Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Фізика й сільське господарство. Програма факультативу. 9 клас (51 год)

О. М. Білориха, Черкаська ЗОШ № 2, Слов’янський р-н, Донецька обл.


Пояснювальна записка

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природничих явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер фізичного знання як теоретичної основи сучасної техніки й виробничих технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу фізики. Програма має на меті ознайомити учнів із професіями агропромислового комплексу та допомогти набути їм професійні звички. Заняття факультативу дають поглиблені знання основ агропромислового виробництва, розвивають творче мислення, готовлять до активного включення у сферу виробництва.

Програма факультативу «Фізика і сільське господарство» розрахована на 51 годину (1,5 години на тиждень) для учнів 9 класу. Глибоке оволодіння матеріалом факультативу передбачає поєднання практичної роботи з вивченням довідкової, наукової літератури підготовку рефератів, обговорення доповідей учнів, проведення екскурсій.

Широкий спектр питань у програмі факультативу стимулюватиме розвиток евристичних, дослідницьких прийомів роботи учнів, формуватиме вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, сприятиме розвитку ініціативи, творчості, культури мислення, забезпечуватиме інтелектуальний розвиток особистості.

 

Тематичне планування факультативу 9 клас

(1,5 години на тиждень, загалом 51 година)

 

І. Вступ (3 год)

1.1. Коротка характеристика сучасного сільськогосподарського виробництва і його масових професій.

1.2. Знайомство учнів із технікою й технологією сільськогосподарського виробництва.

1.3. Людина й сучасне агропромислове виробництво.

 

ІІ. Механіка і сільське господарство (17 год)

2.1. Основи кінематики. Переміщення автомобіля, трактора, комбайна. Переміщення корпусів плугів, дискових ножів у багатокорпусних плугах відносно Землі та один одного.

2.2. Рух по колу. Обертальний рух барабанів, шківів, шестерень. Коробка передач. Розкидачі добрив.

2.3. Основи динаміки. Закони динаміки рух машин. Сила тяги тракторів різних марок. Додавання сил у робочих частинах сільськогосподарських машин. Додавання сил тракторних агрегатів.

2.4. Інерція. Очищення зерна за допомогою зернопульта, обмолочування зерна комбайном.

2.5. Сила тяжіння. Вага. Висівання зерна.

2.6. Деформація. Сила пружності. Обробляння ґрунту, помел зерна.

2.7. Тертя. Сила тертя. Роль тертя в сільськогосподарських машинах. Тертя й опір середовища (опір ґрунту). Підшипники. Робота механізмів зчеплення.

2.8. Сили в природі. Обробляння ґрунту, збирання врожаю. Робота механізмів зчеплення, живлення рослин.

2.9. Тиск. Сила тиску. Тиск різних агрегатів на ґрунт. Обробляння ґрунту.

2.10. Елементи статики. Умови роботи машин на схилах і косогорах. Транспортування соломи, сіна, лісоматеріалу тощо.

2.11. Механічна робота. Потужність. Обчислення роботи трактора, автонавантажувача.

 

Екскурсії

1. Екскурсія в ремонтну майстерню.

2. Екскурсія на дільницю поточного ремонту автотракторних двигунів.

3. Екскурсія для ознайомлення з механізацією підйомно-транспортних робіт на тваринницькій фермі.

4. Екскурсія на зерноочисний пункт.

5. Екскурсія на польовий стан тракторно-польової бригади.

Під час вивчення даного розділу учні знайомляться з професіями механізатора, оператора-наладчика, механіка, водія машин і тракторних причепів, комбайнера, тракториста, сівача, механіка з експлуатації сільськогосподарських машин, агронома, техніка-наладчика, меліоратора.

 

ІІІ. Молекулярна фізика та сільське господарство (14 год)

3.1. Основи МКТ. Будова речовини. Структура ґрунту. Властивості ґрунтів. Електронні мікроскопи.

3.2. Дифузія. Живлення рослин у ґрунті. Протруювання насіння.

3.3. Зв’язок температури тіла зі швидкістю руху його молекул. Вимірювання теплового режиму ґрунту.

3.4. Тиск рідин і газів. Водопостачання тваринницьких приміщень.

3.5. Манометри. Гідравлічний прес. Насоси та гідравлічні пристрої сільськогосподарських машин. Вакуум-насос і вакуум-балон доїльних установок.

3.6. Основи термодинаміки. Принцип дії теплових двигунів. Робота сільськогосподарської техніки: трактори, автомашини, комбайни, розкидачі мінеральних добрив, навантажувачі.

