Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Допоможемо дитині бути здоровою та щасливою вже сьогодні

Дитинство — унікальний період у житті людини, у процесі якого формується здоров’я, розвивається особистість. Тому педагоги нашого дошкільного закладу усвідомлюють, що сформовані у дитинстві пріоритети здоров’я, почуття відповідальності за нього та навчання дітей бути здоровими з перших років життя — це основний життєвий пріоритет у розвитку особистості, завдяки якому життя стане плідним, здоровим та довготривалим.

Мета системи виховання здорового способу життя у роботі з дітьми дошкільного віку — формування системи наукових знань, поглядів, переконань, що закладають основи відповідального та дієвого ставлення до збереження свого здоров’я.


 

Дитинство — унікальний період у житті людини, у процесі якого формується здоров’я, розвивається особистість. Тому педагоги нашого дошкільного закладу усвідомлюють, що сформовані у дитинстві пріоритети здоров’я, почуття відповідальності за нього та навчання дітей бути здоровими з перших років життя — це основний життєвий пріоритет у розвитку особистості, завдяки якому життя стане плідним, здоровим та довготривалим.

Мета системи виховання здорового способу життя у роботі з дітьми дошкільного віку — формування системи наукових знань, поглядів, переконань, що закладають основи відповідального та дієвого ставлення до збереження свого здоров’я.

Ураховуючи все це, ми вважаємо за необхідність впровадити на базі нашого закладу науково-дослідницьку роботу щодо виховання цілісної холістичної системи здорового способу життя у дітей дошкільного віку.

Із 1 січня 2007 року комбінований дошкільний навчальний заклад № 88 «Казка» компенсаційного типу зі спеціальними групами для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату, та групами загального розвитку художньо-естетичного та фізкультурно-оздоровчого напрямку набув статусу експериментального навчального закладу з проблеми «Розробка моделі школи культури здоров’я в навчальних закладах України різних типів і рівнів акредитації» за темою «Розробка системи виховання дітей дошкільного віку на основі цілісної холістичної формули здорового способу життя». Науковий керівник експерименту — Музирова Валентина Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри культури здоров’я Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Цілісна холістична формула здорового способу життя визначається найважливішим стратегічним завданням усебічного розвитку дитини, становлення її духовного, емоційного, фізичного, інтелектуального, соціального здоров’я, формування у дітей відповідального ставлення до нього як найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Досвід переконує нас у тому, що формування здорового способу життя не є успішним, якщо діти не перебуватимуть у добрій фізичній формі, в гармонії зі своїм внутрішнім світом і навколишнім середовищем протистояти негативному впливу оточення. У дошкільному закладі мають бути створені умови для реалізації дитиною своїх знань, умінь, інтересів, здібно­стей, фізичного вдосконалення, тому колектив нашого дошкільного навчального закладу ставить перед собою мету досягти гармонії у духовному, емоційному, соціальному, фізичному, інтелектуальному розвитку дитини.

Мета конкретизується через систему завдань.

1. Фізичне здоров’я:

розвиток гармонійної взаємодії всіх органів та систем, їх динамічну врівноваженість із середовищем;

формування здатності набувати і застосовувати знання про цінність здоров’я та здорового способу життя;

формування здорової життєдіяльності та здорового стилю життя у процесі занять фізичною культурою.

2. Духовне здоров’я:

усвідомлення дитиною власного «Я», можливість самовираження особистості, пробудження впевненості у власних силах;

формування загальнолюдських духовних цінностей та розуміння якості мотиваційно-ціннісного ставлення до складників духовної спадщини;

забезпечення духовного благополуччя дитини через набуття позитивних цінно­стей, ідеалів, індивідуального творчого самовираження у різних видах творчості.

3. Інтелектуальне здоров’я:

розвиток структурно-функціонального підґрунтя інтелекту, що дає змогу розв’язувати різноманітні вербально-логічні та логіко-алгоритмічні завдання взаємодії із середовищем;

формування достатнього або високого рівня розвитку уважності, активності, міцності та обсягу пам’яті;

удосконалення розумових якостей ди­тини.

