Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Формування культури проектної діяльності: перешкоди та шляхи їх усунення

О. В. Григоряк, старший викладач кафедри технічних дисциплін БДП У, м. Бердянськ


Проектна діяльність — це особливий вид інтелектуальної діяльності, характерними рисами якої є самостійний пошук необхідної інформації, її творче перетворення на матеріалізований продукт (виріб, сценарій, плакат, реферат, стендову доповідь, мультимедійну презентацію тощо).

 

Актуальність проблеми

Культура проектної діяльність передбачає розвиток особистості та прояв творчості — діяльності, в процесі якої людина самореалізується із використанням особистих можливостей для створення чогось нового, унікального.

Метою творчої проектної діяльності є використання власного досвіду, особистого таланту й уяви для розв’язання проблем, досягнення цілей і реалізації новітніх ідей. Результатом творчого процесу є новий, унікальний продукт, що дозволяє поліпшити життя творця або навколишнє середовище та дає можливості для формування культури суспільства.

Проте у процесі здійснення проектної діяльності виникає низка перешкод, які гальмують пошук нових ідей, ускладнюють пошук рішень, затримують роботу над проектом. Ці труднощі умовно можна розподілити на дві групи: психологічні й організаційні.

 

Метод проектів виник у другій половині XIX ст. у сільськогосподарських школах США. В основі цього методу лежать ідеї Дж. Дьюї, В. X. Кілпатріка, Е. Торндайка й інших американських учених. Цей метод можна охарактеризувати як навчання через дію, коли учня безпосередньо залучають до активного пізнавального процесу: він самостійно формулює проблему, збирає необхідну інформацію, знаходить і порівнює варіанти її розв’язання, робить висновки, аналізує свою діяльність, формує «по цеглинках» щось нове та набуває нового навчального та життєвого досвіду.

 

Група психологічних труднощів

 

Відсутність самоповаги та довіри.Найчастіше виражено нестачею впевненості в собі, віри у власні сили та здібності та самокритики. Проте, може бути виражена самовпевненістю та зарозумілістю. Ці фактори заважають розпочати роботу над розв’язанням проблеми та підвищують ризик завдавання шкоди під час реалізації ідей. Для подолання цієї перешкоди потрібно розвивати впевненість у собі.

 

Страх невизначеності (ригідність).Виражено відсутністю впевненості в правильності власного вибору. Із підпорядкуванням логіці особистість дотримує певну послідовність, перевірені алгоритми та правила. Це обмежує особистість щодо використання нових засобів, які можуть бути більш ефективними та надійними. Для подолання цієї перешкоди потрібно розвивати уяву, гнучкість мислення, дізнаватися про появу нових засобів і застосовувати їх для розв’язання проблем і досягнення цілей.

 

Страх провалу, невдачі.Помилки — це одна з основних перешкод на шляху нових ідей та їх втіленням. Вони є рушійною силою проектної діяльності. Страх провалу та невдач є наслідком браку досвіду та невизначеності. Подолати цю перешкоду допоможе наполегливість і допомога чи консультування досвідченої людини, експерта, який коректно об’єктивно оцінить результати діяльності.

 

Конформізм.Прийняття чужих думок і досвіду без критики та проведення аналізу. Цю властивість особистості характеризує сприйняття довколишнього без оцінювання. Для подолання цієї перешкоди потрібно розвивати критичне мислення, до всього нового слід підходити із запитаннями «навіщо», «чому», «для чого» тощо.

 

Група організаційних труднощів

 

Відсутність пріоритетів (неорганізованість).У процесі творчого мислення генеруємо чималу кількість ідей, які потрібно реалізувати. Наявність занадто великої кількості справ та ідей перешкоджає розумінню, які з них є важливими і їх потрібно розпочати виконувати одразу. Інші є менш важливими, їх треба відкладати на потім, поставити в чергу. Бажання особистості реалізувати прості, менш корисні ідеї, вказують на невміння визначати важливість ідей — їх пріоритети. Для подолання цієї перешкоди потрібно організувати особисті цілі та справи в єдину надійну систему, навчитися пріоритезувати ідеї. Подібна організація щодо звільнення пам’яті та свідомості від постійного, повторюваного обмірковування цих справ, що ускладнює процес генерації нових ідей.

 

Лінь і слабка воля.Вони також заважають розпочати творчий процес і подолати психологічну та фізичну інертність. Для їх подолання необхідно тренувати самодисципліну.