3.7. Два способи зміни внутрішньої енергії: робота й теплопередача. Паропроводи, термореле, кормозапарники. Тепловий режим ґрунту й рослин.

3.8. Вологість повітря. Точка роси. Теплиці, ферми, зерносушильні агрегати.

3.9. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. Прилади й апаратура для вимірювання теплофізичних характеристик ґрунту, рослин.

 

Екскурсії

1. Екскурсія в кормоцех тваринницької ферми для ознайомлення з її водопостачанням і технологією приготування кормів.

2. Екскурсія на холодильну установку й у молокопереробний цех тваринницької ферми.

3. Екскурсія на зерносушильню.

4. Екскурсія на інкубатор птахоферми.

5. Екскурсія на дільницю поточного ремонту гідросистеми.

Під час вивчення цього розділу учні знайомляться з професіями механізатора, агротехніка, лаборанта, ветлікаря, агронома, оператора-наладчика, механіка, водія, автомеханіка, техніка-наладчика, меліоратора.

 

ІV. Електродинаміка та сільське господарство (9 год)

4.1. Електризація тіл. Електричне поле. Запобігання розряду в місцях електризації (бензовози, комбайни, пасові передачі).

4.2. Закони постійного струму. Електрообладнання машин та приміщень, сільськогосподарських пристроїв.

4.3. Робота і потужність струму. Електрокормозапарники. Електросилові установки.

4.4. Електронагрівальні прилади. Обігрівання теплиць. Розрахунок витраченої електроенергії.

4.5. Електромагнітні явища. Електромагнітне реле-регулятор на автомобілях, тракторах, пристроях: сепаратори, насінноочисні машини.

4.6. Електричний струм у різних середовищах. Напівпровідникова техніка: датчики для визначення температури, вологості, регістратори росту рослин, водного обміну в них, холодильні установки.

 

Екскурсії

1. Екскурсія на зварювальну дільницю ремонтної майстерні.

2. Екскурсія на сільську електростанцію, трансформаторну підстанцію, млин.

3. Екскурсія для ознайомлення з автотракторним електрообладнанням.

Під час вивчення цього розділу учні знайомляться з професіями механізатора, електрика, водія машин і тракторних причепів, комбайнера, тракториста, агронома, техніка-наладчика, техніка із захисту рослин, інженера.

 

V. Оптика та сільське господарство (3 год)

5.1. Закони геометричної оптики. Оптичні прилади: фотометри, фітофотометри.

5.2. Види випромінювання. Ультрафіолетові лампи, промислові установки для опромінювання тварин. Люмінесцентні прилади для визначення якості продукції тваринництва.

5.3. Спектральний аналіз і його застосування. Спектроскопи.

Під час вивчення цього розділу учні познайомляться з професіями лаборанта, інженера.

 

VІ. Атомна фізика та сільське господарство (2 год)

6.1. Радіоактивні ізотопи. Радіоактивні міндобрива. Йонізаційні датчики.

6.2. Квантові джерела світла. Лазерна техніка.

Під час вивчення цього розділу учні познайомляться з професіями лаборанта, інженера, агронома із захисту рослин.

 

Підсумкове заняття

Презентація професій агропромислового комплексу.

 

Література

 1. Закон України «Про загальну середню освіту», 1999 р.
 2. Закон України «Про освіту», 1996 р.
 3. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Директор школи. — 2002. — № 1.
 4. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інф. зб. — 2003. — № 24.
 5. Крылов К. Р. Элементы сельскохозяйственной техники в преподавании физики / К. Р. Крылов. — М. : Просвещение, 1964.
 6. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. — 2002. — № 33.
 7. П’яківська Н. А. Профорієнтація учнів під час вивчення фізики в сільській школі / Н. А. П’ятківська. — К. : Радянська школа, 1987.
 8. Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : Наказ МОН України від 20.05.2003 р. № 306 // Освіта України. — 2003. — № 38.
 9. СердинскийВ. Г. Экскурсии по физике в сельской школе/ В. Г. Сердинский. — М. : Просвещение, 1991.
 10. Сычевская З. В. Связь преподавания физики с трудом учащихся/ З. В. Сычевская, А. Г. Бовтрук. — К. : Радянська школа, 1984.
 11. Усова А. В. Связь преподавания физики в школе с сельскохозяйственным производством/ А. В. Усова, Н. С. Антропова. — М. : Просвещение, 1976.
 12. Чеботарёва А. В. Воспитание учащихся и подготовка их к труду при обучении физике/ А. В. Чеботарёва и др. — М. : Просвещение, 1981.
Dounload PDF

Відгуки читачів