Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

ДИСКУСІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ

В. М. Король,

м. Черкаси

Розв’язання основної проблеми навчання завжди залежало від чіткості визначення дидактично! мети, оптимального відбору змісту і методів навчання. У зв’язку з цим вважаємо недоцільним обговорення питания про особливу значущість тієї чи іншої форми навчання або особливої результативності окремих методів навчання. Будьяы інноваційні методи навчання є певними модифікаціями традиційних. При цьому явище «традиційний метод» зовсім не означає, що він недостатньо ефективний для сучасного рівня навчального процесу або застарілий. Традиційні методи — це ті, що довели свою надійність в історії освіти. 3 огляду на це дискусійні методи навчання, які розглядаються як інноваційні, у сучасному навчальному процесі мають характеристики традиційних. В основі дискусійних метода лежить суперечка, спір. Обговорюючи дискусійні методи навчання, ми виходимо з того, що в їх основі лежить суперечка, протягом якої повинна народитися істина. Досягнення цієї мети зумовлюється багатьма чинниками. їх умовно можна поділити на кілька груп: чинники теоретичного рівня (визначення проблеми, формулювання теми, питань, добір літератури, яскравих прикладів), чинники організаційного рівня (організація діяльності учасників дискусії на етапі підготовки до неї, на початку, протягом та після проведення дискусії); рівня людського чинника (культура керівника та учасників дискусії). Якщо дія чинників перших двох рівнів багато в чому залежить від педагога (передусім він повинен бути керівником), то третій їх рівень передбачає сформованість певної культури учасників диспуту чи дискусії. Розглядаючи проблеми дискусійних метода навчання, ми покладаємося на думку В. Сагатовського про потребу формування нового мислення, особливість якого полягає в необхідності ведення діалогу. Головну відмінність діалогу від простого обміну інформацією автор вбачає в тому, що вона виражає собою активну позицію тих, хто дискутує. Головне їх завдання полягає в тому, щоб зрозуміти один одного. Ще одним важливим завданням є розуміння висловлювань один одного у конкретному контексті, адже уміння бачити за буквою тексту реальний зміст контексту — один із важливих показників інтелекту.


Доступ до статей відкрито тільки для передплатників. Надішліть копію передпланої квитанції або оформте електронну передплату, і ви матимете можливість читати статті на сайті.

Відгуки читачів