 

Завантаженість свідомості. Після наповнення свідомості всіма можливими знаннями, які зможуть допомогти розв’язати проблему, йому необхідно дати відпочити, розслабитись. Але досить часто цього не відбувається і свідомість починають використовувати для розв’язання інших проблем. Підвищена завантаженість свідомості знижує швидкість генерації ідей. Щоб подолати цю перешкоду, потрібно усвідомлено робити перерви для прискорення творчого процесу.

 

Надлишок інформації.Обмірковування кожного етапу проекту потребує чималої кількості часу і в результаті накопичується значний обсяг інформації. Таку кількість інформації складно засвоїти. Для подолання цієї перешкоди необхідно навчитися працювати з інформацією, систематизувати її, обирати найголовніше.

 

Нетерплячість.Людина хоче знайти розв’язання проблеми негайно. Але для цього потрібен чималий обсяг вихідного матеріалу (знань, ідей) і високий рівень розвитку інтелекту. Але коли людина не знаходить рішення за короткий проміжок часу, вона припиняє займатися цією проблемою і розпочинає виконання іншої, більш легкої. Для подолання цієї перешкоди потрібно тренувати самодисципліну, а особливо наполегливість.

 

Створення й оцінювання одночасно. Творчість — це генерація нових ідей, погляд у майбутнє з урахуванням чималої кількості варіантів розвитку подій. А оцінка — це аналіз і сортування ідей на «погані» та «хороші», «корисні» та «непотрібні». Це два абсолютно різних типи мислення, які не можна використовувати одночасно. Для подолання цієї перешкоди необхідно розмежовувати час на генерацію ідей та об’єктивне їх оцінювання.

 

Синдром експерта. Чимала кількість корисних порад і розкриття секретів успіху спрямовано на економію часу, передбачення помилок і покращення творчого процесу. Проте будь-які поради потребують адаптації відповідно до виду діяльності та напряму проекту. Беззастережне їх дотримання не сприяє бажаним результатам, а іноді призводить до протилежних результатів. Для подолання цієї перешкоди необхідно сконцентруватися на індивідуальності проекту й оптимальних шляхах розв’язання конкретної проблеми.

 

Ознаки проектної діяльності

  1. спрямування на досягнення конкретної мети;
  2. базування на координованому виконанні пов’язаних між собою дій;
  3. обмеження часу виконання, визначення певної дати початку та закінчення;
  4. наявність певного бюджету (фінансового, матеріального тощо);
  5. певною мірою неповторність, унікальність.

 

Подолання перешкод

 

Часткове або повне усунення зазначених перешкод збільшить ефективність та успішність виконання проектів, що у свою чергу покращить процес формування культури проектної діяльності людини. Прискоренню цього процесу сприятиме робота за основними напрямами.

 

Незнання. Звичайні підходи, стандартні рішення, загальновизнані концепції, ускладнюють пошук цікавого розв’язання проблеми. Джерелом свіжих ідей та оригінальних рішень можуть бути діти. Чималу допомогу може надати людина, не знайома зі сферою виконання проекту, саме вона може наштовхнути елементарними питаннями на нові ідеї.

Завдання проектної діяльності:
  • навчання планування;
  • формування навичок роботи з інформацією;
  • розвиток креативності;
  • навчання вміння працювати в команді;
  • формування позитивного відношення до своєї діяльності.
 
Досвід. Він дає знання про те, що буде корисним, що сприятиме успіхові. Досвід у певній сфері дає можливість винайти новий продукт, із модифікуванням старих.
 

Мотивація. Творча мотивація є джерелом ідей для багатьох людей. Вона спонукає особистість витрачати час на те, щоб знайти кращий спосіб дій, обрати ліпший варіант розв’язання проблеми.

 

Гострий погляд.Особистість, яка має творчу діяльність, ґрунтовану на гостроті зору, сама ідей не висуває, проте, вона вміє розпізнати переваги та недоліки нової ідеї на ранніх стадіях проекту.

 

Випадковість, помилка та «божевілля». Історія відкриттів свідчить про те, що низка з них народилися на світ завдяки випадковості, помилково або в результаті «божевільної» ідеї. Випадкові спостереження, помилки, дивні збіги обставин дають можливість висувати провокаційні ідей, які викликають осуд оточення.

 

Звільнення. Звільнення від страхів і самообмежень — важлива частина творчої активності, воно може бути відчутно корисним.

 

Нестандартне мислення. Творчі методи нестандартного мислення можна використовувати цілеспрямовано для зміни сприйняття та генерації нових ідей. Цих методів і прийомів можна навчитися й потім застосовувати під час виконання творчих проектів.

Dounload PDF

Відгуки читачів