Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Управлінська компетентність керівника щодо формуваування готовності педагогів до інноваваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи

В. П. Чудакова, науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ

Сучасний етап розвитку освіти за умов несприятливого впливу економічних і соціально-культурних чинників характерний пошуком шляхів, способів і засобів самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації творчої конкурентоздатної особистості.

Управленческая компетентность руководителя по формуваування готовности педагогов к инновавацийнои деятельности в условиях образовательной среды профильной школы
В. П. Чудакова, научный сотрудник Института педагогики АПН Украины, г. Киев

Современный этап развития образования в условиях неблагоприятного влияния экономических и социально-культурных факторов характерен поиском путей, способов и средств самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации творческой конкурентоспособной личности.


Dounload PDF

Відгуки читачів