Залишилося не так багато часу!

Передплату можна оформити до 5 червня!

 

Оформити передплату

Особливості поведінки та психіки людини

А. В. Приймаченко, учитель біології та хімії вищої категорії Республіканського вищого училища фізичної культури, м. Київ

Ціліуроку: узагальнити, систематизуватитаскоригуватизнанняучнівзтеми«Формуванняповедінкитапсихікилюдини»; виявитицільнебаченнявнутрішньогосвітулюдинийзовнішніхумовіснування; з’ясуватирівеньзнаньучнівпропсихофізіологічніпроцеси, щовідбуваютьсявжиттілюдини, рівеньрозумінняйзастосуванняосновнихпонятьітермінів, уміньвикористовуватиїх на практиці.


Dounload PDF

Відгуки читачів