Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Методичні рекомендації щодо практичного навчання роботи з мікроскопом та виготовлення мікропрепаратів

В. С. Семікіна,учитель біології вищої категорії ЗОШ смт Луганське, Артемівський р-н, Донецька обл.


Підвищенню якості навчання учнів біології сприяє цілеспрямоване формування у школярів спеціальних навчальних умінь. Серед них особливе місце програмоюз біології відведеновмінню працювати з мікроскопом і виготовляти мікропрепарати.

 

Володіння школярами цими вміннями допомагає їм вивчати такий важливийу пізнавальному сенсі матеріал, як клітинна будова рослинних і тваринних організмів, функції їхніх органів та ін.

Формування в учнів умінь працювати з мікроскопом і готувати мікропрепарати здійснюється,в основному,під час виконання нимилабораторних робіт і передбачає ознайомлення з будовою мікроскопа, виготовлення мікроскопічних препаратів, ознайомлення школярів із будовою клітин на прикладі покривної тканини соковитої луски цибулини.

Досвід роботи показав, що учні успішно оволодівають основними прийомами, якщо навчання відбуваєтьсяу такій послідовності: ознайомлення школярів із правилами користування мікроскопомі лабораторним обладнання, що використовують для виготовлення мікропрепаратів; демонстрація і коментування вчителем прийомів дотримання цих правил;виконання учнями (за завданням учителя)тренувальних вправ, спрямованих на оволодіння кожним прийомом роботи з мікроскопом та обладнанням;виявлення вчителем типових помилок, яких припускаються учні, і їх своєчасне усунення.

Розповім докладніше про те, як я організую роботу школярівз оволодіння вищеназваними навчальними вміннями.

На уроці«Історія відкриття клітини. Збільшувальні прилади. Будовай функції рослинної клітини»на етапі узагальнення й систематизації знань учнів проводжу лабораторні роботиз вивчення будови мікроскопа та правил роботи з ним. Щоби школярі краще запам’ятали й, за необхідності,повторили ці правила, я виписую їх на аркуш ватману; підготувавши таким чином пам’ятку,вивішую їїв класі.

 

Правила роботи з мікроскопом

 

1. Щоби підготувати мікроскоп до роботи, його треба витягнутиз футляру, обережно поставити на стіл на відстані 7–10 см від краю в положенні «штативом від себе».

2. Перед роботою окуляр,об’єктив і дзеркало мікроскопа потрібно обережно протерти спеціальною серветкою.

3. Працюватиз мікроскопом треба спокійно,не роблячи різких рухів.

4. Роздивитись окремі деталі будови світлового мікроскопа: тубус, окуляр,об’єктив, штатив із предметним столикомі дзеркалом,макро-та мікрогвинти, діафрагму.

5. Підготувати мікроскоп до роботи та визначити кратність збільшення об’єкта дослідження.

6. Дивитися в окуляр треба лівим оком,при цьому не закриваючи праве.

7. За яскравого сонячного світла мікропрепарат освітлюють, користуючись плоскою поверхнею дзеркала, а за слабкого освітлення — увігнутою його стороною.

8. Регулювати мікрогвинтом чіткість зображенняу напрямку «від себе».

9. Опускати тубус мікроскопа треба обережно, не торкаючись об’єктивом мікропрепарату.

10. Закінчивши роботу з мікроскопом,треба протерти штатив і тубус серветкою та прибрати мікроскопу футляр.

 

Потім я показую учням, як треба виконувати кожен пункт із наведених вище правил. Ставлю мікроскоп на демонстраційний столик і коментую кожнеправило, звертаю увагу школярів на ті наслідки, до яких може привести недотримання цих правил. Наприклад, у разі невиконання правила, наведеного в пункті 1,мікроскоп легко можна зачепити і скинути на підлогу. Якщо ж поставити мікроскоп на відстань більшу, ніж передбачено правилом,учню треба вставати,щоби подивитися в мікроскоп. Якщо не дотримуватися пункту 6 правил, станеться таке: якщо в окуляр мікроскопа дивитися правим оком,то буде незручно замальовувати мікропрепарату зошиті, адже, аби подивитися в зошит, доведеться відірватися від окулярай повернути голову направо,а щоби знову подивитися в мікроскоп — то наліво. Ці рухи доведеться повторювати багаторазово протягомусієї роботи, а це нераціонально.

Досвід показує, що докладне пояснення вчителем правил користуваннямікроскопом і демонстрація відповідних прийомів допомагають школярамосмислити ці правила і запам’ятати їх. У свою чергу, демонстрація і пояснення вчителем можливих типових помилок під час користуваннямікроскопом дозволяють учням запам’ятати нераціональніприйоми роботи з ним.

