Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час проведення самопідготовки в ГПД

Самопідготовка — одна з головних складових навчально-виховної роботи в групі продовженого дня. Без уміння самостійно збагачувати й удосконалювати свої знання неможливе успішне навчання, особливо в старших класах. Організація самопідготовки — важливий елемент педагогічного процесу, спрямований на розвиток самостійної навчальної діяльності учнів.


Самопідготовка — одна з головних складових навчально-виховної роботи в групі продовженого дня. Без уміння самостійно збагачувати й удоско-
налювати свої знання неможливе успішне навчання, особливо в старших класах. Організація самопідготовки — важливий елемент педагогічного процесу, спрямований на розвиток самостійної навчальної діяльності учнів. Від правильного розв’язання проблем організації та проведення самопідготовки багато в чому залежать якість знань, умінь, навичок, а також формування пізнавальної активності і самостійності. Якість виконання домашніх завдань насамперед залежить від якості уроку. Для того щоб домашнє завдання не було відірваним від засвоєння нових знань на уроці, між засвоєнням і домашнім завданням мають бути планомірна підготовка учнів до виконання домашніх завдань під час уроку без дублювання методів і прийомів самопідготовки, правильна постановка домашнього завдання, що передбачає плановість, послідовність виконання різних видів самостійної роботи з урахуванням специфіки предмета, продумана кількість домашніх завдань з урахування часу, необхідного для його виконання. Недопустимо перевантажувати учнів домашніми завданнями. Також учні не повинні на самопідготовці виконувати класні завдання. Вимоги до керівництва самопідготовкою: створення санітарно-гігієнічних умов у приміщенні, де учні працюють; забезпечення необхідним навчальним приладдям; забезпечення зворотного зв’язку, що дає інформацію про результати навчальної діяльності учнів; формування в учнів навичок самостійної систематичної навчальної праці; надання своєчасної індивідуальної допомоги учням, які її потребують; організація різних форм і видів занять; формування навичок раціонального використання часу; сприяння розвитку творчої ініціативи і кмітливості у вихованців; використання засобів заохочення учнів, які можуть добре впоратися з виконанням домашніх завдань. Ступінь самостійності учнів у виконанні домашніх завдань залежить від віку учнів і загальної підготовки. Навички самостійної роботи учні набувають поступово. Особливо важливо приділяти увагу формуванню цих навичок у 2–3-х класах.

Dounload PDF

Відгуки читачів

  • Ірина Іщенко

    04 січня 2012

    Дякую, що навіть о півночі є можливість готуватися, опрацьовувати матеріал!