4. Емоційне здоров’я:

удосконалення психічних процесів у дітей через збагачення емоційної сфери;

формування здатності до саморегуляції, тобто вміння дитини керувати своїми емоціями;

формування позитивної спрямованості мислення дитини на творення добра, на вияв довіри до людей і життя;

усвідомлення дитиною, що негативні емоції шкодять здоров’ю.

5. Соціальне здоров’я:

розвивати здатність дитини достатньо і зрівноважено спілкуватися з однолітками та дорослими у різних життєвих ситуа­ціях;

забезпечення швидкої адаптації до фізичного і суспільного середовища;

формування спрямованості на суспільно корисну справу;

виховання культури дитини у користуванні матеріальними благами.

Формування здорового способу життя для дітей дошкільного віку є близьким та зрозумілим, адже в його основі найголовніше — формування у дітей пріоритетів здоров’я, почуття відповідальності за нього і навчання їх бути здоровими з перших років життя. Це пізнання допоможе змінити наші погляди і дії, щоб у майбутньому особистість стала носієм ідеї здоров’я як основного життєвого пріоритету, тоді життя саме наших дітей стане плідним, здоровим та довготривалим. І головне завдання дорослих — забезпечення стійкого інтересу дитини до самопізнання та самовдосконалення.

Реалізацію своєї концепції плануємо здійснювати комплексно через основні традиційні напрямки: робота з дітьми, робота з кадрами, робота з батьками.

Робота з дітьми — найпоширеніша і найважливіша, складається із декількох складових. Але плідною вона виявиться тільки в тому разі, якщо в ній беруть активну участь дорослі, з якими дитина спілкується щодня, які є для неї прикладом, зразком для наслідування.

Основою нашої концепції у роботі з дітьми є спрямованість на формування здоров’я, що через основні та допоміжні напрямки забезпечує цілісний розвиток дитини: фізичний, інтелектуальний, духовний, емоційний, соціальний.

Основні:

1. Напрямок на формування здоров’я, який складається з виховання свідомого ставлення до здорового способу життя:

початкове повідомлення доступних дитині знань та уявлень про засоби зміцнення та збереження здоров’я;

збагачення знань дітей через бесіду, читання пізнавальної літератури;

уточнення знань дітей у дидактичній грі, дослідно-експериментальній діяльності;

закріплення знань в організованій сюжетно-рольовій грі, інтегрованих заняттях із розвитку мовлення, зображувальної діяльності;

діагностика засвоєних знань, умінь, навичок у вільній грі та самостійній оздоровчій діяльності.

2. Фізичний напрямок передбачає:

фізкультурно-оздоровчі заняття;

комплексну фізичну реабілітацію дітей із порушеннями опорно-рухового апарату;

заняття в басейні;

ЛФК;

дихальну гімнастику;

гімнастику пробудження;

гімнастику дрібної моторики рук (пальчикова);

логоритміку;

рухові та динамічні ігри;

вправи на тренажерах.

3. Емоційний напрямок містить:

ігри та вправи на розвиток емоційної ­сфери;

естетотерапію;

казкотерапію;

аутотренінг та психогімнастику;

світло- та кольоротерапію;

музикотерапію;

театрально-художню діяльність;

хореографію.

Допоміжні:

Екологічний напрямок, що містить:

ознайомлення з живою та неживою природою;

ознайомлення з природою Космосу.

Закладена в особистісно орієнтованій освіті ідеологія — набуття дитиною особистого досвіду, найціннішого для її розвитку,— має відбуватися в процесі самостійної взаємодії з навколишнім світом, у реалізації своїх інтересів, можливостей, потреб та здібностей, тобто ефективне використання накопиченого власного досвіду в самостійній діяльності. Таким чином, однією з найважливіших проблем сучасної дошкільної освіти є розробка системи виховання дітей дошкільного віку на основі цілісної холістичної формули здорового способу життя, в основі якої закладено фізичне, емоційне, духовне, інтелектуальне, соціальне благополуччя малюків. У запропонованій системі здоров’я і розвиток дошкільників тісно взаємопов’язані, дотримуються психофізичні навантаження, організовується життєдіяльність дітей, забезпечується збереження, корекція та зміцнення здоров’я.

Відгуки читачів