Формування національної свідомості молодших школярів на заняттях ГПД

 

С. О. Ращупкіна, учитель вищої категорії, вихователь ГПД, НВК «Гармонія», м. Донецьк

Сучасний період розвитку суспільства в нашій незалежній державі надає значні можливості для оновлення змісту освіти на основі народності школи, що дає змогу формувати духовно багаті покоління людей. Національне виховання має суспільний характер. Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, наділена глибокою громадською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.


Dounload PDF

Відгуки читачів