Залишилося не так багато часу!

Передплату можна оформити до 5 червня!

 

Оформити передплату

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання економіки 2012/2013 навчального року

Лист Мініст ерств а освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-426 від 01.06.2012 р. «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»

Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така підготовка учнів, яка забезпечить їм достатній рівень життєвої компетентності у сфері економічних відносин на рівні держави, родини й окремої людини.


Dounload PDF

Відгуки читачів