Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ ТА ЗОБРАЖЕННЯМИ У ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ

 

В. М. Апанасенко, М. В. Захарова, м. Кіровоград


 

Мета: сформувати навички створювати таблиці; ознайомити з призначеннями таблиць і можливостями подання даних у табличному вигляді, правилами роботи з графічними об’єктами, призначенням редактора формул.

 

Тип уроку: формування і закріплення вмінь та навичок.

 

Обладнання: картки із завданнями для виконання; папка Фото з фотографіями вчених, текстовий файл Зразок.docx; тестова оболонка MyTest та файл із тестовими завданнями; картки-капелюшки для проведення рефлексії.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний етап (1–2 хв)

1.                  Привітання.

2.                  Перевірка наявності учнів.

3.                  Проведення інструктажу з ТБ.

4.                  Повідомлення теми і мети уроку.

 

ІІ. Актуалізація набутих знань (3–7 хв)

Робота в парах

Учні по черзі ставлять один одному запитання з переліку питань для підготовки до практичної роботи і дають відповіді на них.

Перелік запитань для підготовки до практичної роботи

1.                 Якими способами можна створити таблицю в текстовому процесорі?

2.                 У яких випадках використовують перший спосіб (рисування)?

3.                 Коли доцільно використати другий спосіб створення таблиці (задання)?

4.                 За яких умов використовують третій спосіб створення таблиці (перетворення тексту)?

5.                 Які існують прийоми редагування та форматування таблиць?

6.                 Як змінити висоту рядка і ширину стовпця?

7.                 Як імпортувати зображення в документ?

8.                 Які операції над рисунком можна виконувати?

9.                 Як нарисувати прямокутник, круг, криву?

10.            Як змінювати розмір об’єкта, зберігаючи при цьому його пропорції?

11.            Яке призначення операції групування і розгрупування?

12.            Як розмістити об’єкт поверх тексту?

13.            Як створити художній текст WordArt?

14.            Як вставити формулу в текст у текстовому процесорі?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Досить часто в повсякденному житті вам доводиться мати справу з текстовими документами, які містять не тільки фрагменти тексту, а й дані у вигляді таблиць, графічні зображення, схеми, формули. Завдання цього уроку — навчитися створювати таблиці й додавати графічні зображення в текстовий документ.

 

ІV. Застосування вмінь та навичок

Завдання 1

Створіть у текстовому документі таблицю та відформатуйте її за зразком (рис. 1). Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем ПР_1_1.docx.

Завдання 2

З папки, яку вкаже вчитель, відкрийте папку Фото та файл Завдання.docx. Виконайте форматування тексту: абзацний відступ — 1,25 см; вирівнювання — по ширині, розмір шрифта — 12. Вставте у документ відповідно до змісту фото вчених, використовуючи файли з папки Фото. Розмістіть їх у відповідних місцях документа з обгортанням навколо рамки. Під кожним фото додайте напис, що містить прізвище та ініціали вченого (рис. 2). Оформте заголовок тексту засобами додатку WordArt.Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем ПР_1_2.docx.

Видатні вчені

Ґотфрід Вільгельм Лейбніц

Ґотфрід Вільгельм Лейбніц (Ляйбніц) (нім. GottfriedWilhelmLeibniz, 1 липня 1646, Лейпциг — 14 листопада 1716, Ганновер) — провідний німецький філософ, логік, математик, фізик, мовознавець та дипломат.

Передбачив принципи сучасної комбінаторики. Створив першу механічну лічильну смашину, здатну виконувати додавання, віднімання, множення й ділення. Незалежно від Ньютона створив диференціальне й інтегральне числення і заклав основи двійкової системи числення. У рукописах і листуванні, які було надруковано лише в середині ХІХ ст., розробив основи теорії детермінантів. Мав надзвичайно широке коло наукових кореспондентів, багато з ідей викладено в рукописах і листуванні, що ще й досі повністю не надруковано.

 

V. Узагальнення і систематизація набутих знань

Тестування з використанням тестової оболонки MyTest

1.      Які операції належать до операцій редагування таблиці?

А) Вставлення комірки;

Б) видалення рядка;

В) встановлення вирівнювання тексту в комірці;

Г) об’єднання комірок.

2.      Яке призначення кнопки  на вкладці Робота з таблицями → Макет?

А) Розбиття виділених комірок;

Б) вставка комірок справа;

В) об’єднання виділених комірок;

Г) вилучення комірок зліва.

3.      Яке призначення кнопки  на вкладці Робота з таблицями → Макет?

А) Розбиття виділених комірок;

Б) вставка комірок справа;

В) об’єднання виділених комірок;

Г) вилучення комірок зліва.

4.      Для зміни напряму розташування тексту в комірці слід вибрати команду:

А) Сервис → Направление текста;

Б) Таблица → Направление текста;

В) Правка → Направление текста;

Г) Формат → Направление текста.

5.      Кнопка  на вкладці Робота з таблицями → Макет слугує для:

А) розбиття виділених комірок;

Б) вставки в документ графічних об’єктів;

В) зміни напрямку розташування тексту;

Г) вставки напису.

6.      Для вставки ілюстрації в текст документа використовують команду:

А) Вид → Эскизы;

Б) Вставка → Рисунок;

В) Формат → Рисунок;

Г) Вставка → Надпись;

7.      Яке призначення кнопки  на вкладці Вставка?

А) Вставка фігурного тексту;

Б) зміна кольору тексту;

В) увімкнення/вимкнення панелі інструментів Рисования;

Г) вставка картинки.

8.      Для побудови зображення квадрата або кола слід натиснути кнопку  або  і утримувати клавішу:

А) Shift;

Б) Ctrl;

В) Alt;

Г) Tab.

9.      Для зміни розмірів рисунка зі збереженням пропорцій слід:

А) виділити об’єкт, встановити покажчик на кутовий маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщувати його до одержання потрібного розміру рисунка;

Б) виділити об’єкт, встановити покажчик на середній маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщувати його до одержання потрібного розміру рисунка;

В) виділити рисунок, переміщувати маркер розміру, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl;

Г) немає правильної відповіді.

10.  Яке призначення кнопки  на Робота з таблицями → Макет?

А) Вставка фігурного тексту;

Б) зміна напрямку тексту;

В) зміна кольору тексту;

Г) вставка напису.

 

VІ. Підсумки уроку

Метод «Рюкзак» та «Кольорові капелюшки»

Вирушаючи в дорогу, ми беремо з собою необхідні речі. Закінчуючи урок, можна також зібрати «рюкзак», щоб узяти в дорогу знання, вміння, способи діяльності, рецепти досягнення успіху, настрій тощо.

У кожного з вас на столі є кольорові капелюшки: синій, червоний та жовтий. Жовтий — факти про знання та вміння; червоний — настрій, емоції;  синій — важливість уроку. Виберіть один капелюшок та висловте свою думку про урок.

Результати вибірково зачитуємо.

Знання та вміння

Я знаю…

Я вмію…

Я досяг успіху, тому що…

Важливість уроку

Урок важливий, тому що…

Я буду використовувати набуті знання…

Я досяг успіху, тому що…

Настрій, емоції

Мені сподобалося…

Мій настрій…

Я досяг успіху, тому що…

Виставлення оцінок та їх обґрунтування.

 

VІІ. Домашнє завдання

Підготувати кросворд за темою «Текстовий процесор MS Word».

Dounload PDF

Відгуки читачів