ІКТ-компетентності сучасного вчителя в умовах розвитку інформаційного освітнього простору

 

Н. І. Крутова, завідувач кабінету інформаційних освітніх технологій Рівненського ОІППО

Педагоги нового покоління мусять уміти кваліфіковано вибирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприяють досягненню цілей гармонійного розвитку учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, відповідають змісту і цілям вивчення конкретної дисципліни.


Dounload PDF

Відгуки читачів