Організація профільного навчання в середній школі

 

Н. В. Василенко, к. пед. н., ст. викладач кафедри методології та управління освітою Вінницького ОІПОПП

У статті представлено аналіз державних документів, матеріали для розробки концепції профільного навчання і допрофільної підготовки на регіональному та шкільному рівнях, рекомендації щодо складання навчального плану.


Dounload PDF

Відгуки читачів