Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Підготовка вчителів до роботи з дітьми з особливими потребами в системі післядипломної педагогічної освіти

В. Шнайдер,

м. Хмельницький

Інтеграція та її найвищий ступінь залучення (інклюзія) стали гаслами, а потім і реальністю систем освіти більшості цивілізованих країн. Наукові дослідження доводять безумовну користь програм залучення для учнів — як загалом для всіх, так і для неповноцінних, у тому числі й з важкими та комплексними вадами.


ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

В. Шнайдер,

м. Хмельницький

Інтеграція та її найвищий ступінь залучення (інклюзія) стали гаслами, а потім і реальністю систем освіти більшості цивілізованих країн. Наукові дослідження доводять безумовну користь програм залучення для учнів — як загалом для всіх, так і для неповноцінних, у тому числі й з важкими та комплексними вадами.

Коли діти з вадами розвитку навчаються разом із звичайними здоровими дітьми, у всіх них є рівні можливості досягнути успіху При цьому оцінюються конкретні досягнення дітей, незалежно від їх інтелектуального, фізичного, соціального чи емоційного стану В класах залучення учні краще розуміють широкі можливості людського потенціалу, вони чутливіші до потреб і труднощів інших, з більшою повагою ставляться до життєвого досвіду та особливостей своїх товаришів.

Практика доводить, що своєчасне втручання у розвиток дітей з особливими потребами, створення умов для їхньої соціальної адаптації може докорінно змінити ситуацію, забезпечити розвиток життєтворчості.

I батькам, і вчителям, і керівникам шкіл добре зрозуміло, що залучення до звичайних освітніх закладів дітей з вадами — це складна справа. I цілком природно, що для досягнення цієї кінцевої мети необхідно розв’язати цілу низку важливих проблем: мати нормативно-правову базу навчально-методичне забезпечення тощо. Не останнє місце серед них посідає підготовка педагогічних кадрів до роботи в інклюзивних класах і реабілітаційних центрах.

Велика роль у підготовці вчителів і вихователів до роботи з дітьми з особливими потребами відводиться інститутам післядипломної педагогічної освіти.

Слід зазначити, що таку підготовку в нашій країні до цього часу не проводив жодний ВНЗ, це принципово новий напрям роботи в Україні.

В Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підготовка вчителя до роботи в інклюзивних класах ведеться за двома напрямами. Перший передбачає інформування слухачів курсів щодо ідеї інтегрованого навчання дітей з особливими потребами, другий — роботу з педагогічними працівниками загальноосвітніх шкіл, в яких наявні інклюзивні класи, вихователями дошкільних закладів, логопедами.

В результаті аналізу планів курсової підготовки для інформування було визначено такі категорії спеціалістів: директори шкіл, заступники директорів з навчально-виховної роботи, методисти рай(міськ)во з початкової освіти.

До планів курсової підготовки названих категорій слухачів курсів було включено тему «Діти з особливими потребами: реалізація їх права на рівний доступ до якісної освіти».

Для методистів рай(міськ)во з початкової освіти проведено семінар-практикум з питань інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку з виїздом в Кам’янець-Подільський багатопрофільний реабілітаційний центр, Кам’янець-Подільський НВК з центром реабілітації слабкозорих дітей, де навчаються і проходять реабілітацію діти з вадами мовлення, зору, слуху, з порушенням опорно-рухового апарату

Учасники семінару мали можливість ознайомитись із запровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес дітей з вадами розвитку, організацією навчання за індивідуальними планами.

Для навчання було виділено такі категорії спеціалістів: вчителі початкових класів, в яких навчаються діти з особливими потребами, вчителі, що працюють з дітьми за індивідуальними планами, вихователі дошкільних закладів, логопеда, психологи.

Першим кроком щодо підвищення кваліфікації названих категорій педпрацівників було залучення їх в навчально-практичний тренінг «Інтеграція дітей з особливими потребами», який проводив Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» (4 етапи). Учасники тренінгу ознайомились з перевагами і проблемами залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні класи, методами діагностики, формами роботи.

Наступним кроком у підвищенні фахової компетентності педагогів була організація курсової підготовки, зміст якої диференційований відповідно до змісту та особливостей роботи того чи іншого спеціаліста.

Вже два роки на базі інституту проводиться курси для вчителів загальноосвітніх шкіл, що працюють з дітьми з особливими потребами.

Розроблено план (72 години) і тематику курсів, левова частка на яких відводиться інтерактивним методам роботи та корекційно-реабілітаційному блокові. В навчальний план курсів включено спецкурси: «Корекційно-педагогічна робота з дітьми з сенсорними вадами», «Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату», «Корекційно-педагогічна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку», «Корекційно-педагогічна робота з розумово відсталими дітьми».

Мета кожного спецкурсу — ознайомити слухачів з певною методологією та організацією корекційно-реабілітаційної роботи.

Наприклад, спецкурс «Корекційно-педагогічна робота з дітьми, хворими на дитячий церебральний параліч» включає такі теми:

   Клінічні особливості дитячих церебральних паралічів.

