Інтерактивні форми і методи навчання та виховання учнів

 

В. В. Ягоднікова, кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи Одеського інституту МАУП, ст. викладач кафедри педагогіки і психології Одеського ОІУВ

 

У статті розкрито суть інтерактивного навчання і виховання, представлені його теоретичні засади, методика організації і проведення інтерактивних технологій, форм, методів, прийомів, методичні рекомендації до їх застосування.

 


Dounload PDF

Відгуки читачів