну кількість фрагментів в залежності від мети, індивідуальних потреб та особливостей учнів і надалі працювати з кожним фрагментом окремо.

 

Методика використання відеоматеріалів містить три етапи: перед початком перегляду фільму, підчас перегляду фільму, після перегляду фільму. Кожен з цих етапів передбачає виконання спеціальних завдань, які потребують концентрації та уваги. Під час вибору матеріалу відеофільмів необхідно враховувати склад учнів, їх вік, інтереси, рівень знань. Вчителі іноземної мови, які прагнуть використовувати відеоматеріал на уроках мають звернути увагу на певні умови:

- з якою метою використовується матеріал – для загального або детального розуміння;

- яку функціональну мету виконує фільм на уроці – для розвитку усної комунікації або створення письмового повідомлення, отримання країнознавчої інформації тощо;

- чи відповідає обраний матеріал навчальній програмі, рівню мовленнєвої складності;

- які форми роботи використовувати на уроці (індивідуальні, групові, парні).

 

Види і методи роботи з різноманітними фільмами докладно описані в книзі Марії-Луїзи Бранді «Відео на уроках німецької мови». Типологія вправ розроблена за трьома етапами:

 

Перед початком перегляду фільму – спирається на життєвий досвід учнів

 • за допомогою музики;
 • через асоціограму;
 • за допомогою зорового матеріалу (малюнки, фотографії тощо);
 • за допомогою письмових та текстових завдань;
 • на основі назви фільму передбачити його зміст;
 • дискусія: що очікують учні від відеоматеріалу.

підчас перегляду

 • завдання пов’язані з відеоінформацією;
 • пов’язані з мовною інформацією;
 • пов’язані з сюжетом та героями фільму.

після перегляду

 • заповнити інформаційну таблицю;
 • описати головних героїв;
 • зробити переказ сюжету, спираючись на записи;
 • виділити з сюжету певну сцену і детальної її описати;
 • переказати зміст сюжету (фрагменту) у формі інтерв’ю або рольової гри;
 • виділити головну проблему фільму і порівняти її з власною життєвою ситуацією.

інші можливості

 • знайти в інтернеті додаткового матеріалу за темою;
 • розробити рекламу для продукту, який представлено сюжеті;
 • обробити додатковий матеріал і представити його у вигляді докладу;
 • організувати проект;
 • скласти інтерв’ю.

 

Відеозапис ні в якому разі на замінює вчителя, а лише розширює його можливості для створення оптимальних умов для кращого засвоєння іноземної мови. Скільки ж часу слід приділяти перегляду відео на уроці? Це залежить від мети використання відео. Не слід забувати, що перегляд відеофільму не є самоціллю, а лише одне з ефективних засобів спілкування для практичному оволодіння іноземній мові.

 

Якщо говорити про загальні тенденції, то в сучасній методиці викладання іноземних мов спостерігається тенденція скорочення часу перегляду відеозапису з 30 хвилин до уривків тривалістю 3-5 хвилин, які забезпечують достатній матеріал для адекватного розуміння та використання в мовленні, стимулюючи висловлювання учнів з опорою на запропоновану у відеозапису ситуацію.

 

Скільки разів переглядати відеозапис? На початковому етапі завдання може виконуватися після 2-3 переглядів. Але кожен перегляд має бути цілеспрямованим. Такий підхід потребує від вчителя як певних навичок роботи з відеофільмами, так і наявності методичних розробок, роздаткового матеріалу. Перегляд відео не має базуватися лише на тому, що відеозапис зроблено  іноземною мовою.

 

Перегляд відеозапису на уроці відрізняється від домашнього перегляду телепрограм – це активний процес. Організатором  та ініціатором його виступає вчитель.

 

Я пропонуємо кілька варіантів використання відео на уроках німецької мови.

 

Відеофільми є прекрасною основою для навчання говорінню. Отримана  інформація ситуативна, мальовнича, емоційна, викликає інтерес учнів і спонукаємо до мовлення як репродуктивного так і творчого характеру. Відео дозволяє використовувати широкий діапазон комунікативних навичок.

 

На початковому етапі навчання іноземній мові відеофільми можуть тривати 3-5 хвилин і необов’язково містити звуковий ряд.

 

Наприклад,  у 5 класі для вивчення теми «Мої літні канікули» або «Моя подорож» можно використовувати мультфільм «Кріт на відпочинку» і запропонувати такі види завдань:

 • подивитися мультфільм і розташувати в правильному порядку малюнки до фільму, скласти історію на основі побаченого, дати поради головним героям (групова форма роботи);
 • скласти діалог між головними героями, використовуючи лексику до цієї теми:  
 • schwimmen, inderSonneliegen, sicherholen, ansMeerfahren  (парна форма роботи).

 

Більшість усних завдань, які спрямовані на навчання говорінню  використовуються для формування письмового мовлення: опис, повідомлення, твір тощо. Учні молодшої та середньої школи виконують письмово різні контрольні завдання, відповідають на запитання, завдяки, яким перевіряється повнота сприйняття і розуміння побаченого. 

 

Звукова інформація, яку учні чують з екрану в супроводі відеоряду, значно покращує умови сприйняття  іноземної мови на слух. Тому відео широко застосовується саме для навчання аудіюванню, одному з найскладніших видів мовленнєвої діяльності.  Труднощів  розуміння можливо уникнути шляхом вибіркового аудіювання окремих фрагментів звукового супроводу. В особливо складних ситуаціях можливе попереднє читання сценарію, діалогів тощо. Використання такого методу виправдано під час перегляду художніх фільмів німецькою мовою.

 

Художній фільм – найбільш складний для сприйняття відеоматеріал. Розширення міжнародних зв’язків та поява на наших ринках німецьких учбово-методичних комплексів, які містять відео фрагменти, фільми, відео уроки, значно розшили можливість використання аудіовізуальної техніки. Вчитель має можливість використовувати розробки зарубіжних колег. Підчас навчання учнів сприйняттю таких фільмів рекомендуєю починати з учбових відеофільмів. Для учнів середньої та старшої школи рекомендую використовувати диск до підручнику «Planet». Його теми зрозумілі та близькі учням: Школа. Хоббі. Спорт. Мій день. Покупки. Допомога вдома. Сюжети створено з гумором і не містять великого об’єму нової лексики. Темп мовлення достатньо повільний. Сюжет триває приблизно 5 хвилин. Крім тренування навичок аудіювання, письма та обговорення фрагментів вони дають можливість побачити на власні очі як живуть підлітки в Німеччині.

Dounload PDF

Відгуки читачів