Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Особливості педагогічної підтримки обдарованих учнів у ліцеї

 

Л. А. Фатюкова, заступник директора з науково-методичної роботи Богодухівського ліцею № 3, Харківська обл.


 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXстолітті наголошено, що система загальної середньої освіти повинна забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, різносторонній розвиток у них творчих обдарувань, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості. Аналіз нормативних документів у сфері освіти засвідчує, що проблема обдарованості з кожним роком стає все актуальнішою.

        

Богодухівський ліцей №3 Богодухівської районної ради Харківської області — навчальний заклад нового типу з допрофільною підготовкою та профільним навчанням. Мету функціонування навчального закладу педагогічний колектив вбачає у формуванні моделі школи нового типу, яка є освітнім осередком, де створено необхідні умови для оптимального розвитку кожного учня, зокрема – у профілізації навчання у старшій школі.

  

Центром навчально-виховного процесу в ліцеї стала дитина з її складним світом думок, почуттів, відповідальним ставленням до процесу навчання й прагнення учитися. Тому діяльність педагогічного колективу спрямована на створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання й виховання учнів.

     

Вчителі ліцею працюють над упровадженням у навчально-виховний процес єдиної методичної теми « Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості шляхом використання інноваційних технологій навчання».  Для вирішення цього вагомого завдання у навчальному закладі діє система пошуку і цілеспрямованого відбору, навчання і виховання творчо обдарованих дітей, модернізується зміст, методи і форми організації навчально-виховного процесу на основі новітніх концепцій навчання, впроваджується комплекс навчальних програм курсів за вибором, факультативів тощо, спрямованих на задоволення освітніх проблем здібних і обдарованих дітей.

      

Робота з обдарованими учнями в ліцеї включає в собі психолого-педагогічні та методичні аспекти.  

 

З боку адміністрації ліцею:

·        організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів;

·        визначення варіативної частини робочого навчального плану;

·        розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій;

·        підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня;

·        постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;

·        забезпечення участі обдарованих учнів в олімпіадах з базових дисциплін. Роботі Малої академії наук, конференціях, інтернет-олімпіадах, заочних та позашкільних формах навчання, конкурсах, змаганнях;

·        розширення географії співпраці наукового товариства «Ерудит» з іншими відділеннями малої академії наук.

 

З боку практичного психолога:аналітична корекція результатів розвитку учня на основі вивчення рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації, тестування, робота з учителями та класними керівниками по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.

 

З боку класного керівника:

·        визначення мети, розробка плану і режиму роботи ліцеїста;

·        забезпечення тривалості навчання згідно з віковими та індивідуальними особливостями ліцеїстів;

·        наукова насиченість змісту виховної роботи;

·        упровадження в навчально-виховний процес нових гуманістичних підходів , що ґрунтуються на принципах педагогіки співпраці;

·        модернізація форм, методів навчання;

·        створення належних умов для розвитку особистості;

·        стимулювання постійного самоаналізу учнем своєї самоосвітньої діяльності.

З боку сімї:

·        створення стимулюючої, духовної та морально-психологічної атмосфери;

·        побудова оптимального режиму  життя, діяльності та розвитку учня;

·        інтеграція зусиль з ліцеєм;

·        пріоритет відносин  співробітництва та співтворчості;

·        забезпечення адекватної матеріальної підтримки прагнень дитини;

·        опанування необхідних обсягів психолого-педагогічних знань, умінь і навичок щодо вивчення та підтримки ліцеїста.

 

Система роботи з розвитку академічної обдарованості включає роботу з педагогічним колективом, з учнями та їхніми батьками.

 

Так, упродовж усього часу діяльності ліцею у навчальному закладі успішно діє наукове товариство учнів «Еврика», до складу якого входить здібна молодь 9-11-х класів  як добровільне об’єднання  школярів. Керують науково-дослідницькою діяльністю обдарованих дітей у різних секціях творчо працюючі, ініціативні вчителі, які створюють сприятливі умови для пошуку, підтримки, розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей, їх самореалізації як творчих особистостей у сучасному суспільстві.

 

Формами діяльності НТУ є:ознайомлення учнів із новітніми досягненнями науки, з науковою та науково-популярною літературою, організація консультацій , семінарів з метою засвоєння учнями основ здійснення наукового пошуку, оформлення науково-дослідницьких робіт і подальшого представлення досліджень піл час участі у районних та обласних конкурсах-захистах у межах роботи Малої академії наук України.

  

Приєднуючись до думки В.Остапчук, що «найважливіше - не закопати талант, усіма засобами сприяти розвиткові інтелекту…», адміністрація та педагогічний колектив ліцею створюють усі умови для розкриття творчих здібностей юних обдарувань. Своєрідним підсумком роботи вчителів з обдарованими учнями є аукціон дитячих ідей, на якому юні обдарування демонструють свої досягнення і здобутки протягом року в ліцеї.

 

Особливу увагу приділяємо підготовці та участі обдарованих учнів у ліцейських, районних та обласних етапах предметних олімпіад, які допомагають учням пізнати себе, дають можливість у більшій мірі утвердитись у власних очах і серед оточуючих. Завдяки олімпіадам помітно зростає інтерес дітей до предмета, активізується індивідуальна робота вчителя з такими учнями.

