Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

Т. І. Зігура, бібліотекар КЗ «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I–II ступенів № 11»


 

Особистісно орієнтована технологія — це такий спосіб організації процесу, який «запускає» внутрішні механізми розвитку особистості. Під способом організації педагогічного процесу ми будемо мати на увазі таку технологію, яка за необхідності сприяє запуску механізмів розвитку особистості дитини.

 

Особистісно орієнтовані технології ставлять у центр освітньої системи особистість дитини, забезпечують комфортні та безпечні умови її розвитку, реалізують її природний потенціал.

 

Сучасні особистісно орієнтовані технології навчання та виховання ставлять у центр уваги учня як особистість, у формуванні якої чимала роль належить книзі. З книг діти черпають інформацію про навколишній світ, усесвіт, уявлення про добро та зло, про правила поведінки в соціумі. Книга має великий виховний вплив на формування духовної культури особистості. Саме шкільній бібліотеці в тісній співпраці з педагогами належить велика просвітницька робота у прилученні підростаючого покоління до духовної спадщині через виховання інтересу до книги.

 

Дитяче читання, виховання книгою, поряд зі словом учителя, — це найтонший і найсильніший засіб впливу на душу дитини й підлітка. Що нас особливо турбує, так це те, щоби книжка залишилась і завжди була провідною силою виховання, щоби найголовнішою духовною потребою людини було читання. В. О. Сухомлинський

 

Проблема залучення до читання, формування читацьких навичок, пріоритет читацьких інтересів, їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки, формування у дітей стійкої потреби у книзі було, є й буде головною метою кожної бібліотеки. Робота бібліотеки спрямована на те, щоби знайти, підтримати, розвинути в учнів кращі людські властивості, закласти механізм самореалізації, саморозвитку, самовиховання.

 

У роботі бібліотеки виділяють масові, групові та індивідуальні форми. З чого починаються особистісно орієнтовані технології в роботі бібліотеки? Передусім із запису до бібліотеки й заповнення читацького формуляра, де слід відповісти на такі питання:

 • Якими бібліотеками ще користуєшся?
 • Про що любиш читати?
 • Улюблені предмети у школі.
 • Улюблене заняття.

 

Саме з цих питань і починається індивідуальна робота з кожною дитиною. Ці питання дозволяють краще пізнати учня-читача. Велику увагу у своїй роботі приділяю вивченню читацьких інтересів учнів, їхньої індивідуалізації. Для вивчення читацьких інтересів учня я використовую різні методи аналізу, серед яких можна виділити такі групи:

 • Аналіз читацьких формулярів, щоденників читання, відгуків дітей про книги.
 • Спостереження за учнями-читачами.
 • Опитування, бесіди.

 

Зокрема, у роботі нашої бібліотеки використовую «Анкету для виявлення сформованості читацьких інтересів», яка містить такі запитання:

1.         Чи є в тебе вдома бібліотека?

2.         Чи є в тебе улюблена книжка? Хто її автор? Яка назва книги?

3.         Яку книжку ти зараз читаєш? Назви прізвище автора. Хто з головних персонажів тобі сподобався?

4.         Про що найбільше любиш читати?

5.         Чи є в тебе улюблені письменники? Назви їхні прізвища.

6.         На що треба звернути увагу, добираючи потрібну книжку?

7.         Як книга допомагає тобі вчитися?

 

Не менш важливим джерелом інформації про читачів є читацькі формуляри. Як продемонстрували результати аналізу формулярів, 89 % наших дітей користуються саме шкільною бібліотекою, 11 % — дитячими бібліотеками, що є свідченням недостатнього комплектування шкільного книжкового фонду.

 

Важливим напрямом вивчення читачів є опитування. Результати опитування дітей виявили, що високий відсоток учнів сприймає читання як задоволення (69 %). Наведемо деякі результати моніторингу читацьких інтересів.

 

У своїй роботі я також використовую бібліографічні огляди. На мою думку, це жива, дійова технологія популяризації літератури. Огляди допомагають якнайкраще розкрити книжковий фонд бібліотеки, ширше популяризувати художню, пізнавальну, науково-популярну, довідкову літературу, періодичну пресу тощо. Під час вибору теми чи літератури я враховую інтереси й запити читачів.

