Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Програма розвитку гімназії «Ерудит» на 2010–2015 роки

О. М. Перехейда, директор гімназії «Ерудит», м. Київ

Сучасний стан

Загальна середня освіта — цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти та трудової діяльності. Загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етичного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечуються доступністю та безоплатністю здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Мета проекту: забезпечити виконання учнями та їхніми батьками вимог Конституції України щодо обов’язковості здобуття повної загальної середньої освіти.


Dounload PDF

Відгуки читачів