Використання інформаційних технологій у дошкільній освіті

Н. О. Воронковська, Т. А. Сиротенко, С. В. Панченко

Сучасний період розвитку суспільства характеризує сильний вплив на нього інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ), що проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві й утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і важливою складовою цих процесів є комп’ютеризація освіти. Зараз в Україні триває становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір.


Dounload PDF

Відгуки читачів