 

У шкільних бібліотеках поширеною технологією масової роботи з читачами є книжкові виставки. Виставки бувають тематичними, жанровими, присвячені певному виду літератури, творчості одного письменника, однієї книги або журналу, однієї статті. На книжкових виставках, які влаштовують для школярів молодшого шкільного віку, я використовую малюнки дітей, іграшки, портрети. Вона покликана пробуджувати в читачів інтерес до літератури. Виставки також мають розкривати школярам книжковий фонд бібліотеки. Технологія проведення виставки передбачає відбір літератури відповідно до її цільового призначення, цитат, ілюстрацій, художнє оформлення виставки (написання заголовка), визначення основних її розділів, продумування композиції та її розташування. Виставок у нашій бібліотеці дуже багато, але великим попитом користуються такі: «Цікаво знати, що…», яка розкриває довідковий фонд бібліотеки; «Євро-2012», з якої діти дізнаються, як проходило Євро-2012 у нашій країні влітку.

 

У бібліотеці оформлена книжкова виставка з національно-патріотичного виховання: «Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе». Викликають інтерес у дітей і такі книжкові виставки, як: «Вогненне слово Кобзаря», «Як козаки воювали», «Природа шукає друзів», «Дивовижний світ краси», «На світі тисяча професій, одна із них твоя», «Ти і закон», «Для вмілих рук — сто вигадок навкруг», «Україна — моя батьківщина», «Харків — рідне місто мого дитинства», «Київ — столиця України», «Харківщина — рідний край», «Школа сьогодні й завтра», «Гортаючи сторінки казок» та інші.

 

Використовую у своїй роботі оформлення нестандартних та інтерактивних виставок. Нестандартні виставки — це виставка однієї ілюстрації, виставка-міркування, виставка-настрій та ін. Інтерактивні виставки — це виставки-вікторини, виставки-кросворди, виставки-діалоги та ін.

Найбільш дієвим засобом у роботі шкільної бібліотеки є проведення масових заходів: літературних вечорів, виховних і літературних годин, конференцій, годин відвертого спілкування, екскурсій, вікторин.

 

Цікаво пройшов літературний вечір «Т. Г. Шевченко  — людина, поет і художник»; зустріч із художником Семенихіним В’ячеславом Федоровичем «Нехай панує на землі краса».

Для початкової школи в рамках тижня дитячої книги відбулася зустріч із дитячим письменником Усенком Олександром Валентиновичем.

 

Разом із класними керівниками та вихователями ми постійно проводимо виховні та літературні години: виховну годину «Партизанська слава» для учнів 2-х класів, бібліотечний урок «Знайомство з алфавітним і систематичним каталогом» для учнів 4-х класів, годину відвертого спілкування «Толерантність урятує світ» для учнів 6–9-х класів.

 

До моїх професійних обов’язків входить формування читацької культури учнів:

 • зацікавити читанням;
 • розвивати цей інтерес до створення постійної потреби в читанні;
 • навчити вибирати літературу, враховуючи вікові та особисті інтереси;
 • забезпечити певний рівень бібліотечно-бібліографічної грамотності, формувати навички аналізу художнього твору;
 • навчити розуміти та оцінювати прочитане.

 

Крім того, у своїй роботі працюю над вирішенням наступних завдань:

·                    оволодіти вмінням співвідносити форми та методи роботи з моральними потребами й мотивами поведінки учнів;

·                    оволодіти вмінням через книгу формувати творчу особистість;

·                    залучати кожного до різноманітної діяльності;

·                    звертати посилену увагу на особистість кожного учня.

 

Таким чином, наша бібліотека, як центр духовного становлення особистості:

 • сприяє успішному засвоєнню учнями навчальних програм;
 • формує духовну культуру школярів, духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної та духовної культури;
 • розвиває творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів.

 

Література

1.               Алексєєва В. І. Ставтесь до нас, як до рідних дітей…[Особистісно орієнтований підхід до дитини в умовах школи-інтернату] / В. І. Алексєєва // Освіта. — 2007. — № 26–27. — С. 4–5.

2.               Омельченко Л. Особистісно орієнтована система навчання і виховання через диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу / Л. Омельченко // Рідна школа —2007. — № 11–12. — С. 54–55.

3.               Особистісно зорієнтовані технологіі у виховному процесі // Позакласний час. —2011. — № 4. — С. 47–54.

4.               Особистісно орієнтована модель виховання // Позакласний час. — 2007. — № 2. — С. 15.

5.               Школа особистісно орієнтованої педагогіки // Позакласний час. — 2010. — № 4 — С. 43–52.

 

Головними завданнями особистісно орієнтованої технології є:

·         розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини;

·         максимальний вияв, ініціювання, використання індивідуального досвіду дитини;

·         допомога особистості в пізнанні себе, самовизначенні та самореалізації;

·         формування в особистості культури життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно вибудовувати своє повсякденне життя, правильно визначати його лінію.

Dounload PDF

Відгуки читачів