  

У закладі проводяться також Дні наук. У план їх проведення завжди включаються інтелектуальні ігри, конкурси, турніри, брейн-ринги, що дають неабиякі можливості дітям проявити свої здібності.

  

Одне з найкращих свят у ліцеї – свято «Обдарованість». Проводиться воно на честь тих учнів, які завдяки своїй наполегливій праці досягають творчих вершин, мають певні творчі здобутки та перемоги.

  

Учні й учителі ліцею є постійними учасниками науково-практичних конференцій, засідань, колоквіумів, що проводяться на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

 

Взаємні інтереси ліцею та університету поєднані завдяки таким формам співпраці:

·        залучення фахівців ВНЗ до викладання й наукового керівництва дослідницькими роботами учнів;

·        організація на базі ліцею консультацій, практичних занять, лекцій для учнів;

·        проведення олімпіад, конкурсних випробувань для обдарованих учнів;

·        організація педагогічних практик для студентів ВНЗ.

 

Велику допомогу вчитель, який працює з обдарованими дітьми, одержує саме від співробітництва із ВНЗ. Педагоги та юні науковці нашого навчального закладу тісно співпрацюють із викладачами університету, які надають наукову  і практичну допомогу, що сприяє підвищенню якості роботи з учнями та ефективності досліджень учнів. Вважаємо, що процес співпраці обдарованої дитини з науковцем має й велике виховне значення, розвиває її мислення до більш високих рівнів, додає широти світогляду. Налаштовує на серйозну і сумлінну працю, адже юний дослідник відчуває себе залученим до особливого процесу – наукового дослідження.

 

З метою розвитку обдарованих дітей у навчальному закладі реалізується кілька напрямів роботи,  важливим із яких вважаємо залучення здібних учнів до участі в роботі Малої академії наук України, що допомагає максимально і результативно реалізувати їхні творчі потреби і прагнення. Адже науково-дослідницькі роботи в МАН дають юним дослідникам широкі можливості спробувати себе у науковому пошуку, побачити результативність власного дослідження, позмагатися із рівними на районному й обласному рівнях, відчути радість від успіху. Юні науковці отримують безцінний досвід самостійного пошуку, досягають великої внутрішньої зрілості, набувають важливих наукових компетенцій, які потім максимально використовують, ставши студентами вищих навчальних закладів.

  

Безперечно, вагоме значення у системі роботи з формування обдарованої дитини має особистісно зорієнтований урок, на якому вчитель створює умови для самореалізації, самоактуалізації учня, витримує єдність методичних компонентів, що забезпечує мотивацію навчальної діяльності учнів, дає змогу визначити і розкрити  кожному із них власні потенційні можливості. Приєднуємося до думки Л.Іванової, що «ключовим у цьому процесі є урок, бо на ньому відбувається все найголовніше: навчання, формування ідеалу, виявлення здібностей дитини та спрямування їх розвитку».

  

Для цього на уроках використовуємо проблемний метод як активне навчання, бо саме він формує в учнів елементарні навички пошукової дослідницької діяльності.

  

Отже, урок є ключовим компонентом у діяльності вчителя, спрямований на творчий розвиток здібного учня, бо саме на уроці здійснюється навчання, у процесі якого виявляються й розвиваються здібності дитини, виховується ціннісний ідеал, формується прагнення до самостійного пошуку. На навчальних заняттях відбувається і перше виявлення творчого потенціалу обдарованої дитини, з’являється зацікавленість предметом, що потім приведе її до відповідної наукової діяльності.

   

Отже, коли юний дослідник має постійного уважного наставника в ліцеї, який використовує педагогічні технології, зорієнтовані на роботу із обдарованими учнями, одержує нову інформацію від консультанта-науковця, викладача ВНЗ- це і є умови, які приведуть обдаровану дитину до очікуваного результату – формування її як науковця, розвитку її здібностей і обдарувань, самореалізації і самоздійснення.

   

Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Юна наукова еліта України – це її гордість, честь і світова слава та велич, це розумовий потенціал Української держави. Тому сучасна школа несе і постійно повинна нести величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця. Переконані, що в діяльності кожного навчального закладу системи загальної середньої освіти повинні забезпечуватись психолого-педагогічні і методичні фактори оптимального та ефективного формування і розвитку обдарованих учнів.

 

У ліцеї утвердився своєрідний алгоритм роботи вчителя з обдарованими учнями:

·        бути доброзичливим і чуйним;

·        володіти особливостями психології обдарованих учнів, відчувати їхні потреби та інтереси;

·        мати високий рівень інтелектуального розвитку та широке коло інтересів;

·        мати живий та активний характер;

·        володіти почуттям гумору;

·        виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і постійного самовдосконалення;

·        мати творчий, нетрадиційний особистий світогляд;

·        бути цілеспрямованим і наполегливим;

·        уміти переконувати;

·        мати схильність до самоаналізу.

 

У роботі з юними обдаруваннями  кожен учитель нашого закладу  керується відомими словами великого І. Гете «Якщо ви ставитеся до дитини як до ідеальної особистості, ви підносите її на ту висоту, на якій ви хотіли б її бачити».

                 

Dounload PDF

Відгуки читачів