 

Робота з препаратами

 

Важливим етапому навчанні школярів роботи з мікроскопомє розгляд готового препарату. Враховуючи це, я після вивченняматеріалу про будову мікроскопа та правил роботи з ним проводжу бесіду, під час якої пропоную учням виконати деякі практичні вправи. Так, пояснююучням правила настройки чіткості зображення, пропоную їм розглянутипрепарат (на предметних столиках усіх мікроскопів я заздалегідь закріплююпостійні мікропрепарати шкірки цибулі) і, повільно повертаючи мікрогвинт на два оберти спочатку в напрямку «до себе»,а потім «від себе», з’ясовуюв яких напрямках при цьому рухається тубус мікроскопа, як це позначаєтьсяна чіткості зображення. Так самонавчаю учнів регулювати освітлення мікропрепарату з допомогою дзеркала та інших прийомів роботи з мікроскопом.

Упевнившисьу тому, що всі учні оволоділи кожним із прийомів роботи з мікроскопом, пропоную виконати завдання, передбачаючи послідовність застосування двох прийомів. Наведу приклади подібних завдань: «Підніміть тубус мікроскопа й закріпіть на предметному столику готовий мікропрепарат», «Установіть правильно освітлення мікропрепаратуй відрегулюйте чіткість зображення»і т.д.

Я контролюю правильність виконання учнями прийомів роботи з мікроскопом, надаю своєчасну допомогу школярам, які відчувають утруднення або допускають помилки.

Виконання тренувальних вправ учнями допомагає формувати вміння користуватися мікроскопом.

Лабораторне заняття«Виготовлення тимчасових препаратів таознайомленняз будовою клітин на прикладі соковитої луски цибулини» я починаю з ознайомлення учнів із лабораторним обладнанням, яківикористовують для виготовлення препаратів,і правилами користування ними.

На мій погляд, цей етап необхідний, оскільки недотриманняправил техніки безпеки на лабораторному занятті може призвести до травм.

Перелік правил поводження з лабораторним обладнанням також можна оформити як наочний посібник. Наведу його зміст.

 

Правила користування лабораторним обладнанням

 

1. Інструментами та іншими предметами, які належать до лабораторного обладнання,можна користуватися на заняттях тільки з дозволу вчителя.

2. З предметами лабораторного обладнання, виготовленими зі скла (предметне та накривне скельце, піпетка, склянки,препарувальна голка таін.), треба працювати обережно, щоби не розбити їх.

3. Предметне скло потрібно тримати за краї між великим і вказівним пальцями лівої руки, а накривні — правою.

4. Препарувальні голки, скальпель, пінцет, ножиці треба ставити в порцеляновий або пластмасовий стакан гострими кінцями вниз.

5. Піпетку можна брати тільки за гумовий наконечник, зберігати її треба в чистому виглядій обов’язковоу футлярі.

 

Закріплення навичок

 

З’ясувати, чи правильно запам’ятали учні назву кожного предмета лабораторного обладнання та його призначення, мені дозволяє використання такого методичного прийому. Я почергово називаю інструменти та предмети лабораторного обладнання, а учні знаходять відповідний предмету себе на столах і піднімають його й обережно кладуть на місце. Потім я пропоную одному з учнів пояснити правила користування цим предметом. Тільки впевнившисьу тому, що всі учні правильно запам’ятали назву лабораторних інструментів та обладнання і засвоїли правила техніки безпеки роботи з ними, переходжу до навчання прийомів виготовлення мікропрепаратів. З цією метою спочатку показую учням(у помірному темпі) окремі прийоми роботиз виготовлення препарату, супроводжуючи це відповідними поясненнями. Наприклад,я говорю: «Візьміть великим і вказівним пальцями лівої рукипредметне скло за його краї». Виконуючи ці дії слідом за вчителем, учні можуть допустити неправильну дію. Важливо, щоби педагог своєчасно помітив це і пояснив дітям їхню помилку. Наприклад, помітивши неправильну дію з предметним склом,я пояснюю: «Якщо предметне скло взяти правою рукою, то лівою незручно буде працювати з піпеткою, препарувальною голкою та пінцетом; якщо скло взяти великим і середнім пальцями, то вказівний палець завадить установити мікропрепарат на предметний столик; якщо скло взяти за верхнюй нижню поверхню, на ньому залишаються відбитки пальців, які заважають розглянути мікропрепарат». Переконавшись, що всі учні правильно тримають предметне скло, я переходжу до навчання наступного прийому роботи — протиранню предметного скла. Я говорю учням: «Серветкою протріть спочатку верхню поверхню скла, потім нижню,і покладіть скло на аркуш чистого паперу». Якщоя помічаю, що хтось із учнів протирає обидві поверхні скла, звертаю увагу школярів на те, що такі дії помилкові, тому що зусилля пальціву цьому випадку розподіляються нерівномірно,і скло в багатьох місцях може залишитися не протертим.

