А ви вже оформили передплату на 2019 рік?

Оформити передплату за пільговими цінами

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час проведення самопідготовки в ГПД

Самопідготовка — одна з головних складових навчально-виховної роботи в групі продовженого дня. Без уміння самостійно збагачувати й удосконалювати свої знання неможливе успішне навчання, особливо в старших класах. Організація самопідготовки — важливий елемент педагогічного процесу, спрямований на розвиток самостійної навчальної діяльності учнів.


Самопідготовка — одна з головних складових навчально-виховної роботи в групі продовженого дня. Без уміння самостійно збагачувати й удоско-
налювати свої знання неможливе успішне навчання, особливо в старших класах. Організація самопідготовки — важливий елемент педагогічного процесу, спрямований на розвиток самостійної навчальної діяльності учнів. Від правильного розв’язання проблем організації та проведення самопідготовки багато в чому залежать якість знань, умінь, навичок, а також формування пізнавальної активності і самостійності. Якість виконання домашніх завдань насамперед залежить від якості уроку. Для того щоб домашнє завдання не було відірваним від засвоєння нових знань на уроці, між засвоєнням і домашнім завданням мають бути планомірна підготовка учнів до виконання домашніх завдань під час уроку без дублювання методів і прийомів самопідготовки, правильна постановка домашнього завдання, що передбачає плановість, послідовність виконання різних видів самостійної роботи з урахуванням специфіки предмета, продумана кількість домашніх завдань з урахування часу, необхідного для його виконання. Недопустимо перевантажувати учнів домашніми завданнями. Також учні не повинні на самопідготовці виконувати класні завдання. Вимоги до керівництва самопідготовкою: створення санітарно-гігієнічних умов у приміщенні, де учні працюють; забезпечення необхідним навчальним приладдям; забезпечення зворотного зв’язку, що дає інформацію про результати навчальної діяльності учнів; формування в учнів навичок самостійної систематичної навчальної праці; надання своєчасної індивідуальної допомоги учням, які її потребують; організація різних форм і видів занять; формування навичок раціонального використання часу; сприяння розвитку творчої ініціативи і кмітливості у вихованців; використання засобів заохочення учнів, які можуть добре впоратися з виконанням домашніх завдань. Ступінь самостійності учнів у виконанні домашніх завдань залежить від віку учнів і загальної підготовки. Навички самостійної роботи учні набувають поступово. Особливо важливо приділяти увагу формуванню цих навичок у 2–3-х класах.

Dounload PDF

Відгуки читачів

  • Ірина Іщенко

    04 січня 2012

    Дякую, що навіть о півночі є можливість готуватися, опрацьовувати матеріал!