   Науково-теоретичні засади корекційно-педагогічного процесу в закладах для дітей з церебральним паралічем.

   Корекційно-педагогічна робота з дітьми, хворими на ДЦП.

На курсах вчителі та вихователі ознайомлюються із соціальним, культурним, філософським, історичним та педагогічним обґрунтуванням залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл, вивчають основні принципи і стратега колективної командно! роботи, вчаться адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище до специфічних потреб дітей, опановують сучасні педагогічні підходи і методики.

Велика увага на курсах приділяється формуванню умінь прогнозування і проектування роботи з дітьми з особливими потребами. Слухачі курсів складають проекти і захищають їх.

Під час курсової підготовки вчителям надається можливість пройти стажування на робочому місці.

Для стажування слухачів визначено базові навчальні заклали: Кам’янець-Подільський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр, Кам’янець-Подільський НВК з центром реабілітації слабкозорих дітей, НВО «дитячий садок — школа» для дітей з порушенням слуху і допоміжна школа м. Хмельницького.

Поєднання науково-теоретичних знань та практичних вмінь сприяє кращому розумінню вчителем чи вихователем проблеми дитини, забезпечує індивідуалізацію і диференціацію навчально-виховного процесу з опорою на її сильні якості, нахили і потреби.

Стажування на робочому місці допомагає правильно організувати залучення до шкільної спільноти батьків, зробити їх справжніми партнерами у справі виховання та навчання дітей.

Для педпрацівників закладів інтегрованого типу, в яких навчаються діти з особливими потребами, проводяться виїзні курси з актуальних проблем організації навчально-виховного процесу. Приміром, для колективу Кам’янець-Подільського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, у структурі якого функціонує центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, проведено курси з питань організації і здійснення комплексно! медичної, психологічної, педагогічної реабілітації дитини.

Суттєву роль у фаховому зростанні педагогів, підготовки їх до роботи в умовах інклюзивних класів відіграють семінари, тренінги, круглі столи.

3 метою ознайомлення вчителів з системами діагностики дітей з вадами розвитку організовано постійно діючі семінари для голів шкільних психолого-медико-педагогічної комісії і логопедів.

Для підвищення ефективності інтегрованого навчання для педколективу Хмельницької ЗОШ I—ІІІ ст. № 8 діє постійно діючий семінар «Корекційно-розвивальна спрямованість навчання і виховання дітей з особливими потребами».

Для науково-методичного забезпечення інтегрованого навчання дітей з вадами розвитку ОІППО видано посібники:

«Корекційно-розвивальна спрямованість навчання і виховання дітей з вадами психофізичного розвитку».

   «Про світ дітей з особливими потребами» (порадник вчителям, вихователям, батькам, керівникам шкіл).

   «Тематика постійно діючого семінару з питань психології розумово відсталої дитини».

   «Програма корекційних занять з дитиною із дитячим церебральним паралічем».

Складено список статей, публікацій з питань інтегрованого навчання дітей з особливими потребами.

Одним із напрямів щодо підвищення кваліфікації є самоосвітня робота вчителя.

Останнім часом в журналах «Практична психологія та соціальна робота», «Дефектологія», «Початкова школа» друкуються матеріали як теоретичного змісту, так і практичного спрямування для роботи з дітьми, що мають різні види розладів, визначено роль вчителя в інклюзивному класі. Ролі вчителя в класі залучення (за програмою «Крок за кроком») такі:

1. Приймає рішення:

   стосовно фізичного середовища;

   матеріалів;

   щоденного розкладу;

   організації навчання (в малих групах, індивідуально, в парах тощо);

   на основі цих рішень розробляє програми, навчальні теми.

2.   Допомагає дітям досягти свого повного потенціалу — вчитель як фасилітатор:

   спільна відповідальність за навчання;

   ставить відкриті запитання;

   відповідає на запитання дітей;

   допомагає дітям у рефлексії;

   забезпечує відповідні ресурси.

3.   Спостерігає за розвитком дітей та оцінює їхні успіхи:

   бесіди з сім’ями, дітьми, іншими педагогами;

   поточне оцінювання — записи спостережень;

   поточне оцінювання — вивчення робіт дітей.

4.   Моделює відповідну поведінку:

   створює атмосферу взаємоповаги;

   моделює техніку вирішення проблем.

5.   Вчитель як агент змін. Саме вчителі, виходячи зі своїх етичних норм і цінностей, одні із перших відгукуються на критичні проблеми суспільства і роблять кроки на шляху їх вирішення.

6. Вчитель як учень, який навчається протягом усього життя.

7.   Член команди. Вчитель в класі залучення працює як член команди разом з батьками, іншими спеціалістами, помічниками. Це вимагає від нього відповідних навичок: роботи в команді, планування, спілкування, координації зусиль.

8. Вчитель як захисник прав дітей.

Проблема підготовки педагогів до роботи в класі залучення є актуальною і критичною. Адже успішна інтеграція дітей з особливими потребами у загальноосвітні навчальні заклади можлива лише за участі справжніх фахівців своєї справи.

Відгуки читачів