Аналогічно організую навчання учнів користування накривним скельцем. Я помітила, що із самого початку деякі учні припускаються помилок такого роду: різкоопускають накривне скельце на препарат,замість того щоби поставитинакривне скельце реброму краплю води під кутом 45градусів і плавно опустити його. Звертаю увагу учнів на те,що за різкого опускання накривного скельця на мікропрепарат під скельцем утворюєтьсябагато повітряних бульбашок, які заважають розглянути об’єкт.

 

Лабораторна робота

 

Послідовне навчання школярів прийомів роботи з лабораторнимобладнанням дозволяє мені підвести всіх учнів класу до основного етапулабораторної роботи — приготування мікропрепарату зі шкірки цибулій розгляд його під мікроскопом. Пояснення і демонстрацію прийомів препарату можна поєднувати з використанням малюнків на сторінці 30–31 підручника «Біологія. 7 клас» (М.М.Мусієнко).

Роботу учнів на цьому етапі організую таким чином. Спочатку пропоную школярам повторити правила роботи з мікроскопом, потім навчаю їх готувати препарат, пропоную закріпити на предметному столику з допомогоюзатискачів, відрегулювати ступінь освітлення об’єкта. Звертаю увагу надзеркальце. Часто воно має дві поверхні: пласку та увігнуту. Пласку поверхню треба використовувати за яскравого світла, яке сприяє рівномірномуосвітленню поля зору. Увігнутий бік застосовують тоді, коли світло слабке або коли потрібно працювати за великого збільшення. До того ж увігнута поверхня дзеркальця дає змогу краще концентрувати промені світла.

Під час навчання школярів прийомів виготовлення мікропрепарату необхідно попереджати можливі помилки. Так,наприклад, відокремлюючи шкірку від соковитої луски цибулини препарувальною голкою, учні дуже часто знімають її з випуклого боку луски, поміщують  у краплю води й не розправляють (через це шкірка залишається зморшкуватою).

Далі навчаю вибирати в полі зору мікроскопа найбільш якісне зображення об’єкта.З цією метою пропоную учням зняти затискачі з предметного столику та шляхом переміщення препарату (вліво,вгору, вниз) знайти окремі складові клітини, які найбільше відповідають зображенню на таблиці «Будова рослинної клітини», а потім закріпити в цьому положенні препарат затискачамий розглянути його.

 

Подальша робота з мікроскопом

 

На наступних лабораторних заняттях, які передбачають роботу учнів із мікропрепаратами (розгляд кореневих волосків і кореневого чохлика, внутрішня будова листка та ін.),намагаюся закріпити вміння школярів працювати з мікроскопом і готувати мікропрепарати. З цією метою орієнтую учнів на самостійне виконання вже знайомих їм прийомів (протирання предметногой накривного скла, нанесення піпеткою краплі води на предметне скло, розміщенняу краплі води на предметному склі натурального препарувального об’єкта, накривання його накривним скельцем, розміщення і закріплення затискачами готового препарату на предметному столику та ін.).

Подальший розвиток уміння готувати мікропрепарати завершуютим, що надаю учням велику самостійністьу роботі. Я не показую, як препарують натуральний об’єкт, а тільки пояснюю школярам дію, яку вони повинні виконувати в певній послідовності. Наприклад, керуючи роботою учніву процесі виготовлення препарату листка, я говорю: «Повільно, плавно розірвіть листок пеларгонії навскоси так, щоби на одній із її частин залишилася нижня шкірка. Скальпелем відріжте невеличку смужечку нижньої шкірки від листової пластинкий виготовте з неї мікропрепарат». Виконуючи це завдання, учні без допомоги вчителя, використовуючи свої вміння, виготовляють мікропрепарат, а розглядаючи готовий мікропрепарат внутрішньої будови листка в мікроскоп, вправно працюють із ним.Я ж при цьому виконую функцію контролю.

У результаті такого навчання учнів під час виконання окремих прийомів роботи їхні діїз повільних, невпевнених, неточних поступово перетворюються на швидкі, впевненими й точні.

Всіх цих практичних навичок треба навчити учнів ще в 7 класі, і тоді на лабораторних заняттях не буде виникати жодних проблем під час роботи з мікроскопом.

Dounload PDF

Відгуки читачів